Mies istuu tietokoneen äärellä

Savonia-artikkeli: Uuden yrityksen perustaminen ja yrittäjän hyvinvointi – Kuopion seudun Uusyrityskeskus

Business Center Pohjois-Savon tuottama Businesskumppanit-podcast tuo esiin uusia näkökulmia liiketoiminnan kehittämiseen, verkostoihin ja ilmiöihin.

Tässä podcast-jaksossa keskustellaan uusien yritysten perustamisesta, erityisesti seikoista, joita tulee ottaa huomioon yrityksen perustamisvaiheessa, sekä yrittäjän hyvinvoinnista ja siitä, kuinka tarkastella hyvinvoinnin eri osa-alueita. Mukana podcastissa ovat Kuopion Seudun Uusyrityskeskuksen toimitusjohtaja Tarja Pöyhönen ja yritysneuvoja Ninja Vepsäläinen Yrittäjän Uusi Suunta -palvelusta. Haastattelijana toimii innovaatioasiantuntija Matti Laitinen Business Center Pohjois-Savosta.

Kuopion Seudun Uusyrityskeskus palvelee uusien ja toiminnassa olevien yritysten yrittäjiä. Uusyrityskeskuksen tavoitteena on, että palvelua hyödyntävät yritykset ovat elinkelpoisia ja taloudellisesti kannattavia, riippumatta siitä, onko yritystoiminta sivu- tai päätoimista. Uusyrityskeskuksen yritysneuvojat auttavat aloittavaa yrittäjää tutkimaan liikeidean ja liiketoiminnan osa-alueita ja antavat työkaluja etenkin yrityksen perustamisvaiheeseen, jotta alueen yritykset olisivat elinvoimaisia ja yrittäjät hyvinvoivia.

Tervetuloa kuuntelemaan podcast-jakso tästä linkistä tai alla olevasta upotuksesta.

Uusyrityskeskuksen ydintehtävä on auttaa yrittäjyyttä suunnittelevia mahdollisimman kestävän liiketoiminnan perustamisessa. Liikeidean tulisi perustua omaan osaamiseen, aitoon asiakastarpeeseen sekä yrittäjän käytössä oleviin resursseihin. Lisäksi pohdittavia asioita ovat, miten yrittäjyys sopii omaan elämäntilanteeseen ja millainen on oma riskinsietokyky. Rehellinen oman tilanteen tutkiskelu, todellisen kilpailu- ja kysyntätilanteen kartoittaminen paikallisesti sekä liiketoiminnan kytkeminen maantieteellisesti laajempaan kontekstiin auttavat kestävän yritystoiminnan luomisessa. Uusyrityskeskuksen käytössä olevat työkalut, liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelmat, auttavat edellä mainittujen seikkojen kartoittamista käytännössä.

Tärkeää on myös liikeidean sparraaminen useamman henkilön kanssa erilaisten näkökulmien saamiseksi. Uusyrityskeskuksen yritysneuvojat ovat niin sanottuja yleislääkäreitä, ja hyödyntävät työssään ja ohjaavat asiakkaita monialaiseen verkostoonsa kuuluvien yhteistyökumppaneiden pakeille spesifimpien kysymysten pohtimiseksi.

Ninja Vepsäläinen toimii Yrittäjän Uusi Suunta -palvelun vastaavana yritysneuvojana. Hänen työnsä tavoitteena on, että aloittavien ja jo yrittäjänä toimivien yritysneuvonnassa otettaisiin huomioon työhyvinvointi ja että yritysneuvojilla olisi enemmän työhyvinvointiosaamista. Tavoitteen toteuttamiseksi Vepsäläinen kirjoittaa yritysneuvojille käytännönläheisen oppaan yrittäjien työhyvinvoinnin tukemiseksi sekä työkirjan yrittäjille itselleen työhyvinvointinsa tueksi.

Vepsäläinen kehottaa yrittäjiä tekemään itselleen hyvinvointisuunnitelman yrittäjyyden alkuvaiheessa. Hyvinvointisuunnitelma auttaa yrittäjää hahmottamaan hyvinvoinnin eri osa-alueet ja seuraamaan hyvinvointinsa kehittymistä. Hyvinvointisuunnitelma on osa riskienhallintaa, ja tärkeä asiakirja siinä missä liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelmat, sillä yritys voi niin hyvin kuin yrittäjä itse voi.

Työssään työhyvinvointiin suuntautuneena yritysneuvojana Vepsäläinen on havainnut, että luottamuksellinen ja avoin, tarvittaessa ohjattu, keskustelu on hyvä lähtökohta hyvinvointia edistävien muutosten tekemisessä.  Tärkeää ovat konkreettiset muutosaskeleet, jotka perustuvat yrittäjän omiin resursseihin. Kestävien muutosten edellytys on arkeen sopivat muutokset. Omaa hyvinvointia voi tukea kiinnittämällä huomiota perusasioihin: syönkö säännöllisesti ja nukunko riittävästi, yksilölliset erot huomioiden. Usein hyvinvointia kuormittaa monikanavainen syötetulva (sähköposti, puhelin, Teams, somealustat), jollei keskeytysten hallintaan ole kiinnitetty huomiota. Onkin hyvä tarkastella, että kaikkiin työpäiviin kuuluu mikrotaukoja ja että vapaa-aikaa on viikoittain ja lomia säännöllisesti. Yrittäjyys vaatii jatkuvaa itsensä johtamista ja vastuun kantamista omasta hyvinvoinnista.

Yrittäjien hyvinvointia lisää vertaistuki; tilaisuudet, joissa omia kokemuksia voi jakaa toisten yrittäjien kanssa. Yrittäjä voi saada kanssakulkijan toisesta kokeneemmasta yrittäjästä ja liike-elämän asiantuntijasta alueellisen Yrityskummi-verkoston kautta. Omien olemassa olevien verkostojen tarkastelu ja verkoston laajentaminen yrittäjyyden alkutaipaleelta lähtien on tärkeää työhyvinvoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta, sillä yrittäjyys ei ole yksinäisyyden synonyymi.  

Kuopion Seudun Uusyrityskeskuksen palvelut ovat maksuttomia. Palvelua tarjotaan etänä ja paikan päällä, suomeksi ja englanniksi. Käytössä on sähköinen ajanvaraus. Varaathan ajan ohjauskäynneille aina etukäteen.

Hwnkilöitä istumassa podcast studiossa

Tutustu palveluihin ja ihmisiin:

https://www.kuopionseudunuusyrityskeskus.fi/

https://www.linkedin.com/company/kuopion-seudun-uusyrityskeskus-ry/

https://www.yrityskummit.fi/fi/etusivu

Toimipiste:

Asemakatu 7 (2.krs), 70110 Kuopio

Voit halutessasi käydä hakemassa Perustamisoppaan toimistoltamme.

Yhteystiedot:

Tarja Pöyhönen, toimitusjohtaja, 044 388 3085, tarja.poyhonen@uusyrityskeskus.fi

Ninja Vepsäläinen, yritysneuvoja, yrittäjän työhyvinvointi, 044 388 3083, ninja.vepsalainen@uusyrityskeskus.fi

Kirjoittaja:

Matti Laitinen, innovaatioasiantuntija, +358 44 785 6333, matti.laitinen@savonia.fi

Business Center Pohjois-Savo: www.bcpohjois-savo.fi