Opiskelijat opiskelevat kampuksen ravintolassa.

Savonia-artikkeli: Vinkit vaikuttavaan markkinointiin TikTokissa

Oletko jo perehtynyt vaikuttajamarkkinointiin TikTokissa? Englanninkielisestä kansainvälisen liiketalouden ohjelmasta juuri valmistunut Henni Holopainen tutki opinnäytetyössään vaikuttajamarkkinointia TikTokissa. Nopeasti kasvanut TikTok tarjoaa Pk-yrityksille mahdollisuuden rakentaa bränditietoisuutta ja saavuttaa laajoja yleisöjä ilman suuria markkinointibudjetteja, etenkin silloin kun markkinointia tehdään mikrovaikuttajien kanssa. Koska TikTok on visuaalinen videoalusta, se sopii erityisen hyvin yrityksille, joiden kuluttajille suunnatut tuotteet tai palvelut ovat visuaalisesti mielenkiintoisia, kuten ruoka, sisustus, taide tai muoti.

Vaikuttajamarkkinointi tarjoaa kohdennetun ja tehokkaan lähestymistavan pienille ja keskisuurille yrityksille. Vaikuttajamarkkinoinnin avulla yritykset voivat hyödyntää ulkopuolista asiantuntemusta ja verkostoja, vähentäen näin tarvetta hoitaa kaikki toimenpiteet itse. Vaikuttajamarkkinointi TikTokissa vaatii myös ymmärrystä alustan ainutlaatuisesta kulttuurista ja käyttäjäkunnasta. Tehokkaat kampanjat ovat usein niitä, jotka yhdistävät brändin tavoitteet ja viestit TikTokin omalaatuiseen, viihdyttävään ja vuorovaikutteiseen formaattiin.

Yrityksen vaikuttajamarkkinoinnin voi myös halutessaan ulkoistaa. Hyötynä nousee esille erityisesti se, että ekspertismi ja tehokkuus löytyvät vaikuttajamedian ammattilaisilta. He tuntevat palvelun ja näiltä yrityksiltä saakin apua aina strategia- ja kampanjasuunnittelusta kampanjoiden toteuttamiseen. Vaikuttajamarkkinoinnin ammattilaiset kykenevät toteuttamaan ne oikeat ’’Brand Matchit,’’ joiden avulla markkinointiviestintään saadaan lisää persoonallisuutta ja tehokkuutta.

TikTok-vaikuttajamarkkinointi on nykypäivän tehokas työkalu

TikTok on saavuttanut vuoden 2017 jälkeen suuren maailmanlaajuisen suosion ja tavoittanut yli miljardin käyttäjän älylaitteet. Siinä missä Facebookin käyttäjien keski-ikä on noussut kolmessa vuodessa kymmenellä vuodella, on myös TikTok aikuistunut kovaa vauhtia, sillä palvelun noin 1,2 miljoonasta suomalaisesta käyttäjästä jo 80 % on täysi-ikäisiä.

TikTok suosii käyttäjien aitoa videosisältöä sekä persoonaa. Käyttäjien seuraajamäärällä ei ole esimerkiksi vaikutusta siihen, kenen sisältö voi nousta viraaliksi, eli levitä suuren yleisön suosioon. Sovelluksen algoritmi tunnistaa käyttäjien suosikkivideot, huomioi vuorovaikutuksen sovelluksessa sekä mahdollistaa jokaisen käyttäjän mielenkiinnon kohteisiin sopivan sisällön selailun. TikTok on sovellus, joka tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet yksityiskäyttäjien lisäksi mainonnalle sekä markkinoinnille. Sovellus tarjoaa eettisiä ja räätälöityjä mahdollisuuksia brändien ja vaikuttajien yhteistöille videomuodossa. TikTok on työkalu, jolla markkinoinnista saadaan suuri positiivinen vaikutus, hieman erilaisella tasolla kuin perinteisissä kanavissa silloin kun markkinointia tehdää alustalla onnistuneesti. On tärkeää myös tiedostaa, että nykypäivänä tarjontaa on paljon ja kuluttajat ovat tarkkoja siitä, millaista sisältöä katselevat. Täten on oltava selvillä siitä, millaisia vaikuttamisen keinoja hyödynnetään kyseisessä markkinointitavassa.

Kuinka vaikuttajamarkkinoinnista tehdään toimivaa?

Vaikuttaja on henkilö, joka joko ammattitaitonsa, statuksensa tai tietonsa avulla pystyy antamaan oman suosituksensa ja sitä kautta vaikuttamaan kuluttajan ostopäätöksiin sosiaalisessa mediassa tapahtuvassa markkinoinnissa. Kun vaikuttaja ja yrityksen brändi tekevät kaupallista yhteistyötä on tärkeää pitää mielessä avaintekijät, joita ovat yrityksen brändin oma kohdeyleisö, vaikuttajan kohdeyleisö sekä yhdistävät tekijät, onko vaikuttaja esimerkiksi tietonsa tai ammattitaitonsa mukaan oikea henkilö toimimaan juuri tämän brändin lähettiläänä. Mitä kaikkea on siis pidettävä mielessä, kun pk-yritys haluaisi hyödyntää vaikuttajamarkkinointia omassa markkinointistrategiassaan? Opinnäytetyöhön liittyvän kuluttajakyselyn pohjalta saatiin tämän hetken kuluttajanäkökulma aihealueeseen sekä opinnäytetyön teoriaan pohjaten.

Autenttisena mielletty henkilöbrändi koettiin kyselytutkimuksessa edellytykselle sille, että vaikuttajasta välittyy positiivinen mielikuva. Siihen sisältyvät tapa markkinoida itseään ja omaa asiantuntijuuttaan sekä ennen kaikkea se, kuinka toimii vuorovaikutuksessa yleisönsä kanssa sekä muiden käyttäjien kanssa sosiaalisessa mediassa. Kun kuluttajilta kysyttiin, mikä tekee hyvän vaikuttajan, nousivat esiin enemmistön vastauksista aitous ja luotettavuus. On siis ensisijaisen tärkeää, että vaikuttaja tekee työtään omana itsenään, rehellisellä otteella, ilman silottelua. Arkipäiväinen, samaistuttava, huumorilla maustettu sisältö koettiin toimivimmaksi sisällöksi kyselytutkimuksen perusteella.

Pähkinänkuoressa, on ensimmäisenä varmistettava brändin ja vaikuttajan yhteensopivuus, eli kiinnitetään huomio kohdeyleisöön, arvoihin, tietotaitoon sekä näiden yhdistelmään. Paras match saadaan aikaan, kun vaikuttaja ja yhteistyökumppani jakavat samansuuntaisen kohdeyleisön sekä arvomaailman. Vaikuttajan aito, persoonallinen henkilöbrändi sekä asiantuntijuus omalla toimialueellaan ovat myös seikkoja, jotka paistattelevat positiivisessa valossa. Tutkimuksessa selvisi myös, ettei liian kaupallinen henkilöbrändäys tue autenttista mielikuvaa vaikuttajasta. Kun vaikuttaja tekee aidosti omaa juttuaan, yhdistelee kaupallisen sisällön osaksi omaa, orgaanista sisältöään, luodaan tunne, että sisällön takana on aito, persoonallinen henkilö, eikä vain kaupallinen hahmo. Tässäkin aiheessa siis korostuu entisestään se, että omana itsenään toimiminen on paras tapa tuoda itseään esille. Aitoon persoonaan on helppo samaistua ja vaikuttajana luodaan itsestä myös tällä tavoin aito, läpinäkyvä ja luotettava kuva. 

Kuinka tehdään yrityksen brändin ja sosiaalisen median vaikuttajan onnistunut match? Olipa kyseessä vaikuttaja, joka etsii itselleen sopivaa brändiä yhteistyökumppaniksi tai toisinpäin, saadaan aikaan vaikuttava parivaljakko keskittymällä siihen, että toimitaan samalla kentällä ja vaikuttajalla on oikeasti tietämys, kiinnostus sekä ammattitaito tukemassa sitä, että brändin kanssa on tarkoituksenmukaista tehdä yhteistyötä. Lisäksi on otettava huomioon kohderyhmät, onko vaikuttajan pääkohderyhmä toimiva yleisö tietyn brändin sanoman levittämiseen? Seuraavana esimerkki onnistuneesta brand matchista: Vaikuttaja, jolla on laaja-alainen, ammattimainen tietämys kasvojen ihonhoidosta, on oivallinen kumppani markkinoimaan ihonhoitoon keskittyneen brändin tuotteita.

Vaikuttajamarkkinointi TikTokissa ja sen onnistumisen edellytykset noudattelevat hyvin luonnollista polkua. Kun pidetään mielessä se, että aitous on kantava voima vaikuttajamarkkinoinnissa ja otetaan huomioon kokonaisuus, on vaikuttava markkinointi TikTokin maailmassa helppoa ja tehokasta. TikTok toimii pienenä apurina optimaalisen algoritminsa kera siihen, että oikeat kohdeyleisöt löytävät toisensa tämän monipuolisen sovelluksen maailmassa. 

Kirjoittajat:

Henni Holopainen, Kansainvälisen liiketalouden tradenomi, Savonia AMK, Bachelor of Business and Administration

Titta Järvenpää, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu, liiketalous

Lähde:

Holopainen, Henni 2023. Influencer Marketing in TikTok. Opinnäytetyö. Kansainvälisen liiketalouden tutkinto-ohjelma. Savonia-ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023121437326