Savonia

Virtuaaliteknologia ja satelliittikoulutusmalli kiinnostavat kansainvälisesti

Savonia-ammattikorkeakoulussa on kehitetty uudenlaisia koulutusmalleja ja hyödynnetty virtuaali- ja XR-teknologiaa koulutuksen toteuttamisessa sekä yhteistyössä työelämän kanssa. Näistä esimerkkeinä ovat satelliittikoulutusmalli sekä erilaiset virtuaaliset oppimisympäristöt. Molemmissa lähestymistavoissa korostuvat työelämän ja koulutuksen entistä tiiviimpi yhteistyö ja tarvelähtöinen kehittäminen.

Satelliittikoulutusmalli tarjoaa joustavan tavan opiskella omalla paikkakunnalla työelämälähtöisesti. Paikalliset ihmiset paikallisiin tarpeisiin -ajatuksella koulutus tuodaan digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen alueille, joilla on työvoimapulaa, tarvetta uusille osaajille sekä ihmisiä, jotka haluavat kouluttautua omalla paikkakunnallaan uuteen työhön. Savoniassa on luotu virtuaalisia oppimisympäristöjä, jotka kuvaavat tämän hetken työelämän todellisia toimintoja ja työprosesseja. Vierailut todellisiin työelämäympäristöihin 360-kuvauksia ja virtuaalitodellisuutta (VR) hyödyntäen tarjoavat uuden tavat oppia ja perehtyä tulevaan työhön. Yhdistetty todellisuus (MR) älylaiseineen tarjoaa joustavan tavan ohjata työprosesseja ja tuottaa etäpalveluita.

Vieraita Göteborgista

Tämä uusi koulutusmalli ja virtuaaliteknologian hyödyntäminen ovat herättäneet huomiota niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Viime elokuussa saimme vieraiksemme Göteborgin yliopiston laboratoriolääketieteen edustajia. Laboratoriolääketiede on yksi keskeinen osasto heidän Biolääketieteellisessä Instituutissaan. Vieraat halusivat saada kokemuksen siitä, mitä on opiskella virtuaalisessa laboratoriossa sekä oppia, miten Savonia tuottaa osaajia ympäri Suomea satelliittikoulutuksella.

Vierailun aikana he tutustuivat Savonian simulaatiokeskuksen tiloihin, XR-keskukseen sekä Sakkyn immersiiviseen huoneeseen. Kävimme hedelmällistä keskustelua koulutuksen saavutettavuudesta ja teknologian mahdollisuuksista. Vierailijoilla oli myös mahdollisuus tutustua muun muassa työhyvinvointia, robotiikkaa ja vanhustenhoitopalveluita käsitteleviin Kestävä ja älykäs hyvinvointi -TKI-projekteihin. Silmäys suomalaiseen kulttuuriin koettiin heidän vieraillessaan Jätkänkämppä-savusaunassa, josta nautittiin hyvin paljon. Vierailijat totesivat oman kansainvälisen lehtensä julkaisussa, että: ”Savonia-kollegat olivat erinomaisia isäntiä, ja he tarjosivat intensiivistä ja erittäin mielenkiintoista ohjelmaa”.

Kokonaisuudessaan tapaaminen oli onnistunut, ja Savonia sai kannustavaa palautetta koulutuksen kehittämisestä. Göteborgin yliopisto selvittää, kuinka heillä voitaisiin hyödyntää sekä satelliittikoulutusmallia että virtuaaliteknologiaa. Yhteistyötä Savonia-ammattikorkeakoulun ja Göteborgin yliopiston välillä tullaan tiivistämään

Paola Kontro, Ruth Wickelgren, Camilla Hesse, Gunnel Hellgren ja Anssi Mähönen.
Paola Kontro, Ruth Wickelgren, Camilla Hesse, Gunnel Hellgren ja Anssi Mähönen.

Lähteet:

Göteborgin uutiskirje: Visit to Savonia University of Applied Sciences in Kuopio: https://sway.office.com/3cNBKZljftMF4lAs?ref=email

Kirjoittajat:

Paola Kontro, TKI-asiantuntija, Savonia-ammattikorkeakoulu, paola.kontro@savonia.fi
Anssi Mähönen, yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu, anssi.mahonen@savonia.fi