Elina Pörsti ja Suvi Julin, Berggren Oystä ja Matti Laitinen.

Savonia-artikkeli: Yrityksen aineettomat oikeudet, IPR – Vinkkejä alkuvaiheen yrittäjille

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Business Center Pohjois-Savon Businesskumppanit-podcastissa kuullaan näkökulmia sekä opitaan liiketoiminnan kehityksestä, verkostoista ja ilmiöistä.

Tässä jaksossa keskusteltiin alkuvaiheessa olevien yritysten näkökulmista liittyen IPR:ään eli aineettomiin oikeuksiin. Mukana podcastissa olivat Berggrenistä Suvi Julin, joka tekee IPR:n kaupallistamisen hankkeita sekä aloittavien yritysten IPR strategioita. Elina Pörsti on patent agent, joka kouluttautuu patenttiasiamieheksi. Haastattelijana Matti Laitinen, Business Center Pohjois-Savosta.

Tervetuloa kuulemaan podcastia kokonaisuudessaan klikkaamalla tästä.

Berggren Oy on IPR-alan asiantuntijatalo. He ovat paikallinen kumppani aineettomien oikeuksien (IPR) suojaamisessa ja juridisissa asioissa, kuten patenteissa, tavaramerkeissä, malleissa, verkkotunnuksissa, sopimuksissa ja riita-asioissa, maailmanlaajuisesti. Asiantuntijat auttavat myös yhtiöoikeuteen, tietosuojaan ja lisensointiin liittyvissä asioissa.

IPR lyhenne tulee englannin kielen sanoista ”Intellectual property rights” eli suomeksi immateriaalioikeus, joka on käytännössä omistusoikeus yrityksen omaan osaamiseen sekä ideoihin. Siihen kuuluu perinteisesti ajatellen patentit, tavaramerkit, mallit, tekijänoikeus ja tekijänoikeuden alainen aineisto, verkkotunnukset sekä kansallisesti esimerkiksi toiminimet. Myös sellaiset oikeudet, joita yritys saa sopimusten kautta.

Alkuvaiheen yrityksen kannattaa kiinnittää huomiota immateriaalioikeuksiin, koska tätä kautta rakennetaan omaa erottautumiskyvykkyyttä muihin yrityksiin verrattuna. IPR:n on tarkoitus tukea liiketoimintaa, joten kannattaa käyttää sellaisia aineettoman oikeuksien instrumentteja, jotka ovat omalle liiketoiminnalle hyödyksi. Olennaista on pohtia, mikä on välttämätöntä hoitaa sekä selvittää heti, sillä esimerkiksi keksintöä ei voi suojata enää silloin, kun se on jo tullut julkiseksi. IPR:ään voi liittyä paljon väärinymmärryksiä kuten, että suojaus tarkoittaisi automaattisesti käyttöoikeutta. Usein esimerkiksi kannattaisi tehdä tavaramerkki ja domain asiat yhtä aikaa.

Jo alkuvaiheessa olevan yrityksen perusliiketoiminnan kannalta on tärkeää, että pyritään tekemään sellaisia sopimuksia, jotka on tehty yrityksen toiminta sekä yrityksen liiketoiminnan strategia huomioiden. Eli tehdään tarkoituksenmukaisia sopimuksia. Käytännössä ymmärretään täsmällisemmin sopimusten tarkoitus, joita eri tilanteissa laaditaan. Esimerkiksi osakeyhtiötä perustettaessa kannattaa tehdä osakassopimus. Osakassopimuksella pyritään ennakoimaan tulevaisuuden tilanteita ja mahdollisia ongelmia, joita voidaan sopimuksen perusteella ratkaista. Osakassopimus on perustavanlaatuinen sopimus, jolla osakkaat voivat itse hallita sitä, millä tavoin yrityksessä toimitaan esimerkiksi tilanteessa, jossa osakas siirtyy yrityksestä pois.

IPR-toimenpiteet vaativat usein investointeja, mutta ne auttavat takaamaan yrityksen kilpailuetua. IPR:stä saatavat edut eivät välttämättä näy heti, vaan niiden vaikutus nähdään pitkällä tähtäimellä, esimerkiksi ne rajoittavat mahdollisten kilpailijoiden suojaa ja vahvistavat omaa sijoittumista markkinalla.

IPR:n osalta ei kannata pelätä ensimmäistä yhteydenottoa asiantuntijaan. Hyödyntämällä asiantuntijoita voidaan myös selvittää, mistä saisi mahdollista taloudellista tukea tai instrumenttia suojaamisen aikaansaamiseen. Harva yrittäjä pärjää yksin ja verkoston rakentaminen on todella tärkeää. Jokaisen yrityksen olisi hyvä hahmottaa omaa strategiaa sekä tavoitteitaan; mikä heidät erottaa muista ja miksi asiakas valitsee oman yritykseni tuotteita tai palveluita eikä jonkin toisen yrityksen vaihtoehtoa. Keskustelemalla eri näkökulmista liikeidean suhteen omakin ajattelu kirkastuu.

Elina Pörsti ja Suvi Julin, Berggren Oystä ja Matti Laitinen.
Elina Pörsti ja Suvi Julin, Berggren Oy:stä ja Matti Laitinen.

Tutustu toimintaan: www.berggren.eu

Paikallinen toimipiste on Microkadulla Kuopiossa.

Yhteystiedot:

Suvi Julin, suvi.julin@berggren.fi, +358 10 227 2115

Elina Pörsti, elina.porsti@berggren.fi, +358 10 227 2268
Patentti- ja rekisterihallitus – IPR tietoa pk-yrityksille:
https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta/palvelut/prh_koulutuspalvelut/ipr-tietoa_pk-yrityksille.html

Kirjoittaja:

Matti Laitinen, innovaatioasiantuntija, +358 44 785 6333, matti.laitinen@savonia.fi

Business Center Pohjois-Savo: www.bcpohjois-savo.fi