Uusi tutkimushanke edistää kestävää energiantuotantoa Pohjois-Savossa

Pohjois-Savossa käynnistyy uusi innovatiivinen tutkimushanke nimeltä ”Voimalaitoskattilat osana kiertotalouden ja uusiutuvan energian ratkaisuja (VOKUS)”. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia ratkaisuja voimalaitoskattiloihin niin, että siirtyminen turpeesta uusiutuviin polttoaineisiin tapahtuu vaarantamatta energiantuotannon huoltovarmuutta ja samalla hyödyntäen syntyviä raaka-ainevirtoja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Voimalaitoskattilat ovat tärkeitä yhteiskunnan energiahuoltovarmuudelle ja uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamiselle. Hankkeessa tavoitellaan ratkaisuja, jotka mahdollistaisivat voimalaitoskattiloissa 1) siirtymisen puhtaasti uusiutuvien polttoaineiden käyttöön sekä 2) syntyvien sivuvirtojen entistä tehokkaamman hyödyntämisen. Tavoitteena on kehittää menetelmiä erityisesti haastavien bio- ja jätepolttoaineiden käytöstä kattiloissa aiheutuviin tuhkaperäisiin ongelmiin sekä tuhkien sisältämien metallien ja ravinteiden
hyödyntämiseen. Lisäksi tutkitaan teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä voimalaitoskattiloiden päästöjen vähennysratkaisuissa.

Yhteistyöllä kohti hiilineutraaliutta

Pohjois-Savon alueella toimii laaja energia-alan toimijoiden verkosto, ja hankkeen kohderyhmänä ovat nämä energia- ja teknologia-alan yritykset, niille palveluja tuottavat pk-yritykset sekä energiaintensiiviset toimijat, jotka käyttävät tuotannossaan tai liiketoiminnassaan paljon energiaa. VOKUS-hankkeen tavoitteena on tukea alueen energiasektorin toimijoita siirtymään turvallisesti hiilineutraaliin energiantuotantoon, samalla hyödyntäen kiertotalouden tuomia mahdollisuuksia. Hankkeen odotetaan vaikuttavan myönteisesti paikalliseen ja laajempaan energia-alan kehitykseen.

Hankkeessa on mukana 10 yritystä. Savon Voima Oyj:ltä vt. liiketoimintajohtaja Kari Anttonen kertoo, että Savon Voiman tavoitteena on lopettaa turpeen käyttö voimalaitoskattiloissa vuoden 2026 loppuun mennessä. Tämä tarkoittaa biopolttoaineiden osuuden nostoa 100 prosenttiin. Näin VOKUS-hankkeen tavoitteet osuvat erinomaisesti käsillä olevaan muutokseen ja hankkeesta odotetaan saatavan tukea muutoksen toteutukseen. Näemme myös tärkeänä alueellisen yhteistyön eri toimijoiden kesken energia-asioissa, jota tämäkin hanke edistää.

Hanketta toteuttavat Savonia-ammattikorkeakoulu Oy (päähankkeen toteuttaja) ja Itä-Suomen yliopisto (osahankkeen toteuttaja). Savonian erityisosaamista hankkeessa ovat energiatekniikan kokeellinen testaus- ja kehitystoiminta erityisesti liittyen polttotekniikoihin
ja hankkeessa tarvittavaan tuhkan käsittelyyn. Itä-Suomen yliopistossa on erityisosaamista energiantuotannon kattiloiden päästöihin ja tuhkiin liittyvissä kysymyksissä ja monipuoliset analyysimenetelmät aiheeseen liittyvän kehitystyön toteuttamiseksi.

Hanke on EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) osarahoittama. Kehittämis- ja investointihankkeiden kokonaiskustannusarvio on yhteensä 1,7 milj.€. Pohjois-Savon liitto on myöntänyt EU:n ja valtion rahoitusta 1,26 milj.€. Yritysrahoitusta on 48.900 € ja toteuttajien
omarahoitusta 400.285 €

Yhteyshenkilöt:
Tki-asiantuntija Petteri Heino, Savonia-ammattikorkeakoulu, petteri.heino@savonia.fi, puh. 0447856759
Tki- ja kehityspäällikkö Jarno Ruusunen, Savonia-ammattikorkeakoulu, jarno.ruusunen@savonia.fi, puh. 0447856778
Projektipäällikkö Hanna Koponen, Itä-Suomen yliopisto, hanna.koponen@uef.fi
Professori Olli Sippula, Itä-Suomen yliopisto, olli.sippula@uef.fi, puh. 040 355 3397
Tuotantopäällikkö, vt. liiketoimintajohtaja Kari Anttonen, Savon Voima Oyj, kari.anttonen@savonvoima.fi, puh. 044 723 7562