Jyri laittoi lahjaksi saadun dronen töihin – Droneja voidaan hyödyntää maataloudessa monella eri tavalla

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Droonella kuvatut pellon korkeuserot.
Dronella kuvatut pellon korkeuserot.

Savonia-ammattikorkeakoulusta tänä keväänä agrologiksi valmistunut Jyri Jelkänen sai joululahjaksi dronen vuonna 2021. Pian alkoi itää ajatus kokeilla dronen käyttöä kotitilan viljelymenetelmien tehostamiseen.

Kun korkeakouluopinnoissa tuli aika löytää aihe opinnäytetyölle, Jelkäsellä välähti, että dronen käyttö peltojen kuvauksessa on vielä suhteellisen tuntematon tutkimuksen aihe.

– Aloin tutkimaan aihetta ja totesin sen mielenkiintoiseksi ja riittävän haastavaksi. Ensimmäiset havainnot tietojen etsimisessä olivat, ettei kokemuksia aiheesta vielä juurikaan ollut. Erilaisten dronien soveltuvuudesta peltokuvaukseen oli vaikea löytää, Jelkänen kertoo.

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Jelkäsen kotitila eli Alkulan tila, jolla oli tarve löytää kustannustehokkaat laitteet ja ohjelmistot peltokuvauksiin. Peltokuvauksien lisäksi oli tarpeen kuvata rakennuksien ja videoida peltotöitä.

Dronea testattiin noin 14 hehtaarin alalla. Jelkänen testasi sekä vertaili tietojen käsittelyyn eri ohjelmistoja ja niistä saatuja tuloksia.

Ohjelmistojen avulla saadaan aikaan ortokuvia, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi täsmäviljelystä aina peltojen lannoitukseen. Lisäksi ohjelmistoilla voidaan tehdä 3D-korkeusmallikuvia maaston muotojen havainnointiin ja mittaamiseen.

– Korkeusmalleista voidaan esimerkiksi suunnitella salaojien linjoja. Lopuksi pohdin hankintojen kustannuksia, mahdollisia jatkokehitysideoita, sekä työstä saatuja muita tuloksia, Jelkänen kertoo.

Jelkäsen isoveli aikoo ottaa kotitilan hoitaakseen, joten vastavalmistuneen Jelkäsen tulevaisuus on vielä sopivasti avoin.

– Työskentelen varaosamyyjänä ja urakoin kotitilalla, missä dronehommat jatkuvat vielä jonkin aikaa. Muuten en vielä tiedä, mihin elämä kuljettaa, Jelkänen kertoo.