mies seisoo kampussydämessä, tautalla seinässä lukee Opus.

Kolindo Nika arvostaa Itä-Suomen
uramahdollisuuksia ja elämänlaatua

Savoniassa opiskellut Kolindo Nika valmistui hiljattain insinööriksi Bachelor of Engineering, Information Technology (Internet of Things) -tutkinto-ohjelmasta. Merkittävää virstanpylvästä seurasi toinen samanlainen, kun nuori mies varmisti itselleen pestin ohjelmistosuunnittelijana Genelecin tutkimus- ja tuotekehitysosastolla.

Albaniasta kotoisin olevan Kolindo Nikan intohimo tekniikkaan syntyi jo pienenä lapsena. Hänen isänsä työskenteli internetpalveluita tarjoavassa yrityksessä, ja perhe oli muutenkin teknisesti orientoitunut. Kun Kolindo sai ensimmäisen tietokoneensa, hän ei tyytynyt pelkästään pelaamaan, vaan avasi vempeleen nähdäkseen, mitä sen sisällä on. 14-vuotiaana hän alkoi kehittää pieniä robotteja ja muita ohjelmistoprojekteja. Myöhemmin projekteista poiki liiketoimintaa, kun hän aloitti ohjelmistojen myynnin.

Lukiosta valmistuttuaan Kolindo kartoitti koulutustarjontaa ja sai tietää IoT-insinöörin tutkinnosta Savoniassa. Koulutuksen kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka ulottui perinteisen tietojenkäsittelytieteen ulkopuolelle, veti puoleensa. IoT-tutkinnon ainutlaatuisuus ja alan potentiaali työmarkkinoilla saivat vaakakupin kallistumaan Suomen suuntaan.

Muutto tuntemattomaan osoittautui oikeaksi ratkaisuksi

Kuopioon muuttaessaan Kolindo tiesi Suomesta vain sen, että keli olisi kylmä ja elämänlaatu korkea. Elämä uudessa maassa lähti kuitenkin mukavasti liikkeelle, opiskelu sujui ja ystäviäkin löytyi.

Opintojen edistyttyä kolmannelle vuodelle Kolindo näki ilmoituksen työharjoittelupaikasta, joka sopi kuin nakutettu yhteen omien ammatillisten kiinnostuksen kohteiden kanssa. Harjoittelu Genelecin tutkimus- ja tuotekehitysosastolla on sujunut ilmeisen hyvin, sillä nyt vuotta myöhemmin kunnianhimoinen nuori mies on nimitetty ohjelmistosuunnittelijaksi.

Työskentelyä tunnetussa yrityksessä Kolindo pitää uransa kannalta tärkeänä. Hän kokee myös suurta vastuuta täyttääkseen tavoitteet ja auttaakseen Geneleciä menestymään kilpailluilla markkinoilla.

– On mahtavaa oppia ihmisiltä, joilla on syvällinen asiantuntemus alastaan, Kolindo kuvailee kokemustaan.

Suomalaista työkulttuuria Kolindo luonnehtii tehokkaaksi ja täsmälliseksi. Erityisinä vahvuuksina hän pitää tiimityöskentelyä, työkavereiden toisilleen antamaa tukea ja luottamusta kaikkien taitoihin.

– Tällainen lähestymistapa motivoi ja ajaa kaikkia kohti yhteisiä tavoitteita. Se puolestaan näkyy tuloksissa erinomaisina tuotteina ja palveluina, jotka pärjäävät kansainvälisessä kilpailussa, Kolindo painottaa.

Suomi tarjoaa mahdollisuuden hyvään elämään

Suomalainen elämänmeno viehättää Kolindoa niin paljon, että hän näkee asuvansa maassa pidempäänkin.

– Elämäntapa on rauhallinen, ja ihmiset kunnioittavat toistensa tilaa. Se luo elinympäristöstä harmonisen, hän summaa.

Albaniasta Kolindo kaipaa paitsi perhettään ja ystäviään, myös Välimeren ilmastoa ja ruokaa. Silti hän uskoo, että Suomi tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet hyvään elämään ja ammatilliseen kasvuun. Ehkäpä jonain päivänä tänne voisi perustaa perheen, mutta sitä ennen hän keskittyy uraansa ja suomen kielen oppimiseen.

Työpaikan löytäminen on avain integroitumiseen

Jotta kansainväliset opiskelijat jäisivät Itä-Suomeen, heidän täytyy päästä mukaan paikalliseen työelämään. Koulutusta ja uratoiveita vastaavat työharjoittelupaikat ovat avainasemassa ammatillisessa ja sosiaalisessa integroitumisessa.

Itäsuomalaiset oppilaitokset Itä-Suomen yliopisto, Savonia, Sakky, Karelia, Riveria ja YSAO ovat yhdistäneet voimansa asian ratkaisemiseksi. Talent Hub Eastern Finland -yhteistyö pyrkii varmistamaan, että alueelle saapuneet kansainväliset opiskelijat löytävät paikkansa, työllistyvät ja kotoutuvat Itä-Suomeen. Opiskelijoita autetaan konkreettisesti tutustumaan suomalaiseen työelämään, rakentamaan verkostoja, oppimaan kieltä ja löytämään harjoittelu- ja työpaikkoja sekä mahdollisuuksia yritystoimintaan.

Esimerkki opiskelijoille suunnatuista palveluista on Savonian ja Itä-Suomen yliopiston yhteinen, vuosittain toistuva mentorointiohjelma, jossa kansainväliset opiskelijat pääsevät tutustumaan suomalaiseen työelämään ja rakentamaan verkostojaan. Mentorit ovat työelämän ammattilaisia useilta eri aloilta Itä-Suomesta. Mentorointi toteutetaan pienryhmissä, mikä takaa osallistumismahdollisuuden mahdollisimman monelle kansainväliselle opiskelijalle.

Myös työnantajia tuetaan kansainvälisten opiskelijoiden potentiaalin tunnistamisessa ja osaavan työvoiman löytämisessä. Tarjolle tulee konkreettisia työkaluja kansainvälisten työntekijöiden rekrytointiin, perehdyttämiseen ja kielen oppimiseen työpaikalla sekä suomalaiseen työkulttuuriin sopeutumiseen. Tavoitteena on, että kynnys kansainvälisten osaajien palkkaamiseen madaltuu ja siitä tulee luonteva osa organisaatioiden jokapäiväistä toimintaa.

Talent Hub Eastern Finland on Euroopan unionin osarahoittama hanke.