Opiskelijoiden projektityöt: yritysten ja oppilaitosten kumppanuus vauhdittaa Itä-Suomen talouskasvua

Nykyisessä jatkuvasti kehittyvässä liiketoimintaympäristössä elinkeinoelämän ja oppilaitosten välinen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää innovoinnin edistämiseksi ja lahjakkuuksien houkuttelemiseksi. Talouskasvu ja osaamisen kehittäminen turvaavat tulevaisuutta koko Itä-Suomen alueella. Yksi hedelmällinen lähestymistapa yhteistyöhön on opiskelijoiden projektityöt yrityksissä.

Tässä artikkelissa esittelemme kahta yritystä ja niiden tapaa tehdä yhteistyötä Savonian kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Andritz on maailman johtava laitosten, laitteiden, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja vesivoimalaitoksille, sellu- ja paperiteollisuudelle, metalli- ja terästeollisuudelle sekä ympäristöön ja vihreään energiaan keskittyville aloille. POK Group Oy on menestyvä perheomisteinen sähkönjakelujärjestelmien toimittaja. Yritys tarjoaa keskitettyjä kokonaistuoteratkaisuja eri alojen vaativiin tarpeisiin: rakentamiseen, energiaan ja teollisuuteen – maalla ja merellä.

Yrityksille projektitöitä tehneet opiskelijat suorittavat tutkintoaan kansainvälisessä tuotantotalouteen painottuvassa Mechanical Engineering -insinöörikoulutuksessa. Projektityöt olivat osa Industrial Management Project 1 -kurssia, ja ne tehtiin kolmen hengen opiskelijaryhmissä.

Yrityksen kestävän kehityksen edistäminen: Andritzin ja Blaise Mugabon yhteistyö

Insinööriopiskelija Blaise Mugabo tutki ja analysoi yhdessä ryhmänsä kanssa yritysten kestävän kehityksen due diligence -direktiiviä ja sen vaikutusta Andritzin hankintaprosesseihin. Hankintapäällikkö Timo Rastas kuvailee yhteistyötä hänen kanssaan alusta alkaen erinomaiseksi. Projektin haastavasta luonteesta huolimatta Blaise osoitti huomattavaa omistautumista, organisointitaitoja ja motivaatiota.

Blaise Mugabo

– Blaisen kyky ymmärtää nopeasti tehtävän ydintavoitteet sekä sen strategiset ja liiketoiminnalliset vaikutukset oli erinomainen. Hänen vahvat viestintä- ja esiintymistaitonsa vahvistivat yhteistyötä entisestään, minkä ansiosta projektista oli Andritzille paljon hyötyä, Timo kertoo.

Andritzille tutkimuksesta saadut oivallukset ovat tärkeitä strategisessa päätöksenteossa kilpailluilla markkinoilla. Ne ovat olennaisessa osassa, kun yritys pyrkii saavuttamaan keskipitkän aikavälin tavoitteensa koskien ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyviä kriteereitä. Asiakkaiden vaatimusten kehittyessä ja sääntelyn tiukentuessa Andritz on edelleen sitoutunut ylläpitämään eettisiä standardeja koko toimitusketjussaan.

Blaisen näkökulmasta projektikokemus Andritzin ja Timon kanssa oli sujuva ja palkitseva. Tiivis osallistuminen todellisiin työelämän haasteisiin auttoi häntä saamaan arvokasta tietoa yrityksen toiminnasta ja työkulttuurista.

– Teknisten taitojen lisäksi kokemus antoi minulle syvemmän ymmärryksen oikeudellisten kehysten ja liiketoimintastrategioiden välisestä yhteydestä. Oli hienoa nähdä, miten työpanokseni vaikutti yrityksen toimintaan.

Timo Rastas

POK: Kilpailuetua opiskelijayhteistyöllä

Insinööriopiskelijat Elena Kosheleva ja Daniial Nigmatullin tekivät osana opiskelijaryhmiä projektityönsä POKille. Elena analysoi betonimuuntamon kokoamisprosessia. Daniial teki tarjous- ja tehokkuusanalyysin arvioidakseen tuotteiden kannattavuutta.

Henkilöstöpäällikkö Karita Lehikoisen mukaan yhteistyö ylitti odotukset. Työskentely kansainvälisten opiskelijoiden kanssa on yritykselle melko uutta, ja yksi huolenaihe oli, miten mahdollinen kielimuuri voisi vaikuttaa yhteistyöhön.

– Työntekijämme ottivat kansainväliset opiskelijat avosylin vastaan ja käyttivät rohkeasti englantia, vaikka eivät sitä arjessa käyttäisikään, Karita kertoo.

Daniial on samaa mieltä ja hän piti projektia yrityksen kanssa mielenkiintoisena ja opettavaisena.

– Työpaikkaohjaajani ansiosta minulla on nyt hyvä käsitys kokoonpanoprosessin työvaiheista ja käytettävistä komponenteista – rakentamisesta lähettämiseen.

POK valitsee projektiaiheet aidosta työelämästä ja hyödyntää tuloksia päätöksenteon tukena.

– Hyödynnämme opiskelijoiden tuottamia analyysejä tulevaisuuden suunnittelussa.

Elena Kosheleva
Daniial Nigmatullin

Tulevaisuuden osaajien rekrytointi yhteisvoimin

Molemmat yritykset tunnistavat oppilaitosyhteistyön merkityksen tulevaisuuden osaajien kasvattamisessa. Opiskelijaprojektit tarjoavat paitsi tuoreita näkökulmia, myös toimivat mahdollisina rekrytointikanavina. Tiiviit yhteydet kouluihin auttavat yrityksiä esittelemään toimialojaan ja tulevaisuuden työvoimalle tarjottavia mahdollisuuksia.

– Tarvitsemme osaajia taustasta riippumatta. Vain persoonalla ja asenteella on väliä, Timo toteaa.

Karita kehottaa kuuntelemaan yritysten tarpeita enemmän niiden taitojen suhteen, joita opiskelijoiden tulisi oppia opintojen aikana.

– Suomalaisen työelämän ja työturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön tunteminen on meille tärkeää. Myös esimies- ja johtamistaidot korostuvat tämän päivän työpaikoilla.

Opiskelijoiden haasteena on löytää opintoja vastaavia harjoittelupaikkoja.

– Erityisesti palkallinen harjoittelu on tärkeää, sillä opiskelijoiden toimeentulo on muutenkin tiukka. Olisimme myös kiitollisia avusta suomen kielen oppimisessa, Elena sanoo.

Karita Lehikoinen.

Tukea kansainvälisten opiskelijoiden työelämään siirtymiseen

Talent Hub Eastern Finland -yhteistyöverkoston tavoitteena on vastata sekä työnantajien että opiskelijoiden tarpeisiin useilla palveluilla. Vuosittain toistuva mentorointiohjelma auttaa kansainvälisiä opiskelijoita tutustumaan suomalaiseen työelämään ja rakentamaan verkostojaan. Työnantajille se tarjoaa ajantasaista tietoa opiskelijoiden osaamisesta, koulutusaloista ja tulevaisuuden työvoimasta.

Lisäksi kehitteillä on opiskelijatiimimalli kansainvälisten opiskelijoiden työelämäyhteyksien parantamiseksi. Mallin tavoitteena on lisätä yhteistyötä yritysten kanssa sekä löytää opiskelijatöitä, harjoittelupaikkoja ja osa-aikatöitä. Future Talents -tiimi markkinoi ja myy omaa ja koulutusohjelmansa osaamista. Se voi myös tehdä tilausprojekteja. Työnantajaorganisaatioille tiimi tarjoaa uuden tavan löytää osaajia.

Ensi lukukaudella käynnistyy uusi kaksikielinen verkkokurssi kansainvälisille opiskelijoille. Opintojaksolla perehdytään suomalaisen työelämän ja kulttuurin perusteisiin. Kurssin avulla opiskelijat oppivat myös tunnistamaan ja vahvistamaan osaamistaan. Talent Hub Eastern Finland on Euroopan unionin osarahoittama hanke.

Teksti: Tiina Weman