Kaksi miestä ja yksi nainen istuvat vierekkäin, katsovat kannettavaa tietokonetta ja nauravat.

Yrittäjyyspolku Savonialta
kohti huippua

Savonia toimii EU4DUAL-allianssissa aktiivisesti muun muassa opiskelijoiden yrittäjyyden ja innovaatioiden edistämiseksi. Savonia ja allianssin ranskalainen partneri ESTIA Institution of Technology toteuttivat talvella 2024 ensimmäisen yrittäjyyspolkupilotin, jonka tavoitteena on kokeilla Savoniassa toteutettavaa kansainvälistä yrittäjyyden oppimismallia

Ranskalainen Romane Forment on viettänyt kaksi kuukautta yrittäjyysvaihdossa Savonialla, ja saanut monenlaista tukea ja apua yritysideansa kehittämiseen. Toisen vuoden insinööriopiskelija on myös entinen huipputason käsipalloilija. Yritysidea syntyikin omista kokemuksista.

– Urheilu-urani aikana kärsin useista olkapään alueen vammoista, jotka edellyttivät leikkauksia. Toipumiseni aikana etsin ortoosia tukemaan ja suojelemaan olkapäätäni palatessani liikunnan pariin. Huomasin kuitenkin, että tuotteet oli suunniteltu miehille, eikä niissä otettu huomioon mies- ja naiskehojen eroja ja erilaisia muotoja

Romanen suunnitteleman olkapäätuen kaltaista ortoosia ei ole tällä hetkellä markkinoilla. Sen avulla käyttäjä voi vammojen ja leikkausten jälkeen palata urheilemaan turvallisella mielellä.

Savonialla Romane on saanut tuotteen kehittämiseen monenlaista apua.

– Olemme kristallisoineet ideaa, tehneet markkinatutkimusta ja kehittäneet erilaisia potentiaalisia kohderyhmiä tuotteelle.

Talon muotoilu- ja fysioterapiaosaaminen käyttöön

Business Centerin Matti Laitinen ja Harri Holopainen ovat olleet matkalla tukena ja liiketoiminnan sparrauskumppanina. Myös Savonian monialainen osaaminen on näyttänyt potentiaalinsa Romanen tuotteen jatkokehittelyssä. Sirpa Ryynänen on auttanut tuen suunnittelussa ja prototyyppiä on valmisteltu yhteistyössä muotoilun opiskelijan kanssa. Salla Lommi Wellness Centeriltä sekä fysioterapiaopiskelijat Sara Kemppainen ja Heta Kanerva ovat antaneet tietoa olkapään anatomiasta, tyypillisistä vammoista ja vammamekanismeista sekä olkapääortoosin erilaisista käyttötarkoituksista. Keskustelujen aikana Romanen ajatus käyttötarkoituksesta laajentui ja hän sai myös uusia kehitysideoita.

Kolme naista seisoo vierekkäin fysioterapiatiloissa, takan jumppapalloja, käsipainoja ja muuta välineistöä.
Romane Forment sai olkapäätuen kehittelyyn apuja muun muassa fysioterapiaa opiskelevilta Heta Kanervalta ja Sara Kemppaiselta.

Nyt testattu yrittäjyyspolun malli pohjautuu vahvasti moniammatilliseen oppimiseen ja tukeen, coachaukseen sekä yritysidean esittelyyn 3.4. 2024 Tahko Ski Lift Pitch -tapahtumassa.

– Allianssin tavoitteena on rakentaa erilaisia yrittäjyyspolkumalleja, jotka mahdollistavat opiskelijoiden liikeidean ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen erilaisissa kansainvälisissä oppimisympäristöissä. Tulevaisuudessa tavoitteena on myös edistää alkuvaiheessa – ja myös jo pidemmällä – olevien yrittäjien mahdollisuuksia päästä mukaan kansainvälisen verkoston erilaisiin yrittäjyyshautomoihin sekä oppimis- ja innovaatioympäristöihin, projektipäällikkö Pia Viklund kertoo.

Yhteistä oppimista

Harri Holopainen ja Matti Laitinen kertovat, että painopiste yhteistyössä on ollut yhteisessä oppimisessa.

– Olemme tehneet tiekartan, ja seuranneet sitä askel askeleelta. Aina kun Romane on vienyt ideaa eteenpäin, olemme käyneet asioita yhdessä läpi ja miettineet seuraavia askelmerkkejä. Valmennuksellinen ote ja jatkuva palaute auttaa yrittäjää paljon. Jos jokin asia ei toimi, siihen saa palautteen nopeasti, eikä aikaa mene hukkaan.

Romane on samaa mieltä:

– Kun asioita miettii yksin, päässä on kaikenlaista, paljon ajatuksia ja kysymyksiä. On hyvä keskustella toisten kanssa. Palautteesta on ollut paljon hyötyä liiketoimintasuunnitelman teossa.

Matti ja Harri näkevät EU4DUALissa paljon potentiaalia. Romanen vierailu on ollut oppimiskokemus myös Savonialle ja hyvä tapa testata, kuinka täällä pystytään auttamaan liikeidean kanssa monialaisesti. Yhteistyö eri alojen kanssa onkin sujunut mallikkaasti. Allianssin kehittymisen myötä paikalliset start up -yrittäjät voivat saada apua kumppanimaista.

– Jos on kyseessä jokin hyvin spesifi aihe, voimme selvittää, mistä allianssin korkeakoulusta löytyy siihen osaamista ja apuja. Samalla tavalla voimme saada arvokasta palautetta kehitetyistä tuotteista ja palveluista eri maista.

EU4DUAL on yhdeksän eurooppalaisen korkeakoulun ja yliopiston muodostama allianssi, jonka tavoitteena on muun muassa kehittää vahvasti työelämälähtöistä koulutusta ja tutkimusta sekä edistää yrittäjyyttä.