Rakennusarkkitehtiopiskelija piirää tussilla.

Miltä näyttäisi dronepelihalli, kukkien kastelutorni tai sote-alan robotti?

Tällaisia kysymyksiä ovat pohtineet teollisen muotoilun opiskelijat Älytuotteen muotoilu -opintojaksolla. Yhteistyössä IoT (Internet of Things)-opiskelijoiden kanssa toteutetut projektit yhdistivät kahden alan osaamista. IoT-opiskelijat suunnittelivat tekniikan ja muotoilijat jatkoivat siitä, sekä itse esineiden että koko konseptin muotoilua työstäen.

Opintojakso on hyvä esimerkki Savonian eri alojen välillä tehtävästä monialaisesta yhteistyöstä, jossa opiskelijat pääsevät työstämään projekteja toisten alojen opiskelijoiden kanssa. Lisäksi tuotekehityksessä pyritään lopputulokseen, jossa on potentiaalia myös todellisille markkinoille ja vaikka startup-yrityksen perustamiseen asti.

Dronepelihalli häikäisi

Opiskelijat esittelivät kevään työn tuloksia toisilleen ja opettajille toukokuun alussa. Kolmella ryhmällä oli keskenään hyvin erilaiset aiheet. Saimi Hyytiäinen, Santeri Immonen ja Sami Romppainen kehittivät työssään drone-peleille perustuvan pelihallikonseptin. Muotoiluopiskelijat joutuivat ottamaan pelidronen suunnittelussa huomioon erilaisia käytettävyyteen ja tekniikkaan liittyviä asioita. Lisäksi he suunnittelivat peleistä variaatioita ja sitä, miten pelihallissa käytännössä toimittaisiin. Olipa työn imu vienyt ryhmän niin pitkälle, että dronepelikonseptille oli tehty myös mainosvideo ääniraitaa myöten.

Työ keräsikin opettajilta ylistävää palautetta. Konseptia kehuttiin poikkeuksellisen valmiiksi ja visuaalisesti näyttäväksi. Niin halutessaan opiskelijat voisivat lähteä keräämään sille rahoitusta saman tien.

Sami Romppainen, Santeri Immonen ja Saimi Hyytiäinen suunnittelivat pelihallikonseptin dronepeleille.
Noelia Lacoma, Ville Konttinen, Venla Berg ja Niilo Herlevi esittelivät kastelutornia.
Sote-alan robotti voisi olla yksi vastaus hoitajien kiireeseen ja työvoimapulaan, Martti Haavisto, Ilona Friman ja Antti Hakkarainen kertoivat.

Ratkaisuja kasvien automaattisesta kastelusta sotealan työvoimapulaa helpottavaan robottiin

Venla Berg, Noelia Lacoma, Ville Konttinen ja Niilo Herlevi saivat työstettäväkseen visaisen ongelman. Kasvin kasteluun suunniteltuun torniin haettiin yhtä aikaa yksinkertaista ja edullista tuottamisen mallia ja toimivuutta. Veden ja sähkön yhdistäminen samaan tuotteeseen asetti omat haasteensa suunnittelulle. Haasteista huolimatta ryhmä sai ratkaistua monia ongelmia ja pääsi esittelemään tekemäänsä prototyyppiä muulle ryhmälle ja opettajille.

Kolmas ryhmä taas suunnitteli sote-alalle soveltuvaa robottia, joka pystyisi toimimaan ammattilaisten apuna esimerkiksi kuljettamalla tarvikkeita. Ilona Frimanin, Martti Haaviston ja Antti Hakkaraisen muodostamalla ryhmällä Haavistolla ja Hakkaraisella on myös aiemman ammattinsa myötä käytännön kokemusta sote-alalta.

Avustava robotti voisikin olla yksi mahdollisuus helpottamaan hoitajien arkea ja isommassa kuvassa hoitajapulaa vapauttamalla hoitajien työaikaa yksinkertaisista tehtävistä itse potilastyöhön. Seuraava askel robotin kehittämisessä voisi olla sen testaaminen todellisessa ympäristössä.

Jatkokehitykseen apuja Savonialta

Opiskelijat kertoivat projektien olleen opettavaisia ja antoisia, vaikka vaikeitakin hetkiä mahtui mukaan. Ryhmissä oli opintojensa eri vaiheissa olevia opiskelijoita, joten myös ryhmän jäsenet oppivat koko ajan toisiltaan.

Lehtori Seppo Koponen kertoo, että kaikki ryhmät onnistuivat löytämään tehtävänantoonsa toimivia ratkaisuja ja projekteja olisi mahdollista lähteä myös työstämään eteenpäin.

Hän muistuttikin, että Savonian sisältä on saatavissa apuja, mikäli opiskelijat haluavat lähteä kehittämään tuotteiden ympärille liiketoimintaa. Esimerkiksi näiden tuotteiden jatkokehittämiseen löytyvää asiantuntemusta löytyy Business Centeriltä, Wellness Centeriltä sekä vesi- ja ympäristötekniikan puolelta.