Opiskelijaelämää MusiTassa

#tempory #savotta #sykettä

Opiskeluelämä Savoniassa

Musiikin ja tanssin opiskelijat kuuluvat osaksi Savonian monialaista opiskelijayhteisöä. MusiTassa opiskelijoita on lähes 300 ja lisäksi kulttuurialalla opiskelee lähes 500 muotoilijaa. Opiskeljoiden hyvinvvoinnista pitää huolta koko Savotta Ry sekä musiikin ja tanssin yksikön opiskelijayhdistys Tempo Ry. Lisäksi yksikkömme tekee läheistä yhteistyötä Kuopion konservatorion, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kuopion yksikön ja kaupunginorkesterin kanssa.

Musiikin ja tanssin Tempo ry

Olemme Savonia-ammattikorkeakoulun Musiikin ja tanssin opiskelijoiden opiskelijayhdistys Tempo ry. Olemme Kuopion alueella toimiva voittoa tavoittelematon yhdistys. Meidän tarkoituksenamme on edistää musiikin ja tanssin opettajaopiskelijoiden hyvinvointia, oikeuksia ja sosiaalisia suhteita mm. järjestämällä erilaisia tapahtumia. Toimintamme alkoi vuonna 2003 ja olemme osa valtakunnallista Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liittoa eli SOOLia. Teemme yhteistyötä Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Savottan ja muiden alojen opiskelijayhdistysen kanssa. Tempo ry:hyn voi liittyä kuka tahansa Musitan opiskelija.

Katso jäsenedut ja liittymisohjeet Tempoon oheisesta linkistä.

Löydät meidät instagramista #tempo_ry

SAVOTTA ry:n maskotti.

Opiskelijakunta Savotta ry

Savotta ry huolehtii opiskelijoiden hyvinvoinnista ja edunvalvonnasta koko Savonian laajuisesti ja varmistaa opiskelijoiden äänen kuulumisen Savoniassa.

Opiskelijat lumileikeissä.

Tuutori-toiminta

Tuutorin tärkein tehtävä on toimia vertaistukena kaikille opiskelijoille ja auttaa heitä luovimaan opiskelijaelämässä eteenpäin.

Sykettä-logo.

Sykettä päivääsi

SYKETTÄ – Kuopion korkeakoululiikunta on Savonia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen opiskelijoiden ja henkilöstön liikuntapalvelukokonaisuus.