Tanssin henkilökunta

Eeri Pihlajakari, tanssin koulutusvastaava, YAMK, monialainen hanketyö

Valokuva Eeri Pihlajakarista

Yhteystiedot

email. eeri.pihlajakari(at)savonia.fi

tel. +358 44 785 7411

Vastuualueet

 • Tanssin koulutusohjelman organisointi
 • Opinto-ohjaus ja opinnäytetöiden ohjaus
 • Tanssipedagogiikka ja tanssin opetusharjoittelu
 • Monialainen hanketyö

Opinnot

 • Tanssitaiteen maisteri, Teatterikorkeakoulun tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos 1999
 • Kasvatustieteen maisteri, Jyväskylän Yliopisto 1995

Pedagoginen ja taiteellinen toiminta

 • Tanssipedagogiikan ja draamakasvatuksen yliopistonopettajana 1999-2006, Jyväskylän yliopisto/ Avoin yliopisto/ Liikuntakasvatuksen laitos / Luokanopettajan koulutusohjelma
 • Toiminut freelancer koreografina ja tanssijana mm. elokuvissa ja teattereissa.
 • Itä-Suomen tanssin aluekeskuksen sekä Pohjois-Savon taidetoimikunnan hallituksen jäsen, aktiivinen rooli tanssin aluekeskuksen syntymisessä Sisä-Suomeen

 

Hanna Turunen, taidepedagogiikka

Valokuva Hanna Turusesta

email. hanna.turunen@savonia.fi
tel. +358 44 7857 430

Vastuualueet

 • Inklusiivinen taidepedagogiikka
 • Huilupedagogiikka
 • TKI-toiminta (mm. ALIISA-hanke) ja opinnäytetyöohjaus (musiikki)
 • Tanssin koulutussuunnittelu

Opinnot

 • FM, Musiikkitiede, Jyväskylän yliopisto
 • Musiikin solistiset erikoistumisopinnot, Savonia-AMK
 • Musiikkipedagogi (AMK), Savonia-AMK

Pedagoginen ja taiteellinen toiminta

 • Savoniassa vuodesta 2005
 • Hankekoordinaattorina useissa hankeissa mm. MEOK, IPA-E, ALIISA
 • Huilunsoiton alkeisopas: Huilunsoiton salaisuus, Savonia
 • Sivutoiminen tuntiopettaja, Kuopion Taidelukio Lumit 2014-  ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Kuopio 2016
 • Huilunsoiton tuntiopettaja ja yrittäjä 2008-2018

Omin sanoin

Musiikkiurani on kulkenut Savonlinnan musiikkiopiston ja taidelukion kautta vuosituhannen vaihteessa musiikkipedagogiopintoihin Kuopioon. Olen siis ollut ”savonialainen” ammattikorkeakoulun varhaisista vaiheista saakka.

Vuosien varrella työnkuvani on muodostunut moninaiseksi käsittäen opetus- ja ohjaustehtäviä pääasiassa pedagogisissa ja tutkimusopintoissa sekä musiikin opinnäytetöiden ja yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksen kehittämisprojekteissa, monialaisten harjoitteluiden ja projektien ohjausta, TKI-toimintaa ja koulutussuunnittelua sekä Savonian avoimen amk:n vastuutehtäviä.

Koenkin etuoikeutena sen, että voin työssäni hyödyntää laaja-alaisesti osaamistani, työkokemustani ja kontaktejani. Mieluisinta vapaa-ajan viettoa minulle ovat erilaiset kulttuuririennot lajista riippumatta, luonnossa liikkuminen sekä perheen kesken harrastaminen ja matkustelu.

 

Johanna partio, nykytanssi, produktiot, Luova Veto -hanke

 

email. johanna.partio@savonia.fi
tel. +358 44 7857 417

Vastuualueet

 • Nykytanssin opetus ja -pedagogiikka
 • Improvisaatio
 • Koreografia ja monialaiset projektit
 • TKI-toiminta

Opinnot

 • FM, taidekasvatus, Jyväskylän yliopisto•
 • Tanssinopettaja AMK, Pohjois-Savon AMK
 • Tanssinopettaja, Turun taiteen ja viestinnän oppilaitos
 • Täydennyskoulutusta mm. tanssi- ja liiketerapia

Pedagoginen ja taiteellinen toiminta

 • Savoniassa vuodesta 2001
 • Tanssinopettajan eri työtehtäviä vuodesta 1995 lähtien
 • Tanssijana ja koreografina eri esitys- ja
  yhteisötaiteen projekteissa
 • Kansainväisiä opetus- ja asiantuntijavierailuja mm. Italiassa, Norjassa, Etelä-Koreassa

Omin sanoin

Olen kuopiolaistunut tanssinopettaja ja tanssitaiteilija. Vuosien varrella nykytanssin opettamisen rinnalle on tullut jo liuta uusia haasteita, mm. monialaiset projektit, tutkimus- ja kehittämistyö sekä kansainvälinen yhteistyö.

Oman työni ydin on kuitenkin edelleen kehossa, liikkeessä ja ihmisten kohtaamisessa. Nautin tavallisesta työn arjesta opiskelijoiden kanssa: yhdessä hikoilusta, ihmettelystä, kokeilusta ja keskustelusta. Tanssin, ihmisten ja elämän moninaisuus pitävät yllä jatkuvaa muutoksen pyörrettä, jonka keskellä viihdyn hyvin.

Vaikka minulle on tärkeää yhdessä ideointi ja jakaminen, niin ajoittain vetäydyn yksin tanssisaliin, metsään – jonnekin. Se toimii tärkeänä vastapainona opetuksen sosiaalisuudelle. Oma elävä suhde liikkeeseen ja luovuuteen löytyy usein myös tätä kautta. Myös upeat kollegat, vierailevat opettajat ja yhteys työkenttään ovat minulle oman työn tärkeä voimavara.

 

Paula Niemi, tanssipedagogiikka ja opetusharjoittelu

Valokuva Paula Niemestä

email. paula.niemi@savonia.fi
tel. +358 44 7857 424

Vastuualueet

 • Tanssipedagogiikka
 • Opetusharjoittelu
 • Kehonhuolto ja kehonhuollon pedagogiikka
 • Opettajatuutori

Opinnot

 • Kasvatustieteen maisteri, Joensuun yliopisto
 • Tanssinopettaja AMK, Pohjois-Savon AMK
 • Tanssinopettaja / tanssikasvatus, Kuopion konservatorio

Pedagoginen ja taiteellinen toiminta

 • Tanssin lehtori Savonia-AMK vuodesta 2006
 • Savonia-AMK erikoistumiskoulutuksen ja  muuntokoulutuksen koordinaattori 2005-2009
 • Kuopion konservatorion tanssikoulun johtaja 2000-2007 (virkavapaalla 2005-2007)

Omin sanoin

Olen Etelä-Karjalaisella sielulla Savossa jo pitkän hyvin viihtynyt tutkimusmatkailija. Työssäni tanssipedagogiikan lehtorina yhdistyvät eri koulutusteni näkökulmat eikä ole 10 vuoteen tarvinnut mietitä olisiko kasvatustieteen vai tanssitaiteen edustaja.

Yhteinen seikkailuni tulevien tanssipedagogien kanssa tarkoittaa käytännössä mahdollistajan ja kanssaoppijan roolia jossa pelikenttä on varsin globaali ja monimuotoinen. Työnkuvaani kuuluu tanssipedagogiikan opettamisen ja käytännön opetusharjoittelujen ohjaamisen lisäksi mm. kehonhuollon opetusta, tuutorointia ja hanketyötä. Oleellinen osa ammattitaidon kehittämistä säännöllisen kouluttautumisen lisäksi on työskentely vaihto-opettajana useissa eri vaihtokouluissamme

Sari Mokkila-Karttunen, koulutuspäällikkö

email. sari.mokkila-karttunen@savonia.fi
tel. +358 44 785 7415

Vastuualueet

 • Koulutuspäällikkö, kulttuuriala
 • Klassisen laulun opetus

Opinnot

 • Opinto-ohjaajan koulutus JAMK, 2007
 • Opettajan pedagogiset opinnot, 2005
 • Laulun A-tutkinto, Sibelius-Akatemian, 1990
 • Musiikin maisteri, Sibelius-Akatemiasta, 1988

Pedagoginen ja taiteellinen toiminta

 • Savoniassa vuodesta 2001, koulutusvastuupäällikkönä
 • 2008- ja klassisen laulun lehtorina 2001-2008
 • 1988-2001 lehtori ja tuntiopettaja Kuopion konservatorio ja Sibelius-Akatemiassa
 • Lukuisia esiintymisiä Lied- ja kirkkokonserteissa sekä erilaisissa solistitehtävissä

Omin sanoin

Olen savolaissyntyinen kulttuurin ammattilainen, koulutusvastuupäällikkö, laulava pedagogi ja opinto-ohjaaja. Sain kasvaa perheessä, jossa kulttuurilla oli paljon tilaa. Vaikka ikkunat olivat metsään päin eli en ole syntynyt suureen keskukseen, pääsin kiinni laulu- ja soittoharrastuksiin aivan nuoresta.

Opiskelin maisteriksi Sibelius-Akatemiassa kirkkomusiikkiosastolla. Klassinen laulu vei instrumenteista voiton ja olen konsertoinut solistina sekä kotimaassa että ulkomailla ja edelleenkin pidän muutamia soolokonsertteja vuodessa. Useiden vuosien ajan olen saanut toimia kansainvälisten laulukilpailujen tuomaristossa mm. Pietarissa.

Opettaminen on ollut aina lähellä sydäntä ja sen vuoksi kirkkomuusikon tehtävät ovat saaneet jäädä muille. Aloitin opettajanurani jo varsin varhain. Edelleen opetan hiukan, jotta ammattitaito pysyisi hallussa.

Nautin elämästä monipuolisesti: harrastan kulttuuria laajalla rintamalla, penkkiurheilua, lukemista ja kirjallisuutta, luonnossa liikkumista ja luonnonantimien keräilyä sekä perheen ja ystävien kanssa ajan viettämistä. Ja joskus teen töitä.

”Haasteet tekevät elämästä mielenkiintoisen ja niistä selviytyminen elämästä merkityksellisen.”

Sirpa Möksy, jazztanssi

Valokuva Sirpa Möksystä

email. sirpa.moksy@savonia.fi
tel. +358 44 7857 422

Vastuualueet

 • Jazztanssin opetus
 • Tanssipedagogiikka
 • Produktioiden ohjaus

Opinnot

 • Danspedagogutbildning, Danshögskolan, Tukholma
 • Tanssin-opettaja AMK, Savonia-AMK
 • Tanssin jatko-opintoja ympäri maailmaa
 • Simonson Method of Teacher Training, Tukholma

Pedagoginen ja taiteellinen toiminta

 • Tanssin lehtori, Savonia-amk vuodesta 2006
 • Tanssin lehtori Kuopion konservatoriossa 1994-2004
 • Yrittäjä SalsaStudio Kuopio
 • Tanssijana lukuisissa produktioissa ympäri maailmaa
 • Toiminut opettajana mm. Kuopio Tanssii ja Soilla ja Kuopion Musiikkilukiossa.

Omin sanoin

Olen kotoisin Jyväskylästä, jossa tanssikipinä syttyi minuun jo varhaisessa vaiheessa. Tanssinopettajaopinnot veivät minut Tukholmaan, josta tarttui mukaani kansainvälisyyskipinä.

Olen kiertänyt tanssin mukana ympäri maailmaa ja saanut valtavasti kokemuksia ja elämyksiä, sekä oppia erilaisista kulttuureista. Työssäni saan opettaa rakastamaani lajia jazztanssia, sekä sen pedagogiikkaa tuleville tanssinopettajille. Lisäksi teen paljon koreografioita ja tartun mielelläni erilaisiin haasteisiin produktioiden saralla.

Vapaa-aikanani tanssin salsaa, pelaan tennistä, teen käsitöitä ja nautin luonnon kauneudesta ja rauhasta.

Virve Varjos, baletti

email. virve.varjos@savonia.fi
tel. +358 44 7857 427

Vastuualueet

 • Klassisen baletin opetus
 • Tanssipedagogiikka
 • Produktioiden ohjaus
 • Työelämätieto

Opinnot

 • Tanssinopettajan ammattikorkeakoulututkinto, Pohjois-Savon Ammattikorkeakoulu, 2003
 • Kuopion Konservatorion tanssinopettajakoulutus, pääaine klassinen baletti, 1990-1994
 • Perustutkinto Laban-notaatiosta, Dance Notation Bureau, New York 1993

Pedagoginen ja taiteellinen toiminta

 • Opettajana Savoniassa (Kuopion Musiikki ja Tanssiakatemia) vuodesta 2002-
 • Lukuisia tanssinopetustehtäviä Kuopiossa ja Lahdessa vuodesta 1988
 • Yli kaksikymmentä teatterikoreografiaa eri puolilla Suomea, lukuisia tanssijan työtehtäviä.
 • Lukuisia tanssijan työtehtäviä ja pienoistanssiteoksia eri oppilaitosten oppilaille.
 • Hämeen taidepalkinto 2001

Terhi Kuokkanen, tanssitekniikka, opinnäytetyöt

Valokuva Terhi Kuokkasesta

email. terhi.kuokkanen@savonia.fi
tel. +358 44 785 6041

Vastuualueet

 • Tekniikkaopetus nyky-, jazztanssi sekä baletti
 • Tanssipedagogiikka
 • Opinnäytetyöt
 • Produktiot

Opinnot

 • Tanssitaiteen maisteri Teatterikorkeakoulu 2009
 • Tanssinopettaja Savonia-ammattikorkeakoulu 2006

Pedagoginen ja taiteellinen toiminta

 • Savoniassa vakituisena vuodesta 2020
 • Off/Balance tanssiryhmän toinen taiteellinen johtaja
 • Kuuluu VAPAAkollektiiviin
 • Koreografina Off/Balancessa, Jyväskylän kaupunginteatterissa, freelance-tuotannoissa sekä tanssioppilaitoksissa, yhteensä yli 20 teoksessa

 

Antti Lähdesmäki, kulttuurituottaja, anatomiset aineet ja valmennus

email. antti.lahdesmaki@savonia.fi
tel. +358 44 785 6814

Vastuualueet

 • Kulttuurialan produktiot ja tapahtumat
 • Anatomia, kinesiologia ja valmennustieto
 • Hanketoiminta
 • Julkaisutyöryhmä

 

Muut opettajat

Vakituisten opettajien lisäksi Savonia tanssissa työskentelee lukuisa joukko eri lajien ja oppiaineiden tuntiopettajia.