Harjoittelu sosiaalialalla

#sosiaali- ja terveysala

Tietoja ja taitoja työelämästä

Sosionomi(AMK) tutkintoon sisältyy ohjattua ammatillista harjoittelua (3x 15 op), joka toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa erilaisissa sosiaalialan palvelu-, kuntoutus- ja toimintayksiköissä sekä kehittämisprojekteissa. Harjoittelujaksot ovat 2., 4. ja 6. lukukaudella. Harjoitteluissa opiskelija perehtyy ohjatusti käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelu valmentaa työelämän vaatimuksiin ammatillista osaamista syventämällä sekä auttaa työllistymään koulutusalaa vastaaviin tehtäviin. Harjoittelussa opiskelija oppii kriittistä ajattelua sekä teoriatiedon ja käytännön yhdistämistä todellisissa työtilanteissa. Teoreettisen opiskelun ja käytännön toimintaympäristöissä työskentelyn vuorottelulla tuetaan opiskelijan oman käyttöteorian kehittymistä. 

Opiskelija suunnittelee harjoittelujaksonsa omista oppimisen lähtökohdistaan yhdessä ryhmän opettajatuutorin kanssa Hops- ja urasuunnitelma -keskustelussa. Harjoittelujaksojen aikana opiskelijan ohjauksesta vastaavat työpaikan lähiohjaajat sekä opiskelijan opettajatuutori. 

Työnantajat voivat tarjota harjoittelupaikkoja Jobiili.fi -sivustolla, joka on ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan harjoittelupaikkavarausjärjestelmä. Opiskelija varaa harjoittelupaikan Jobiilin varausaikataulujen mukaisesti.

Savonian yhteyshenkilöt ja Jobiili-ylläpitäjät

Sosionomin tutkinto-ohjelman harjoittelukoordinaattorit

Mira Polón, mira.polon@savonia.fi, puh. 0447856624

Auli Ratinen, auli.ratinen@savonia.fi, puh. 0447856690

Savonian Jobiili-ylläpitäjät ja käyttötuki työnantajille

Mirja Halonen, puh. 044 785 6412
Tiina Mäkeläinen, puh. 044 785 6680

Harjoittelun koulutuskorvauksen hakeminen

Harjoittelukorvaukset haetaan aluehallintovirastolta, AVI:lta.
Aluehallintoviraston sivuilla on ohjeet korvauksen hakemisesta hakulomakkeineen ja aikatauluineen. Harjoitteluorganisaatio täyttää AVI:n sivuilla olevan liitelomakkeen  Ammattikorkeakoulun vahvistus tietojen oikeellisuudesta ja ohjauksen toteutumisesta ja lähettää sen sähköpostitse Savonia ammattikorkeakouluun osoitteeseen kristiina.ahlberg@savonia.fi. Sähköpostissa tulee mainita yhteystiedot, johon ammattikorkeakoulu palauttaa harjoitteluiden varmistamisen jälkeen allekirjoitetun liitelomakkeen.