Harjoittelu sosiaalialalla

#sosiaali- ja terveysala

Tietoja ja taitoja työelämästä

Sosionomin tutkinto-ohjelman perus- ja ammattiopintoihin liittyy ohjattua ammatillista harjoittelua (3x 15 op), joka toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa erilaisissa sosiaalialan palvelu-, kuntoutus- ja toimintayksiköissä sekä kehittämisprojekteissa. Harjoitteluissa opiskelija perehtyy ohjatusti käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelu valmentaa työelämän vaatimuksiin ammatillista osaamista syventämällä sekä auttaa työllistymään koulutusalaa vastaaviin tehtäviin. Harjoittelussa opiskelija oppii kriittistä ajattelua sekä teoriatiedon ja käytännön yhdistämistä todellisissa työtilanteissa. 

Sosionomin tutkinto-ohjelmassa on 3 x 15 op:n mittaista harjoittelujaksoa. Harjoittelujaksot ovat 2., 4. ja 6. lukukaudella. Harjoittelujakson kesto on 10 viikkoa/ harjoittelu. Työyksikössä tehtävän harjoittelun kokonaistuntimäärä on 350 h (35h/ vko). Teoreettisen opiskelun ja käytännön toimintaympäristöissä työskentelyn vuorottelulla tuetaan opiskelijan oman käyttöteorian kehittymistä. 

Opiskelija suunnittelee harjoittelujaksonsa omista oppimisen lähtökohdistaan yhdessä ryhmän oman opettajatuutorin kanssa hops-keskustelussa. Harjoittelujaksojen aikana opiskelijan ohjauksesta vastaavat työpaikan lähiohjaajat sekä opiskelijan opettajatuutori. 

Polkuopinnoissa opiskeleva opiskelija voi tehdä avoimen amk:n polkuopiskelijana opetussuunnitelman mukaisen ensimmäisen vuoden harjoittelun. Polkuopiskelija noudattaa yleisiä tutkinto-ohjelman harjoitteluhakuohjeita ja -linjauksia. Polkuopiskelija on harjoittelussa Savonian sopimusten mukaisesti ja hänellä on oppilaitoksen kautta voimassa oleva vakuutus.  

Sosionomin tutkinto-ohjelman harjoitteluprosessi on kuvattu kokonaisuudessaan Sosiaalialan harjoitteluhaku – Moodle ympäristössä. Jokainen opiskelija osallistuu oman ryhmän aikataulujen mukaisesti sosionomin tutkinto-ohjelman yleisiin harjoitteluinfoihin ja opettajatuutoreiden pitämiin harjoittelujen sisällöllisiin infoihin. Osa työnantajista tarjoaa harjoittelupaikkoja muun muassa Jobiili.fi varausjärjestelmässä. Tästä myös lisätietoa Sosiaalialan harjoitteluhaku – Moodle ympäristössä. 

Sosionomin tutkinto-ohjelman harjoittelukoordinaattorit:

Mira Polón 
mira.polon@savonia.fi
0447856624

Auli Ratinen 
auli.ratinen@savonia.fi
0447856690