Harjoittelu terveysalalla

#sosiaali- ja terveysala

Harjoittelujen tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. 

Työnantajat tarjoavat harjoittelupaikkoja muun muassa Jobiili.fi varausjärjestelmässä. Opiskelija tekee harjoittelupaikkavaraukset Jobiilista tutkinto-ohjelmien harjoitteluinfojen ja Jobiilin varausaikataulujen mukaisesti.

Savonian yhteyshenkilöt ja Jobiili-ylläpitäjät

Harjoittelukoordinaattorit

Ensihoitajan, kätilön, sairaanhoitajan (myös Bachelor degree) ja terveydenhoitajan tutkinto-ohjelmissa harjoitteluja koordinoivat:

 • Aho Jukka: Mielenterveys- ja päihdehoitotyö sekä Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö
 • Huovinen Anne: Perioperatiivinen hoitotyö
 • Hyvönen Katrina ja Kainulainen Arja-Sisko (Iisalmi ja Varkaus), Jokelainen Merja ja Suhonen Maija (Kuopio): Sairaanhoitaja ohjaajana, mentorina ja terveydenedistäjänä
 • Suhonen Maija: Kotihoito ja gerontologinen hoitotyö
 • Kemiläinen Arja: Akuutti- ja tehohoitotyö
 • Lappalainen Raija: Terveydenhoitotyön harjoittelut
 • Mäkeläinen Tiina: Hoitotaito, Hoitotyön osaamisen täydentäminen ja Sisätautia sairastavan hoitotyö
 • Smahl Päivi (ensihoitajan to): Hoitotaito, kotihoito ja ensihoito
 • Kähkönen Oona: Kätilötyön harjoittelut

Muiden tutkinto-ohjelman harjoittelukoordinaattorit:

 • Bioanalyytikon to: Kolehmainen Sanna
 • Fysioterapeutin to: Kääriäinen Raimo
 • Röntgenhoitajan to: Jäntti Aija, Huovinen Anne (Hoitotaito)
 • Suuhygienistin to: Ruokokoski Tarja

 Yhteydenotot etunimi.sukunimi (at) savonia.fi

Savonian Jobiili-ylläpitäjät ja käyttötuki työnantajille

Mirja Halonen, puh. 044 785 6412
Tiina Mäkeläinen, puh. 044 785 6680

 Yhteydenotot etunimi.sukunimi (at) savonia.fi

Harjoittelua ohjaavia suosituksia

Valtakunnalliset Terveysalan harjoittelujen laatusuositukset ammattikorkeakouluille (2020), löydät tästä. Suositusten lopusta löytyy muistilista-lista, jota opiskelija voit hyödyntää valmistautumisessa harjoitteluun. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueen terveydenhuollon organisaatioiden edustajat yhdessä valtakunnallisen verkoston sekä Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon ammattiopiston opettajien ja opiskelijoiden kanssa ovat yhdessä työstäneet opiskelijaohjauksen laatusuositukset