Harjoittelu terveysalalla

#sosiaali- ja terveysala

Harjoittelujen tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. 

Työnantajat tarjoavat harjoittelupaikkoja muun muassa Jobiili.fi varausjärjestelmässä. Opiskelija tekee harjoittelupaikkavaraukset Jobiilista tutkinto-ohjelmien harjoitteluinfojen ja Jobiilin varausaikataulujen mukaisesti.

Savonian yhteyshenkilöt ja Jobiili-ylläpitäjät

Harjoittelukoordinaattorit

Ensihoitajan, kätilön, sairaanhoitajan (myös Bachelor degree) ja terveydenhoitajan tutkinto-ohjelmissa (to) harjoitteluja koordinoivat:
• Aho Jukka: Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
• Savolainen Sanna: Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö
• Arveli Nina: Perioperatiivinen hoitotyö
• Kähkönen Oona: Kätilötyön harjoittelut
• Jyrkinen Heli: Hoitotyö osaamisen täydentäminen
• Karhemaa Anu: Hoitotaito
• Kemiläinen Arja: Akuutti- ja tehohoitotyö
• Mäkeläinen Tiina: Sisätautia sairastavan hoitotyö
• Rissanen Pauliina: Terveydenhoitotyö
• Smahl Päivi (ensihoitajan to): Hoitotaito, kotihoito ja ensihoito
• Miettinen Tanja: Kotihoito ja gerontologinen hoitotyö
• Jokelainen Merja, Kulo Terhi, Moursad Fatima, Kainulainen Arja-Sisko (Iisalmi): Sairaanhoitaja ohjaajana, mentorina ja terveyden edistäjänä

Muiden tutkinto-ohjelmien harjoittelukoordinaattorit:
• Bioanalyytikon to: Kolehmainen Sanna
• Fysioterapeutin to: Kääriäinen Raimo
• Fysioterapeutin to: Kääriäinen Raimo ja Hiltunen Saijamari, satelliittikoulutus
• Röntgenhoitajan to: Jäntti Aija, Arveli Nina(Hoitotaito)
• Suuhygienistin to: Ruokokoski Tarja

Yhteydenotot etunimi.sukunimi (at) savonia.fi

Savonian Jobiili-ylläpitäjät ja käyttötuki työnantajille

Mirja Halonen, puh. 044 785 6412
Tiina Mäkeläinen, puh. 044 785 6680

Yhteydenotot etunimi.sukunimi (at) savonia.fi

Harjoittelua ohjaavia suosituksia

Valtakunnalliset Terveysalan harjoittelujen laatusuositukset ammattikorkeakouluille (2020), löydät tästä. Suositusten lopusta löytyy muistilista-lista, jota opiskelija voit hyödyntää valmistautumisessa harjoitteluun. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueen terveydenhuollon organisaatioiden edustajat yhdessä valtakunnallisen verkoston sekä Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon ammattiopiston opettajien ja opiskelijoiden kanssa ovat yhdessä työstäneet opiskelijaohjauksen laatusuositukset.

Harjoittelun koulutuskorvauksen hakeminen

Harjoittelukorvaukset haetaan aluehallintovirastolta, AVIlta.
Aluehallintoviraston sivuilla on ohjeet korvauksen hakemisesta hakulomakkeineen ja aikatauluineen.

Harjoitteluorganisaatio täyttää AVIn sivuilla olevan liitelomakkeen  Ammattikorkeakoulun vahvistus tietojen oikeellisuudesta ja ohjauksen toteutumisesta ja lähettää sen sähköpostitse Savonia ammattikorkeakouluun osoitteeseen kristiina.ahlberg@savonia.fi. Sähköpostissa tulee mainita yhteystiedot, johon ammattikorkeakoulu palauttaa harjoitteluiden varmistamisen jälkeen allekirjoitetun liitelomakkeen.