Opiskelun ja toiminnan turvallisuus

#sosiaali- ja terveysala

Ammattikorkeakoululla on oikeus potilasturvallisuuden, harjoittelun tavoitteiden ja ammatillisen osaamisen varmistamiseksi informoida harjoittelupaikkaa aiemmissa harjoitteluissa ilmenneistä opiskelijan käyttäytymiseen tai potilasturvallisuuden vaarantamiseen liittyvistä tilanteista.

Mikäli harjoittelun aikana ilmenee ongelmia, asioiden selvittelyssä voidaan käyttää aktiivisen tuen mallia (PSSHP:n toimintamalli). Avuksi asioiden kirjaamiseen (tuen tarve ja sovitut tavoitteet) tässä lomake. Tilanteen selvittelyyn osallistuvat harjoittelun ohjaaja, osastonhoitaja tai muu yksiköstä nimetty työntekijä ja ohjaava opettaja.

Rokotukset ja pistotapaturma

Harjoittelussa edellytetään voimassa olevaa rokotussuojaa. (Tartuntatautilaki 2017, pykälä 48 astui voimaan 1.3.2018.). Itsearvio rokotusuojasi täällä.

1.1.2021 alkaen opiskeluterveydenhuollosta vastaa YTHS. Tutustu sivustoon: www.yths.fi

Huumausainetestaus ja rikostaustaote

Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta 25 d § esitetään perusteet opiskelijan huumetestauksesta.

”Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista. Edellytyksenä on lisäksi, että testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja opiskelija toimii sellaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja jossa huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena toimiminen:..”

Rikostaustaote lasten kanssa toimimiseen

Kun opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät opiskelijan työskentelemistä alaikäisten parissa, ammattikorkeakoululla tarkistetaan opiskelijan Rikosrekisteriote lasten kanssa työskentelevälle opiskelijalle.  Menettely koskee tiettyjä Savonian harjoitteluita, harjoitteluyksiköitä tai muita tehtäviä. Opiskelijoita tiedotetaan menettelystä tutkinto-ohjelmissa.