Vakuutusturva

#sosiaali- ja terveysala

Savonia-ammattikorkeakoulun osakeyhtiöllä on lakisääteinen yhteinen tapaturmavakuutus sekä kotimaassa että vaihto-opiskelijana olevia varten. Vakuutus on voimassa varsinaisella kouluajalla, opetuksen aikana, voimisteltaessa, välitunneilla sekä otettaessa osaa yksikön opetussuunnitelman puitteissa järjestämiin urheilusuorituksiin, retkiin, käynteihin näyttelyissä, museoissa, tehtaissa jne. sekä matkalla suorinta tietä koulutusyksikköön tai koulutusyksiköstä. Vakuutus käsittää myös käytännöllisissä harjoittelutöissä ja välittömillä työmatkoilla sattuvat tapaturmat. 

Opiskelija on itse vastuussa tapaturmailmoituksen tekemisestä. Äkillinen sairaustapaus ei kuulu tapaturmavakuutuksen piiriin, vaan sen aiheuttamista kustannuksista mm. hoitoon hakeutuminen taksilla, opiskelija vastaa itse.

Harjoittelussa oleva opiskelija rinnastetaan vastuuvakuutuksen osalta harjoittelupaikan työsuhteessa oleviin työntekijöihin.

Ohjeet tapaturman sattuessa

Ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden terveydenhuoltopalvelut järjestää 1.1.2021 alkaen YTHS palvelupisteineen ammattikorkeakoulupaikkakunnilla.

  • Ota välittömästi yhteyttä vakuutusasioita hoitavaan yhteyshenkilöön.
  • Tapaturmasta ja vahingosta tulee täyttää sähköinen tapaturmailmoitus.
  • Pääset tekemään ilmoituksen tästä.

Tapaturmailmoitus korvaa vakuutustodistuksen. Ilmoitus tulee tehdä 10 arkipäivän kuluessa. Vaikkei tapahtumasta aiheutuisikaan vahinkohetkellä isoja terveydellisiä ongelmia, mutta jos myöhemmin ilmenee joitain vaivoja, on tapahtumaa vaikeata saada vakuutuksen piiriin.

Opiskelija on itse vastuussa tapaturmailmoituksen tekemisestä. Äkillinen sairaustapaus ei kuulu tapaturmavakuutuksen piiriin, vaan sen aiheuttamista kustannuksista mm. hoitoon hakeutuminen taksilla, opiskelija vastaa itse.

Kampuksien yhdyshenkilöt

Savonian tapaturmavakuutuksia hoitavat.

Microkadun kampus:

Kristiina Ahlberg, puh. 044 785 6905
Oili Jäppinen, puh. 044 785 6204

Musiikki ja tanssi:

Kristiina Ahlberg, puh. 044 785 6905

Iisalmen kampus:

Kristiina Ahlberg, puh. 044 785 6905

Varkauden kampus:

Kirsi Tukiainen, puh. 044 785 6768

Opiskelijoiden vakuutusturvan sisältö ja lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa opetussuunnitelman mukaisessa palkattomassa käytännön harjoittelussa ja koulussa käytännön työn opetuksessa. Ulkomaalaisista opiskelijoista vain ne, jotka suorittavat suomalaista tutkintoa kuuluvat tämän vakuutuksen piiriin eli vaihto-opiskelijat eivät kuulu.

Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus täydentää lakisääteistä ja on voimassa muussa opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa. Vakuutuksen piiriin kuuluminen edellyttää sitä, että opiskelijalla on kotipaikka Suomessa ja kuuluu suomalaisen sosiaaliturvan piiriin (= tästä osoituksena on voimassa oleva kela-kortti)

Kummatkin tapaturmavakuutukset korvaavat ainoastaan tapaturmasta johtuvia kuluja (ei esim. sairastumista)

Kun opiskelija matkustaa ulkomaille on hänen otettava lisäturvaksi matkavakuutus (esim. matkalla sairastumisen varalta jne.) tai tarkistettava sisältyykö esim. omaan kotivakuutukseen jatkuva matkavakuutus.

Työharjoittelijavakuutus korvaa harjoittelupaikan omalle tai hallinnassa olleelle omaisuudelle palkattomassa harjoittelussa opiskelijan toiminnasta aiheutuneita suoranaisia omaisuusvahinkoja. Se on toissijainen harjoittelupaikan omiin vakuutuksiin nähden (eli aina harjoittelupaikan omat vakuutukset selvitettävä ensin).

Ulkopuolisille mahdollisesti aiheutuneet vahingot käsitellään pääsääntöisesti harjoittelupaikan vastuuvakuutuksista. Opiskelijalle voi myös syntyä henkilökohtainen korvausvelvollisuus samoin edellytyksin kuin työntekijällä yleensä työnantajaansa kohtaan.

Halutessaan opiskelija voi parantaa vakuutusturvaansa vapaaehtoisella vastuuvakuutuksella. Liittymällä ammattijärjestön opiskelijajäseneksi saa myös ammattijärjestön tarjoamat maksuttomat vakuutusetuudet.