Kirjaston kokoelmapolitiikka

#kirjasto

Lyhennelmä Savonia-ammattikorkeakoulun kirjaston kokoelmapolitiikasta

Hankinnan painopiste on Savonian monimuotoisen ja -alaisen koulutuksen sekä TKI-toiminnan tarvitseman korkeakoulutasoisen aineiston hankinnassa.

Kirjojen, lehtien ja muiden yksittäisjulkaisujen ostopäätökset tehdään hankintaehdotuksista, kustantajien uutuusluetteloista ja seuraamalla opetussuunnitelmia ja koulutusvastuualueiden tarpeita yhteistyössä opettajien kanssa. Aineiston hankinnassa vältetään kampuskirjastojen kokoelmien tarpeetonta päällekkäisyyttä ja hankinnoissa huomioidaan myös alueellinen aineistotarjonta.

Lehtihankinnat tehdään pääasiassa opettajien ehdotusten mukaisesti. Ulkomaiset lehdet hankitaan pääosin elektronisena.

Elektronisen aineiston hankinta tapahtuu pääsääntöisesti FinELibin kautta kaikkien asiakkaiden yhteiseen käyttöön, vain poikkeustapauksessa rajoitetusti tietylle asiakasryhmälle tai vain amk:n paikallisverkkoon. Elektronista aineistoa pyritään hankkimaan kokotekstinä. Elektronisia kurssikirjoja ei välttämättä hankita käsikirjastoon painettuina, vaikka sellainen olisi saatavana. Painetun kurssikirjallisuuden korvaavaa elektronista aineistoa pyritään aktiivisesti seuraamaan ja tarjoamaan sitä kurssikirjallisuudeksi. Kirjaston kokoelmiin ei yleensä sisällytetä vapaasti elektronisena saatavana olevaa aineistoa paperisena.

Aineistojen hankinnan yhteiset valintakriteerit:

 • taso ja laatu
 • sisältö ja kattavuus
 • luotettavuus
 • ajankohtaisuus
 • ajantasaisuus; enintään 3 v. vanhaa (poikkeuksena puutteet kokoelmissa)
 • kustantaja ja julkaisija
 • aihealueen vahvuus nykyisessä kokoelmassa
 • ensisijaisesti suomen- ja englanninkielistä
 • julkaisutyyppi
 • hinta suhteessa käyttöön ja laatuun
 • paperimuotoisen aineiston ja elektronisen aineiston päällekkäisyyttä vältetään
 • ensisijaisesti elektronisena
 • pakollisia kurssikirjoja 0.3 x kurssin yhtäaikainen opiskelijamäärä (enintään 20 kpl/kampuskirjasto)
 • pakollisia kurssikirjoja 1 kpl käsikirjastoon tai e-kirja
 • elektronisessa aineistossa lisäksi käyttöoikeudet ja etäkäyttö, käyttäjätunnistus (IP ensisijainen), pitkäaikaiskäyttö, käytettävyys ja toimintavarmuus sekä käyttötilastot. Hankintavaiheessa koekäyttömahdollisuus, hankinnan ja käyttöönoton vaivattomuus sekä käyttäjäkoulutus.

Tee kirjasta hankintaehdotus kirjasto@savonia.fi