Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus

Vauhtia, vastuuta ja ongelmanratkaisua!

Ensihoitajana olet sairaalan ulkopuolisen ensihoitotyön asiantuntija. Hallitset ensihoitajan ja sairaanhoitajan osaamisen. 

Savonian ensihoitajakoulutuksessa opit toimimaan ammattitaitoisesti ensihoitajana. Opintojen aikana saat tarvittavat tiedot ja taidot, joiden avulla pystyt arvioimaan ja tekemään päätöksiä muuttuvissa ja toisinaan ennakoimattomissa ensihoitotyön tilanteissa. Opit hallitsemaan potilaan kokonaisvaltaisen hoidon vaihtuvissa työympäristöissä ja arvioimaan potilaan tilanteen ja hoidon tarpeen.  

Ensihoitajan tutkinto-ohjelma sisältää sairaanhoitajan (AMK) pätevyyden.

Työssäsi ensihoitajana arvioit äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen henkilön tilan, käynnistät ja ylläpidät potilaan elintoimintoja ja näin parannat potilaan ennustetta. Jos potilaan tila sitä vaatii, kuljetat potilaan jatkohoitoon ja tarkkailet potilaan vointia sekä hoidat häntä kuljetuksen ajan. 

Valmistuttuasi olet ammattitaitoinen ensihoidon ja hoitotyön asiantuntija. Osaat soveltaa ja arvioida ensihoito- ja hoitotyön osaamistasi erilaisissa hoitotilanteissa. Hallitset myös ammatillisen työskentelyn johtamisen ja pystyt työskentelemään ensihoito- ja hoitotyön asiantuntijatehtävissä kotimaassa ja ulkomailla.


Koulutuksen sisältö

Ensihoitajan koulutuksessa käytäntö ja teoriaopetus täydentävät toisiaan. Opinnot sisältävät lähiopetusta, etä- ja itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua.

Opintoihin kuuluva työelämälähtöinen tutkimus- ja kehittämistoiminta tukee työelämävalmiuksiesi kehittymistä. 

Opiskelu on päätoimista päiväopiskelua ja toteutuu pääsääntöisesti klo 8–18 välillä. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu voi olla osin kolmivuorotyötä. Harjoittelua voi olla eripuolilla Suomea tai opiskelijan valinnan mukaan ulkomailla.

Opintosi etenevät vuositeemojen mukaisesti kohti ensihoidon ja hoitotyön asiantuntijuutta.

Ensimmäisenä vuonna perehdyt laajasti ammattialaan ja ensihoito- ja hoitotyön perusteisiin. 

Toisena opiskeluvuonna vahvistat kliinistä osaamistasi. Harjoittelet leikkaussalissa tai kirurgisella osastolla sekä mielenterveys- ja päihdehoitotyön ja lasten ja nuorten hoitotyön parissa.

Kolmantena opiskeluvuonna syvennät osaamistasi opiskelemalla perus- ja hoitotason ensihoitotyötä. Harjoittelet päivystyspoliklinikalla, teho-osastolla ja ambulanssissa perustasoista ensihoitotyötä. 

Viimeisenä opiskeluvuonna osaat soveltaa ja arvioida ensihoito- ja hoitotyön osaamistasi. Hallitset työn koordinoinnin, johtamisen ja itsenäisen työskentelyn ensihoito- ja hoitotyön asiantuntijana, myös kansainvälisesti. Harjoittelet ambulanssissa hoitotasoista ensihoitotyötä. Valintasi mukaan voit olla harjoittelussa myös sydänvalvontayksikössä, synnytyssalissa ja leikkaussalissa.

Ensihoitajan tutkinto-ohjelmassa päämäärä on, että opiskelijasta kasvaa ensihoidon ja hoitotyön asiantuntija, jolla on vahva ammattitaito. Koulutuksesta valmistuu ensihoidon ja hoitotyön arvo-, tieto- ja taitopohjan sisäistänyt, sisäiseen yrittäjyyteen suuntautunut ensihoitaja. 


Kevät 2022, 2. yhteishaku

Hakuaika

16.03.2022 – 30.03.2022

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2022 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2022 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Mirja Halonen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6412

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 35
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 28 (merkitty sulkuihin)
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

  • 10 (8) ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
  • 8 (6) ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
  • 17 (14) AMK-valintakokeen perusteella

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 30.5. – 3.6.2022 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

 

TERVEYDELLISET VAATIMUKSET

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan sekä merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Perehdy huolellisesti alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin.

Pääaineen valinta

Ensihoitajan koulutuksessa ei ole pääaineen valintaa.

Opintojen rakenne

Ensihoitajan opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Päivätoteutuksessa opiskeluaika on noin neljä vuotta.

Ensihoitajan tutkinto-ohjelma sisältää sairaanhoitajan (AMK) pätevyyden.

Opiskelun tueksi laadit henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman, jossa aiemmin hankittua osaamista voit hyödyntää opiskelussa. Osaaminen voidaan osittain todentaa yksilöllisesti osaamisen näytöillä.

Savonian opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat opiskelusuunnitelmasi tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa. Opiskelijana olet itse aktiivinen toimija ja oppija. Vastaat opintojesi etenemisestä.

Opintojen rakenne:

  • perusopinnot 30 op
  • ammattiopinnot: teoria 110 op
  • ammattiopinnot: harjoittelu 75 op
  • opinnäytetyö 15 op
  • valinnaiset opinnot 10 op

Elvytetään simulaationukkea

Opiskelu sosiaali- ja terveysalalla

Koulutus tapahtuu Microkadun kehittyvällä kampuksella ja simulaatiokeskuksen upeissa tiloissa. Kuopiossa monialaisuus mahdollistaa terveysalan opiskelijoille yhteistyön eri alojen tulevien ammattilaisten kanssa.

Kampuksen aulatila.

Työelämäläheistä tekemistä

Savonian koulutusta ohjaa OIS-ajattelu (Open Innovation Space). Siinä yhdistyvät laadukas oppiminen ja opetus sekä työelämäläheinen tutkimus- ja kehittämistoiminta. Todellisissa toimeksiannoissa saat onnistumisen kokemuksia ja ammattitaitoa.

Kannettava tietokone, sekä kahvikuppi ja kyniä pöydällä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Ensihoitajana voit työskennellä muun muassa ambulansseissa, sairaaloiden päivystysyksiköissä, teho-osastoilla tai muissa ensihoidon ja akuuttihoitotyön suunnittelu-, koulutus-, hallinto- ja kehittämistehtävissä tai yrittäjänä.

Työtehtäväsi voivat olla myös lääkärihelikoptereissa, erilaisissa johtotehtävissä esimerkiksi ensihoidon kenttäjohtajana ja erilaisilla nimikkeillä esimiestehtävissä. Osa tehtävistä vaatii tutkinnon suorittamisen jälkeen lisäopintoja.

Sairaanhoitajana voit toimia sosiaali‐ ja terveysalalla eri tehtävänimikkeillä. Sairaanhoitajana voit olla myös yrittäjä, edustaja, ohjaaja, hanketyöntekijä, tai esimerkiksi palveluvastaava. Sairaanhoitajana olet toteuttamassa ja kehittämässä yksilön, perheen ja yhteisön hoitotyötä, joka on terveyttä edistävää ja ylläpitävää, sairauksia ehkäisevää, parantavaa ja kuntoutumista edistävää työtä.