Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus

#sosiaali- ja terveysala

Kouluttaudu tekemään hyvää työtä

Fysioterapia on merkittävä osa kuntoutus-, liikunta-, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää, jonka tavoitteena on ihmisten, niin yksilöiden kuin ryhmienkin, terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. Fysioterapeuttina osaamistasi tarvitaan yhä enemmän asiakkaan omassa elin- ja toimintaympäristössä. Ennaltaehkäisevän ja terveyttä edistävän fysioterapian merkitys kasvaa kaikissa ikäryhmissä.  

Fysioterapiaa opiskellessa pääset soveltamaan monen tieteenalan tietoja ja taitoja. Fysioterapian perustana on fysioterapiatiede, jonka keskeisenä kiinnostuksen kohteena ovat ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi erityisesti toimintakyky ja liikkuminen. 

Valmistuttuasi fysioterapeutiksi, työsi keskeisenä tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa saavuttaa hänelle optimaalinen toiminta- ja liikkumiskyky. Tärkeää on asiakkaan voimavarojen huomiointi ja ymmärrys hänen elinympäristöstään. Opiskelujesi aikana harjaannut käyttämään erilaisia fysioterapiamenetelmiä, joita ovat mm. terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen terapia, esteettömyys, ergonomia ja teknologian hyödyntäminen.


Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään toisessa yhteishaussa. Kevään 2021 osalta hakuaika päättyi 31.3.2021 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Mirja Halonen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6412


Koulutuksen sisältö

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma rakentuu vuositeemoista, jotka ohjaavat opintovuosien sisältöjä. Vuositeemoissa painottuvat ammatillinen osaaminen, ikäosaaminen, yrittäjämäinen työskentelyote ja preventiivinen työskentelyote. Opiskelu on päätoimista päiväopiskelua klo 8–18 välillä.

Ensimmäisenä opiskeluvuotena perehdyt fysioterapian lähtökohtiin, kehon rakenteeseen ja toimintaan. Opinnot etenevät biomekaniikkaan ja toimintakyvyn arviointiin. Samalla opiskelun ja oppimisen taitosi kehittyvät. Jo ensimmäisenä vuotena pääset harjoittelemaan fysioterapiaa käytännössä.  

Toisena opiskeluvuotena lisäät teoreettista ja käytännön osaamistasi fysioterapiasta. Teemoina ovat mm. kuntoutus, terveyttä edistävä neuvonta, esteettömyys ja terapeuttinen harjoittelu mm. manuaalinen terapia. Lisäksi hankit tutkimus- ja kehittämistoiminnan osaamista ja pääset ideoimaan opinnäytetyötäsi. Kieliopinnot tukevat ammattitaidon kehittymistä ja eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kohtaamista. Ammattitaitoa edistävät harjoittelut lisäävät fysioterapeuttista osaamistasi.   

Kolmantena opiskeluvuotena kehität asiantuntijuuttasi ja syvennät osaamistasi fysioterapiamenetelmien käytössä. Sinulla on mahdollista tehdä ammattitaitoa syventävä harjoittelu valintasi mukaan joko kotimaassa tai ulkomailla. Lisäksi jatkat opinnäytetyösi tekemistä. 

Viimeisenä opiskeluvuotena osaat soveltaa ja arvioida kuntoutuksen osaamistasi. Syvennät osaamistasi valinnaisissa opinnoissa kehittymistarpeesi mukaan, ja opinnäytetyösi valmistuu. Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti sekä alan sisäisille että ulkopuolisille yleisöille. 

Opiskelijavalinta

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

  • 15 ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
  • 5 ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
  • 16 AMK-valintakokeen perusteella
  • 4 aiempien korkeakouluopintojen perusteella

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 31.5. – 9.6.2021 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

 

OPISKELIJAVALINTA AIEMPIEN KORKEAKOULUOPINTOJEN PERUSTEELLA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi aiempien korkeakouluopintojesi perusteella. Lisätietoa opiskelijavalinnasta aiempien korkeakouluopintojen perusteella löydät täältä.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

 

TERVEYDELLISET VAATIMUKSET

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan sekä merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Perehdy huolellisesti alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin.

Pääaineen valinta

Fysioterapeutin koulutuksessa ei tehdä varsinaista pääainevalintaa. Opintojen edetessä osaamisesi kehittyy perustason osaajasta fysioterapian asiantuntijaksi. Asiantuntijaksi kasvetaan opintojaksojen sisältöjen, oppimistehtävien, ammattitaitoa edistävän harjoittelun ja opinnäytetyön kautta. Voit laajentaa asiantuntijuuttasi valinnaisilla opinnoilla, joita voit valita omasta tutkinto-ohjelmastasi tai Savonian muusta opintotarjonnasta, CampusOnline opinnoista tai kesäopinnoista.

Opettajat ja ohjaajat auttavat sinua laatimaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, joka tukee opintojesi etenemistä, ja jossa voit aiemmin hankkimaasi osaamistasi hyödyntää. Opiskelijana itse vastaat opintojesi etenemisestä. Savonia-ammattikorkeakoulun henkilöstö tukee sinua niin tavoitteiden asettamisessa kuin niiden saavuttamisessakin.

Opintojen rakenne

Fysioterapeutin opinnot ovat yhteensä 210 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi tuottaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelusi sisältää lähi-, etä- ja itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua ja ammattiosaamista edistävää harjoittelua. Osana opintojasi tulet osallistumaan myös työelämälähtöiseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan, joka osaltaan tukee työelämävalmiuksiesi kehittymistä.

Opetussuunnitelmassa opintojaksot muodostavat laajoja opintokokonaisuuksia ja tukevat opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä. Alta löydät esimerkkejä opintojen sisällöstä (kuva).

Fysioterapeutti (AMK) 210 OP


Samuli Rautakorven tarina

Harrastin yli kymmenen vuotta kilpaurheilua ja huomasin, miten tärkeää oman kehon huoltaminen on fyysiselle terveydelle ja henkiselle hyvinvoinnille. Halusin hakeutua alalle, joka auttaa ihmisiä pitämään huolta omasta kehostaan ja terveydestään. 

Opiskelu sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysala tarvitsee aina osaajia ja tarjoaa elinikäisiä mahdollisuuksia uralla kehittymiseen. Koulutus tapahtuu Microkadun kehittyvällä kampuksella ja upeissa simulaatiokeskuksen tiloissa.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin syksyn 2021 opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Fysioterapeuttikoulutuksen tavoitteena on, että valmistuttuasi sinulla on laaja-alainen ja vahva fysioterapian teoreettinen ja kliininen osaaminen. Osaamisesi koostuu monia tieteenaloja koskettavasta tiedosta, käytännöllisestä osaamisesta, eettisyydestä sekä vuorovaikutustaidoista.

Alasi asiantuntijana voit työskennellä sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutuspalvelujärjestelmän alueilla itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa. Ammatissa tarvitaan terapia- ja vuorovaikutustaitoja sekä ongelmanratkaisukykyä, joita osana opintoja harjoitellaan. Mielikuvaa uramahdollisuuksista saat seuraavista tehtävänimikkeistä: fysioterapeutti, kuntoutusohjaaja, personal trainer, projektityöntekijä, terveys- ja hyvinvointiasiantuntija sekä työfysioterapeutti.