Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus

Paikat kuntoon!

Fysioterapeuttina edistät ja ylläpidät asiakkaiden terveyttä, toimintakykyä ja liikkumista!

Savonian fysioterapeuttikoulutuksessa opit soveltamaan monen tieteenalan tietoja ja taitoja. Opiskelet fysioterapiatietieteenalaa, jonka keskeinen kiinnostuksen kohde on ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi – erityisesti toimintakyky ja liikkuminen.

Opinnoissa harjaannut käyttämään erilaisia fysioterapiamenetelmiä, joita ovat muun muassa: terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen terapia, esteettömyys, ergonomia, moniammatillinen työskentely ja teknologian hyödyntäminen.

Työssäsi fysioterapeuttina pyrit yhteistyössä asiakkaan kanssa saavuttamaan asiakkaalle parhaan mahdollisen toiminta- ja liikkumiskyvyn. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot sekä asiakkaan voimavarojen huomiointi ja ymmärrys hänen elinympäristöstään ovat fysioterapeutille tärkeitä taitoja.

Valmistuttuasi olet terveyden, toimintakyvyn ja liikkumisen asiantuntija.


Koulutuksen sisältö

Koulutuksen opetussuunnitelma rakentuu vuositeemoista, jotka ohjaavat opintovuosien sisältöjä. Vuositeemoissa painottuvat hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, ammatillinen osaaminen, ikäosaaminen sekä yrittäjämäinen ja ennaltaehkäisevä työskentelyote.

Opiskelu on päätoimista päiväopiskelua klo 8–18 välillä.

Ensimmäisenä opiskeluvuotena perehdyt fysioterapian lähtökohtiin, kehon rakenteeseen ja toimintaan, josta opinnot etenevät biomekaniikkaan ja toimintakyvyn arviointiin. Samalla opiskelun ja oppimisen taitosi kehittyvät. Jo ensimmäisenä vuotena pääset harjoittelemaan fysioterapiaa käytännössä. 

Seuraavina opiskeluvuosina syvennät teoreettista ja käytännön osaamistasi fysioterapiasta. Teemoina ovat muun muassa: kuntoutus, terveyttä edistävä neuvonta, esteettömyys, terapeuttinen harjoittelu ja kuntoutuksen digitaaliset ratkaisut. Lisäksi hankit tutkimus- ja kehittämistoiminnan osaamista ja pääset ideoimaan opinnäytetyötäsi.

Kieliopinnot tukevat ammattitaidon kehittymistä ja eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kohtaamista. Ammattitaitoa edistävät harjoittelut lisäävät fysioterapeuttista osaamistasi.     

Opintojen loppupuolella syvennät asiantuntijuuttasi ja osaamistasi fysioterapiamenetelmien käytössä. Voit tehdä ammattitaitoa syventävän harjoittelu Suomessa tai ulkomailla. 

Lisäksi jatkat opinnäytetyösi tekemistä ja osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti sekä alan ammattilaisille että suurelle yleisölle. Syvennät fysioterapia osaamistasi valinnaisissa opinnoissa kehittymistarpeesi mukaan.

Valmistuttuasi osaat soveltaa ja arvioida kuntoutuksen osaamistasi.


Kevät 2022, 2. yhteishaku

Hakuaika

16.03.2022 – 30.03.2022

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2022 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2022 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Mirja Halonen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6412

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 40
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 32 (merkitty sulkuihin)
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

  • 15 (12) ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
  • 5 (4) ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
  • 20 (16) AMK-valintakokeen perusteella

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 30.5. – 3.6.2022 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

 

TERVEYDELLISET VAATIMUKSET

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan sekä merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Perehdy huolellisesti alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin.

Pääaineen valinta

Fysioterapeutin koulutuksessa ei tehdä pääainevalintaa.

Opintojen rakenne

Fysioterapeutin opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opiskeluaika on noin 3,5 vuotta.


Kuvassa Samuli Rautakorpi.

Samuli Rautakorven tarina

"Harrastin yli kymmenen vuotta kilpaurheilua ja huomasin, miten tärkeää oman kehon huoltaminen on fyysiselle terveydelle ja henkiselle hyvinvoinnille. Halusin hakeutua alalle, joka auttaa ihmisiä pitämään huolta omasta kehostaan ja terveydestään."

Fysioterapeuttiopiskelija asiakaspalvelutilanteessa.

Opiskelu sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysala tarvitsee aina osaajia ja tarjoaa elinikäisiä mahdollisuuksia uralla kehittymiseen. Koulutus tapahtuu Microkadun kehittyvällä kampuksella ja upeissa simulaatiokeskuksen tiloissa.

Kannettava tietokone, sekä kahvikuppi ja kyniä pöydällä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Fysioterapeuttikoulutuksen tavoitteena on, että valmistuttuasi sinulla on laaja-alainen ja vahva fysioterapian teoreettinen ja kliininen osaaminen. Osaamisesi koostuu monia tieteenaloja koskettavasta tiedosta, käytännöllisestä osaamisesta, eettisyydestä sekä vuorovaikutustaidoista.

Alasi asiantuntijana voit työskennellä sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutuspalvelujärjestelmän alueilla itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa.

Mahdollisia tehtävänimikkeitä: fysioterapeutti, kuntoutusohjaaja, personal trainer, projektityöntekijä, terveys- ja hyvinvointiasiantuntija, työfysioterapeutti.