Kaksi fysioterapeuttiopiskelijaa.

Fysio-
terapeutti (AMK), päivä-
toteutus

Paikat kuntoon!

Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Laajuus: 210 op, 3,5 vuotta

Fysioterapeuttina edistät ja ylläpidät asiakkaiden terveyttä, toimintakykyä ja liikkumista!  

Savonia-ammattikorkeakoulussa opiskelet fysioterapiatietieteenalaa, jonka keskeinen kiinnostuksen kohde on ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi – erityisesti toimintakyky ja liikkuminen. Opiskelet kuntoutuksen asiantuntijaksi ja harjaannut käyttämään erilaisia fysioterapiamenetelmiä ja soveltamaan eri tieteenalojen tietoja ja taitoja.  

Työssäsi fysioterapeuttina pyrit yhteistyössä asiakkaan kanssa saavuttamaan asiakkaalle parhaan mahdollisen toiminta- ja liikkumiskyvyn. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot sekä asiakkaan voimavarojen huomiointi ja ymmärrys hänen elinympäristöstään ovat fysioterapeutille tärkeitä taitoja. Valmistuttuasi olet terveyden, toimintakyvyn ja liikkumisen asiantuntija. 

Koulutuksen sisältö

Valmistuessasi Savonian fysioterapeuttikoulutuksesta sinulla on laaja-alainen ja vahva näyttöön perustuva fysioterapian teoreettinen ja kliininen osaaminen.  

Koulutuksen opetussuunnitelma rakentuu vuositeemoista, joissa painottuvat kuntoutusosaamisen ammatillinen kasvu sekä hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen. Opinnoissasi opiskelet muun muassa: kuntoutumista, ohjausta ja neuvontaa, terapeuttista harjoittelua, manuaalista terapiaa, esteettömyyttä, ergonomiaa, moniammatillista työskentelyä ja teknologian hyödyntämistä kuntoutumisessa.

Kieliopinnot tukevat kansainvälisyyttäsi ja viestintätaitojasi sekä eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kohtaamista.  

Opintojen aikana työskentelet Wellness Center Savoniassa ja sinulla on mahdollisuus työskennellä erilaisissa projekteissa. Ammattitaitoa edistävät harjoittelut lisäävät fysioterapeuttista osaamistasi. Voit tehdä ammattitaitoa syventävän harjoittelun Suomessa tai ulkomailla.  

Opinnäytetyössäsi pääset syventämään fysioterapeuttista osaamistasi valintasi mukaan ja kehityt asiantuntijana suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä alan ammattilaisille sekä suurelle yleisölle.

Kuvassa Samuli Rautakorpi.

Samulin tarina

”Harrastin yli kymmenen vuotta kilpaurheilua ja huomasin, miten tärkeää oman kehon huoltaminen on fyysiselle terveydelle ja henkiselle hyvinvoinnille. Halusin hakeutua alalle, joka auttaa ihmisiä pitämään huolta omasta kehostaan ja terveydestään.”

Röntgenkuvaus käynnissä.

Opiskelu sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysala tarvitsee aina osaajia ja tarjoaa elinikäisiä mahdollisuuksia uralla kehittymiseen. Koulutus tapahtuu Microkadun kehittyvällä kampuksella ja upeissa simulaatiokeskuksen tiloissa.

Kaksi fysioterapeuttiopiskelijaa.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.

Uramahdollisuudet

Fysioterapeuttina voit työskennellä asiantuntijana sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutuspalvelujärjestelmän alueilla itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa. 

Tehtävänimikkeesi on fysioterapeutti.

Kevät 2024, 2. yhteishaku

Hakuaika

13.03.2024 – 27.03.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2024 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 27.3.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Mirja Halonen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6412

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 35
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 30 (merkitty sulkuihin)
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

  • 5 (4) ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
  • 5 (4) ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
  • 25 (22) AMK-valintakokeen perusteella

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 27. – 30.5.2024 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

 

TERVEYDELLISET VAATIMUKSET

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan sekä merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Perehdy huolellisesti alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin.

Suuntautumisen valinta

Fysioterapeutin koulutuksessa ei valita suuntautumista.

Opintojen rakenne

Fysioterapeutin opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opintojen kesto on noin 3,5 vuotta.

Opintojen rakenne:

  • perusopinnot 30 op
  • ammattiopinnot 98,5 op
  • harjoittelu 56,5 op
  • opinnäytetyö 15 op
  • valinnaiset opinnot 10 op

Opetuksen toteutus

Opiskelu on päätoimista päiväopiskelua pääsääntöisesti klo 8–16 välillä. Opiskelusi sisältää lähi-, etä- ja itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua sekä ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Osa opiskelusta on läsnäolovelvoitteista.

Ammattitaitoa edistävät harjoittelujaksot toteutuvat aidoissa työympäristöissä. Myös harjoittelujaksot ovat päätoimista opiskelua ja edellyttävät läsnäoloa. Harjoitteluista voi koitua matka- ja asumiskustannuksia.

Opiskelusi tueksi laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa aiemmin hankittua osaamista voidaan hyödyntää. Savonian opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat opiskelusuunnitelmasi tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa.