Opiskelijoita konetekniikan laboratoriossa.

Insinööri (AMK), tietotekniikka, verkko-
toteutus

Tämän voi tehdä paremmin!

Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Laajuus: 240 op, 4 vuotta

Tietotekniikan insinöörinä olet tietotekniikan suunnittelun, käytön, kehittämisen ja soveltamisen asiantuntija.

Savonian tietotekniikan koulutuksessa opit ammatilliset tiedot ja taidot, joita tarvitset kansainvälisellä tietotekniikka-alalla. Opinnoissa syvennyt tietoteknisten järjestelmien määrittelyyn, suunnitteluun ja toteutukseen. Tutuiksi tulevat myös tietoverkot, palvelimet, tietokannat, pilvipalvelut ja asioiden internet.

Suuntautumisesi mukaan opit ohjelmistojen suunnittelun ja toteutuksen joko web- tai sovelluskohtaisella käyttöliittymällä. Lisäksi opit tietokantojen integroinnin osaksi sovelluksia.

Myös valmisohjelmistojen käyttö ja räätälöinti eri sovelluksiin sopiviksi on osa opintoja. Yritysten ja organisaatioiden tietoverkkojen ja palvelinjärjestelmien suunnittelu, toteutus sekä ylläpito ovat niin ikään tärkeä osa opintoja.

Työssäsi tietotekniikan insinöörinä olet teknologisen kehityksen kärkijoukossa. Tulevaisuuden menestyjät luodaan tuomalla teknisesti korkealaatuisiin tuotteisiin ja palveluihin miellyttävä käyttökokemus. Tässä onnistuminen vaatii, että ymmärrät korkeatasoisen käytettävyyden merkityksen osana ratkaisua.

Valmistuttuasi sinulla laaja tietotekninen osaaminen: hallitset palvelujen, sovellusten ja toiminnan suunnittelun sekä kehittämisen.

Koulutuksen sisältö

Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoittelusta. Opiskelu sisältää myös työelämälähtöistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa esimerkiksi asiakasyrityksille tehtävien projektien muodossa.

Iso osa opintojaksoista on mahdollista suorittaa etänä, mutta esimerkiksi kielten ja viestinnän opintojaksot vaativat läsnäoloa. Jotkut opintojaksot myös sisältävät läsnäoloa vaativia laboratoriotöitä.

Opinnot koostuvat yleisaineopinnoista, tietotekniikan perus- ja ammattiopinnoista, syventävistä opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Eri opintovuosille on muodostettu omat teemansa.

Ensimmäisenä vuonna perehdyt tekniikan opiskeluun ja orientoidut ammattialaasi. Hankit tietotekniikan alan perustietämystä ja matemaattisluonnontieteen, viestinnän ja vieraiden kielten perusvalmiuksia. Opit myös projektityötaitojen perusteet.

Toisena vuonna opintojen ammatillisen osaamisen pohjaa laajennetaan: osaat analysoida erilaisia ratkaisuja ja hallitset suunnittelutyön perusperiaatteet. Tiimityötaitosi kehittyvät. Lisäksi matematiikan ja fysiikan osaamisesi syvenee ja niiden käytännön soveltamistaidot vahvistuvat.

Kolmantena ja neljäntenä vuonna kykenet jo suunnittelemaan, toteuttamaan ja ylläpitämään laajoja järjestelmiä, ja perehdyt laajemmin talousaineisiin, kehittämisosaamiseen ja projektitoimintaan.

Merkittävä osa tietotekniikan insinöörin opinnoista on ammattiopintoja, jotka painottuvat laitetekniikkaan, ohjelmointiin, tietokantoihin, tietoverkkoihin, käyttöjärjestelmiin sekä tietojen ja taitojen käytäntöön soveltamiseen.

Ammattiopinnoissa korostuu tietotekniikka-alan jatkuva kehittyminen sekä laitteiden ja menetelmien jatkuva uusiutuminen. Ammattiopinnot tukevat myös ryhmätyötaitojen, vastuullisuuden ja esiintymistaitojen kehittymistä.

Satu opiskelee tietotekniikkaa.

Satun tarina

”Kun luin rivin tietotekniikka, mietin miksi en ollut tajunnut tätä aiemmin. Tietotekniikka-ala kehittyy hirveää kyytiä ja koulutuksen jälkeen voi työllistyä laajasti eri tehtäviin. Tämä on just se minun juttu.”

Tekniikan alan opiskelija tietokoneluokassa.

Opiskelu tekniikan alalla

Tekniikan alalle tarvitaan jatkuvasti syvällistä ammattiosaamista sekä uusia ideoita. Valmistuttuasi sijoitut laaja-alaisesti asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Savonian tekniikan ala tarjoaa monta mahdollisuutta.

Savonia-brändätty kahvikuppi pöydällä kannettavan tietokoneen vieressä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.

Uramahdollisuudet

Tietotekniikka-alalla työskentelevien ammattikuva on nykyään hyvin laaja. Se saattaa sisältää alaan liittyviä määrittely-, suunnittelu-, toteutus-, testaus-, käyttöönotto- ja ylläpitotehtäviä. Ala tarjoaa myös konsultointi-, myynti-, markkinointi-, hankinta- ja koulutustehtäviä.

Teknisen osaamisen lisäksi kokonaisuuksien hallinta, asiakaslähtöisyys ja palveluosaaminen kuuluvat oleellisena osana alan ammattikuvaan. Tietotekniikka-alan sovellukset ja työtehtävät myös kansainvälistyvät entistä nopeammin.

Koulutus antaa hyvän pohjan vastata alan vaatimuksiin ja tulevaisuuden haasteisiin. Tutkinto antaa myös monipuoliset mahdollisuudet uralla etenemiseen, jos tavoitteenasi on edetä asiantuntijatehtävistä esimerkiksi esimies- ja johtotehtäviin.

Opintojesi kautta saat myös valmiudet oman yrityksen perustamiseen. Toimialojen kirjo, joille voit valmistumisesi jälkeen työllistyä, on kattava.

Syksyn yhteishaku 2024

Hakuaika

28.08.2024 – 11.09.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan syksyn 2024 yhteishaussa, hakuaika päättyy 11.9.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta, sekä yleiset hakukelpoisuusvaatimukset löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Sami Lahti
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6337

 

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 40
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 36
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Opiskelijat valitaan valintakurssin perusteella.

Valintakurssi on tutkintoon kuuluva viiden opintopisteen laajuinen opintojakso, joka vastaa noin 135 tunnin työpanosta. Valintakurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun verkko-oppimisympäristössä. Hakijoille lähetetään 24.9. mennessä sähköpostilla ohjeet valintakurssille kirjautumista varten.

Valintakurssi avautuu 25.9.2024 klo 10.00 ja sulkeutuu 30.10.2024 klo 23.59.

Valintakurssin maksimipistemäärä on 100 pistettä ja siitä on saatava vähintään 40 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Avoimen ammattikorkeakoulun suorituksen saavat kaikki hakijat, jotka ovat suorittaneet valintakurssin hyväksytysti. Valintakurssi hyväksiluetaan valitun opiskelijan opintoihin.

Valintakurssi voi sisältää mm. monivalintatehtäviä, kirjoitustehtäviä ja aikarajallisia tenttejä. Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämällä valintakurssilla, niitä tulee hakea viimeistään 18.9.2024 klo 15.00 mennessä. Katso ohjeet Hakeminen-sivulta kohdasta Yksilölliset järjestelyt.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

 

 

Suuntautumisen valinta

Opinnoissasi voit suuntautua ohjelmistotekniikkaan tai tietoverkkotekniikkaan. Suuntautumisvalinta tehdään toisen opiskeluvuoden aikana.

Suuntautumisvaihtoehdoista saat lisätietoa ensimmäisen ja toisen opiskeluvuoden aikana hyvissä ajoin ennen varsinaista valintaa.

Ohjelmistotekniikkaan suuntautumisessa keskityt yleisimpiin ohjelmointikieliin ja erityisesti uusimpiin mobiiliteknologioihin. Lisäksi opit ymmärtämään ja hallitsemaan moderneja web-ratkaisuja.

Koulutuksen myötä hallitset ohjelmistokehityksen menetelmät asiakastarpeiden määrittelyssä, järjestelmäsuunnittelussa, ohjelmistojen toteutuksessa, testauksessa, laadunvarmistuksessa ja dokumentoinnissa.

Tietoverkkotekniikan suuntautumisessa opit suunnittelemaan ja toteuttamaan laadukkaita tietoverkkoja ja verkkopalveluita. Koulutuksessa tutustut myös palvelin- ja päätelaitteisiin sekä niiden ohjelmistoihin. Koulutuksen jälkeen hallitset tietoverkkojen ja verkkopalveluiden vaatimat hankinta- ja käyttöönottoprosessit sekä ymmärrät järjestelmien ylläpidon, monitoroinnin ja raportoinnin vaatimukset.

Opintojen rakenne

Tietotekniikan insinööriopintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opiskeluaika on noin 4 vuotta.

Opintojen rakenne:

  • perusopinnot 50 op
  • ammatttiopinnot 115 op
  • syventävät opinnot 20 op
  • valinnaiset opinnot 10 op
  • ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30 op
  • opinnäytetyö 15 op

Perusopinnot antavat tieto- ja viestintätekniikan taustatiedot ja valmiudet, joita syvennetään edelleen ammatti- ja syventävissä opinnoissa. Osana perusopintojasi teet tiimityönä alaan keskittyvän projektin. Perusopinnot antavat myös talousaineiden, viestinnän, kielten sekä matemaattis-luonnontieteellisten aineiden perusosaamisen.

Ammattiopinnot painottuvat laitetekniikkaan, ohjelmointiin, tietokantoihin, tietoverkkoihin, käyttöjärjestelmiin sekä tietojen ja taitojen käytäntöön soveltamiseen. Ammattiopinnoissa korostuu tietotekniikka-alan jatkuva kehittyminen sekä laitteiden ja menetelmien jatkuva uusiutuminen. Ammattiopinnot tukevat myös ryhmätyötaitojen, vastuullisuuden ja esiintymistaitojen kehittymistä.

Syventävissä opinnoissa voit oman valintasi mukaisesti suunnata opintoja joko ohjelmistotekniikkaan tai tietoverkkotekniikkaan.

Harjoittelussa perehdyt käytännön toimintaan ja hankit valmiuksia erilaisten toimintatapojen ja työmenetelmien valintaan, käyttöön ja soveltamiseen. Harjoittelussa opit myös kehittämään työelämälähtöisesti uusia ratkaisuja ja toiminnan laatua. Harjoittelu valmentaa työelämän vaatimuksiin liittyvää ammatillista osaamista, sekä auttaa työllistymään koulutusta ja suuntautumista vastaaviin tehtäviin.

Opinnäytetyö on työelämäläheinen oppimisprosessi, jota Savonian asiantuntijat tukevat ja ohjaavat. Tavoitteena on, että samalla kun oma asiantuntijuutesi kasvaa, myös organisaatio jonne työ tehdään, kehittyy ja hyötyy opiskelijan panoksesta. Opinnäytetyö tarjoaa joustavan portin siirtyä työelämään ja mahdollistaa verkostoitumisen omalla alallaan.

Vapaasti valittavat opinnot tukevat asiantuntijuutesi kehittymistä ja suuntautuvat oman kiinnostuksesi mukaan. Savonian seitsemän eri alan opintotarjonta on käytettävissäsi, siltä osin kuin se tukee ammatillisen osaamisen kehittymistäsi.

Opetuksen toteutus

Opetus toteutetaan verkkototeutuksena.