Viulistit tutkailevat nuotteja sohvalla.

Musiikki-pedagogi (AMK), päivä-toteutus

Tulevaisuuden tiedostavaksi musiikkipedagogiksi ja luovaksi ammattilaiseksi!

Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Laajuus: 240 op, 4 vuotta

Musiikkipedagogina olet musiikin moniosaaja ja työllistyt moniin erilaisiin tehtäviin.

Savonia-ammattikorkeakoulun musiikkipedagogin koulutuksessa saat erinomaisen musiikillisen ja pedagogisen osaamisen. Musiikkipedagogina toimit esimerkiksi opettajana musiikin perusopetusta ja ammatillista koulutusta antavissa kunnallisissa ja yksityisissä oppilaitoksissa. Yleinen opettajan pätevyys on vahva valtti työmarkkinoilla.

Koulutuksessa suuntaudut klassiseen tai rytmimusiikkiin. Opinnoissa yhdistyvät instrumentti- ja opetusharjoittelu, kansainvälisyys ja luonteva yhteistyö Savonian muiden koulutusalojen opiskelijoiden kanssa.

Erilaiset projektit ja produktiot ovat tärkeä osa opiskelua. Pääset tekemään yhteistyötä alueen taidelaitosten – muun muassa Kuopion konservatorion, Taideyliopiston, Kuopion Kaupunginteatterin ja Kuopion kaupunginorkesterin – kanssa.

Koulutuksen sisältö

Musiikkipedagogiopinnoissa keskeisiä kokonaisuuksia ovat solistiset, pedagogiset ja teoreettiset opinnot sekä yhteismusisointi vaihtelevissa kokoonpanoissa. Opinnoissa korostuu taitojen kehittäminen, vuorovaikutus, musiikkikasvatukselliset tiedot ja esiintymiskokemus. Instrumenttitaidot edistyvät solistisissa sekä kamarimusiikki-, workshop-, ensemble- ja orkesterisoiton opinnoissa. 

Savonian musiikkipedagogikoulutus toteutetaan musiikkialan työelämän tarpeet huomioiden. Opintoihin liittyy työelämäharjoittelua.

Esiintymistaitosi ja taiteellinen osaamisesi vahvistuvat erilaisissa yhteisissä projekteissa ja produktioissa niin tekijänä kuin koordinaattorinakin. Koulutuksesta saat avaimet elinikäiseen oppimiseen, oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä verkostoissa toimimiseen.

Nainen soittaa pianoa.

Iiriksen tarina

”Opiskelun myötä sain monipuolisen katsauksen musiikin ammattilaisen työstä. Opintoni sisälsivät harjoitusoppilaiden opettamista ja työskentelin muun muassa musiikkileikkikoulu- ja piano-opettajien sijaisena Kuopion konservatoriolla sekä avustavana näyttelijänä Kuopion kaupunginteatterin Sound of Music -musikaalissa.”

Kitaristi virittää kitaraa.

Musiikin opiskelu Savoniassa

Työelämäläheinen koulutus antaa sinulle laajan pohjan monipuolisiin työtehtäviin. Opinnoista saat erinomaiset pedagogiset tiedot ja taidot, vahvat instrumenttitaidot sekä osaamisen luovaan musiikin tuottamiseen.

Laulaja bänditreeneissä.

Musiikki ja tanssi somessa

Tutustu Savonian musiikin ja tanssin koulutukseen somessa.

Klarinetisti.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.

Ilmakuva Kuopion Musiikkikeskuksesta.

Kuopion Musiikkikeskus kotipesänä

Musiikkia opiskellaan Kuopion Musiikkikeskuksen tiloissa, Kuopion keskustan kupeessa. Studio- ja salitiloja on myös Kotkankalliolla, Hermannin saleilla ja Haapakulmassa. Esityksiä järjestetään lisäksi Sotkulla, joka on ”black box” -tila teatteritekniikalla.

Uramahdollisuudet

Musiikkipedagogit ovat monipuolisia musiikin ammattilaisia. Valmistuttuasi toimit musiikin kentällä laajasti eri tehtävissä, esimerkiksi kansalais- ja kansanopistojen musiikin opetuksessa sekä musiikkikoulujen, musiikkiopistojen ja konservatorioiden opetustehtävissä.

Koulutuksen laaja-alaisuus mahdollistaa toimimisen myös kolmannella sektorilla (mm. järjestö- ja nuorisotyö), teattereissa sekä yrittäjänä. Voit itse vaikuttaa opintojesi aikana siihen, minkä tyyppisiin työtehtäviin olet ensisijaisesti suuntautumassa.

Työelämään voit työllistyä erilaisten oppijoiden kanssa ja hanke- ja projektityössä.

Kevät 2024, 2. yhteishaku

Hakuaika

13.03.2024 – 27.03.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2024 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 27.3.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Jukka Onttonen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6830

Sari Mokkila-Karttunen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 7415

Opiskelijavalinta ja valintakoe

Aloituspaikat: 30
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 24
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Opiskelijat valitaan valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Kaikki hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Valintakokeet järjestetään 13.-15.5.2024 välisenä aikana ja koe on hakijalle yksipäiväinen. Jokaiselle hakijalle lähetetään henkilökohtainen valintakoekutsu.

Valintakokeet järjestetään Kuopion Musiikkikeskuksella (klassinen musiikki), Kuopionlahdenkatu 23 C, 70100 Kuopio ja Kotkankalliolla (rytmimusiikki), Kotkankallionkatu 12, 70600 Kuopio.

Kokeessa on kolme osiota. Jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti.

 1. Soveltuvuus ja vuorovaikutustaidot (saatava vähintään 11/25 pistettä).
 2. Musiikin hahmottamisen koe (saatava vähintään 11/25 pistettä).
 3. Solistinen koe (saatava vähintään 22/50 pistettä).

Hakukohde ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Muualla suoritetun valintakokeen tulos ei kelpaa tähän hakukohteeseen, eikä suoritetun valintakokeen tulos muihin hakukohteisiin.

VALINTAKOKEEN SISÄLTÖ 

1.      SOVELTUVUUDEN JA VUOROVAIKUTUSTAITOJEN KOE, 25 /100 pistettä.

Tässä osiossa testataan:

 1. Vuorovaikutustaitoja, 10 pistettä
 2. Motivaatio, orientaatio, sitoutuminen, 10 pistettä
 3. Itsetuntemus, opettajuus, 5 pistettä

Hyväksytty suoritus: soveltuvuuden ja vuorovaikutustaitojen kokeen kokonaispistemäärän tulee olla vähintään 11/25 pistettä.

2.      MUSIIKIN HAHMOTTAMISEN KOE (Klassisen tai rytmimusiikin painotuksen mukaisesti), 25 /100 pistettä.

 • Teoriakoe (pohjautuu taiteen perusopetuksen laajaan oppimäärään)
  analyysi, harmonia, musiikin peruskäsitteet
 •  Säveltapailun kirjallinen ja suullinen koe (pohjautuu taiteen perusopetuksen laajaan oppimäärään) melodia- ja rytmiosio, harmoniakuuntelu

Hyväksytty suoritus: Musiikin hahmottamisen kokeen kokonaispistemäärän tulee olla vähintään 11/25 pistettä.

3.      SOLISTISET KOKEET PAINOTUKSEN MUKAAN (valitaan joko klassinen tai rytmimusiikki), 50 /100 pistettä.

Hakijan tulee osoittaa vahvaa suuntautuneisuutta alalle. Hakijoilta edellytetään aiemmin hankittua musiikillista osaamista tai vastaavia tietoja ja taitoja. Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, joka on kuvattu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimuksissa.

Solistisen osion kokonaiskesto on 20 min.

Solistisen osaamisen arviointikriteerit 

Solistisessa kokeessa arvioidaan hakijan musiikillisia ja teknisiä valmiuksia sekä taiteellista ilmaisua joko klassisen musiikin tai rytmimusiikin alalla.

Näitä ovat mm. tekninen sujuvuus, rytminkäsittely, melodiankäsittely, dynamiikka, intonaatio, fraseeraus, tyylinmukaisuus, muodon hallinta, ilmaisun selkeys, monipuolisuus ja tulkinta sekä rytmimusiikin valintakokeessa improvisointitaito.

Kokeessa testataan myös prima vista – taitoa.

Hyväksytty suoritus: Hakija osoittaa riittäviä valmiuksia, jotta hänen arvioidaan voivan suorittaa hyväksytysti vähintään Savonia-ammattikorkeakoulun määrittämä C-taso pääinstrumentissa neljän vuoden opintojen jälkeen. Solistisen kokeen kokonaispistemäärän tulee olla vähintään 22/50 pistettä.

 

KLASSINEN MUSIIKKI 

Solistinen pääinstrumentti

Hakija esittää valintakokeessa seuraavan ohjelman (3 kappaletta):

 1. Vapaavalintainen etydi/etydinomainen teos. Laulajilla Vaccai XV.
 2. Kaksi eri tyylikautta edustavaa kappaletta. Pianisteilla toisen teoksista tulee olla wieniläisklassisen sonaatin nopea osa.
 3. Prima vista -tehtävä.

Hakija ilmoittaa esitettävät kappaleet hakulomakkeessa. Hakijoilla on oikeus käyttää Savonian säestäjää tai omaa säestäjää. Hakijan tulee toimittaa säestysnuotit oikeassa sävellajissa Opintopolun hakulomakkeen liitteeksi viimeistään 3.4.2024 klo 15.00 mennessä. Muussa tapauksessa kappaleet esitetään ilman säestystä tai oman säestäjän kanssa.

RYTMIMUSIIKKI 

Solistinen pääinstrumentti 

Pääaineen kokeen kappaleet (3) esitetään Savonian järjestämän, opiskelijoista koostuvan yhtyeen (piano, basso, rummut) kanssa.

 • Listalta nro 1 (alla) esitetään yksi kappale. Esitykseen tulee sisältyä teema, improvisoitu soolo ja sointusoittimien soittajilta toisen solistin komppaus.
 • Listalta nro 2 (alla) esitetään kaksi kappaletta, jotka ovat keskenään eri tyylisiä ja tempoisia. Jos kappaleessa on laulumelodia, melodiainstrumenttien soittajat tulkitsevat sen omilla soittimillaan ja esityksen tulisi sisältää lisäksi säestystä ja improvisoitu soolo (instrumentalistit).
 • Prima vista -tehtävä.

Hakija ilmoittaa valitsemansa kappaleet hakulomakkeessa. Kappaleet esitetään alla ilmoitetuissa sävellajeissa, alkuperäisversioita ja –rakenteita mukaillen.  Jos sävellaji poikkeaa alla ilmoitetuista, tulee hakijan toimittaa oikeaan sävellajiin transponoidut säestysnuotit opintopolun hakulomakkeen liitteeksi 3.4.2024 klo 15.00 mennessä.

Lista nro 1 (tästä valitaan yksi kappale) 

Jazz:

 • Summertime (G. Gershwin), D-molli
 • All of Me (G. Marks), C-duuri
 • Time After Time (J. Styne), C-duuri
 • Satin Doll (Ellington/Strayhorn), C-duuri

Lista nro 2 (tästä valitaan kaksi kappaletta) 

Soul/Funk/R&B:

 • Locked Out of Heaven (B. Mars), D-molli
 • Chicken (P. W. Ellis), Bb-duuri (instr.)
 • Affirmation (J. Feliciano), B-molli (instr.)
 • Natural Woman (King, Coffin, Wexler), C-duuri
 • Ain´t No Sunshine (B. Withers), A-molli

 Latin:

 • Triste (A. C. Jobim), A-duuri
 • How Insensitive (A. C. Jobim), D-molli
 • St. Thomas (S. Rollins), C-duuri (instr.)
 • Girl from Ipanema (A. C. Jobim), F-duuri

Pop/Rock:

 • Hold The Line (D. Paich), Gb-molli
 • Turning Tables (Adele, Ryan Tedder), C-molli
 • Sinun Vuorosi Loistaa (Juha Tapio), B-molli
 • Maailman Toisella Puolen (Haloo Helsinki), C-duuri
 • Proud Mary (J. Fogerty), D-duuri

 

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämässä valintakokeessa, niitä tulee hakea viimeistään 3.4.2024 klo 15.00 mennessä. Katso ohjeet Hakeminen-sivulta kohdasta Yksilölliset järjestelyt.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Suuntautumisen valinta

Koulutuksessa suuntaudut klassiseen tai rytmimusiikkiin. Ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä valitset oman suuntautumispolun. Suuntautumiset ovat musiikin opettaja tai musiikkioppilaitoksen opettaja.

Opintojesi alussa teet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman.

Opintojen rakenne

Musiikkipedagogi (AMK) -tutkinnon opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opintojen kesto on neljä vuotta.

Opintojen rakenne:

 • perusopinnot 20 op
 • ammattiopinnot 115 op
 • pedagogiset opinnot ja opetusharjoittelu 60 op
 • valinnaiset opinnot 15 op
 • harjoittelu 15 op
 • opinnäytetyö 15 op

Perusopinnot koostuvat ammattialan perusteista sekä kieli- ja tutkimusopinnoista.

Ammattiopinnoissa syventävät ammatillista osaamistasi toimimalla erilaisissa monialaisissa projekteissa. Yhteismusisoinnilla, workshopeilla, kamarimusiikilla ja orkesteritoiminnalla on merkittävä osuus yhteisöllisyyden ja vuorovaikutustaitojen kehittäjänä. Ammattiopinnoissa vahvistat omaa profiiliasi ja urasuunnitelmaasi musiikkipedagogin erilaisiin tehtäviin.

Pedagogiset opinnot ja opetusharjoittelu järjestetään yhdessä ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa. Opinnot sisältävät monipuoliset kasvatustieteelliset ja ainepedagogiset opinnot opetusharjoitteluineen. Koulutus antaa laaja-alaisen yleisen opettajan pätevyyden (60 op).

Valinnaiset opinnot tukevat asiantuntijuuden kehittymistä ja suuntautuvat opiskelijan kiinnostuksen mukaan.

Harjoittelussa perehdytään käytännön työelämään ja hankitaan valmiuksia erilaisten toimintatapojen ja työmenetelmien valintaan, käyttöön ja soveltamiseen.

Opinnäytetyö on oppimisprosessi, jota asiantuntijat tukevat, ohjaavat ja arvioivat. Samalla prosessi syventää asiantuntijuuttasi valitsemassasi aiheessa. Opinnäytetyö voi olla kehittämistyö, tutkimuksellinen opinnäyte, produktio tai koostettu opinnäyte.

Opetuksen toteutus

Opetus järjestetään pääsääntöisesti lähi- ja kontaktiopetuksena arkisin ma–pe klo 8–18 välillä. Opinnoissa edistyminen vaatii aktiivista opetukseen osallistumista. Osa opetuksesta toteutetaan etäopetuksena ja tästä kerrotaan toteutussuunnitelmassa.