Kaksi viulistia ja pianisti harjoittelevat.

Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus

Soittaen, laulaen ja opettaen!

Musiikkipedagogina olet musiikin moniosaaja ja työllistyt moniin työympäristöihin. 

Savonia-ammattikorkeakoulun musiikkipedagogin koulutuksessa saat hyvät soitto- ja lauluvalmiudet sekä pedagogisen koulutuksen. Musiikkipedagogina toimit opettajana musiikin perusopetusta ja ammatillista koulutusta antavissa kunnallisissa ja yksityisissä oppilaitoksissa. Saat yleisen pedagogisen pätevyyden, joka on vahva valtti työmarkkinoilla. 

Koulutuksessa suuntaudut klassiseen tai rytmimusiikkiin. Opinnoissa yhdistyy käytännönläheisyys, kansainvälisyys ja luonteva yhteistyö Savonian muiden koulutusalojen opiskelijoiden kanssa.  

Muiden alojen opiskelijoiden ohella teet yhteistyötä alueen taidelaitosten – muun muassa Kuopion konservatorio, Taideyliopisto, Kuopion Kaupunginteatteri ja Kuopion kaupunginorkesteri – kanssa. Projektien ja produktioiden kautta esiintymistaitosi, taiteellinen osaamisesi ja verkostoissa toimimisesi kehittyvät. 

Savonian musiikkipedagogikoulutukseen voit tutustua Instagramissa @savoniamusiikki ja Facebookissa @SavoniaMusiikkijaTanssi 


Rumpalia hymyilyttää.

Koulutuksen sisältö

Keskeisiä asioita opinnoissasi ovat solistiset, pedagogiset ja teoreettiset opinnot sekä yhteismusisointi vaihtelevissa kokoonpanoissa. Opinnoissa korostuvat hyvät soitto-, laulu- ja vuorovaikutustaidot, musiikkikasvatukselliset tiedot ja esiintymiskokemus. 

Savonian musiikkipedagogikoulutus toteutetaan musiikkialan työelämän tarpeet huomioiden ja valtakunnallisia vaatimuksia noudattaen. Opintoihisi liittyy runsaasti työelämäharjoittelua. Osana opintoja toimit erilaisissa yhteisissä projekteissa ja produktioissa niin tekijänä kuin koordinaattorinakin. Koulutuksesta saat myös valmiuden elinikäiseen oppimiseen, kehittymiseen ja oman ammattitaidon ylläpitämiseen. 


Kevät 2023, 2. yhteishaku

Hakuaika

15.03.2023 – 30.03.2023

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2023 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2023 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Sari Mokkila-Karttunen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 7415

Opiskelijavalinta ja valintakoe

Aloituspaikat: 27
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 16
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Musiikkipedagogikoulutuksen opiskelijat valintaan valintakokeen perusteella. Valintakokeet ovat yksipäiväiset ja ne järjestetään 15.-17.5.2023. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostilla.

Valintakokeessa testataan hakijan solistisia ja teoriataitoja sekä soveltuvuutta alalle.

Valintakoe on hakijalle maksuton. Hakija huolehtii itse mahdollisista matka- ja majoituskustannuksista. Hakijan tulee todistaa henkilöllisyytensä valintakokeessa.

 

Valintakoe koostuu kolmesta eri osiosta:

1) SOVELTUVUUS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

Tässä osiossa testataan:

 1. Sosiaalisuus- ja vuorovaikutustaidot, 15 pistettä
 2. Motivaatio, orientaatio, sitoutuminen, 5 pistettä
 3. Itsetuntemus, opettajuus, 5 pistettä

Hyväksytty suoritus:

Soveltuvuuden ja vuorovaikutustaitojen osion pisteytys on 0-25 pistettä ja hakijan tulee saada vähintään 11 pistettä, jotta tulos on hyväksytty.

 

2) MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN (valitaan joko klassinen tai rytmimusiikki)

Musiikin hahmottamisen osio pohjauu taiteen perusopetuksen laajaan oppimäärään.

 1. Teoriakoe: analyysi, harmonia, musiikin peruskäsitteet
 2. Säveltapailun kirjallinen ja suullinen koe: melodia- ja rytmiosio, harmoniakuuntelu

Hyväksytty suoritus:

Musiikin hahmottamisen osion pisteytys on 0-25 pistettä ja hakijan tulee saada vähintään 11 pistettä, jotta tulos on hyväksytty.

 

3) SOLISTINEN OSAAMINEN (valitaan joko klassinen tai rytmimusiikki)

Hakijan tulee osoittaa erityistä suuntautuneisuutta alalle. Hakijoilta edellytetään aiemmin hankittua musiikillista osaamista tai vastaavia tietoja ja taitoja esimerkiksi musiikkiopistossa. Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, joka on kuvattu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimuksissa.

 1. Solistinen koe, 45 pistettä
 2. Prima vista-tehtävä, 5 pistettä

Solistisen osaamisen osion kokonaiskesto on 20 minuuttia. Katso painotuksen valinta ja esitettävät kappaleet kohdasta ”painotus”.

Solistisen osaamisen arviointikriteerit:

Solistisessa kokeessa arvioidaan hakijan teknisiä ja musiikillisia valmiuksia sekä taiteellista ilmaisua joko klassisen musiikin tai rytmimusiikin alalla. Näitä ovat mm. tekninen sujuvuus, rytminkäsittely, melodiankäsittely, dynamiikka, intonaatio, fraseeraus, tyylinmukaisuus, muodon hallinta, ilmaisun selkeys, monipuolisuus ja tulkinta sekä rytmimusiikin valintakokeessa improvisointitaito. Kokeessa testataan myös prima vista – taitoa.

Hyväksytty suoritus:

Hakija osoittaa riittäviä valmiuksia, jotta hänen arvioidaan voivan suorittaa hyväksytysti vähintään Savonia-ammattikorkeakoulun määrittämä C-taso pääinstrumentissa neljän vuoden opintojen jälkeen.

Solistisen osaamisen osion pisteytys on 0-50 pistettä ja hakijan tulee saada vähintään 22 pistettä, jotta tulos on hyväksytty.

 

PAINOTUS

Hakija valitsee joko klassisen musiikin tai rytmimusiikin painotuksen.

KLASSINEN MUSIIKKI

Hakija esittää valintakokeessa seuraavan ohjelman (3 kappaletta):

 • Vapaavalintainen etydi/etydinomainen teos. Laulajilla Vaccai XIV.
 • Kaksi eri tyylikautta edustavaa kappaletta. Pianisteilla toisen teoksista tulee olla wieniläisklassisen sonaatin nopea osa.
 • Prima vista -tehtävä.

Hakija ilmoittaa esitettävät kappaleet hakulomakkeessa. Hakijoilla on oikeus käyttää Savonian säestäjää tai omaa säestäjää. Hakijan tulee toimittaa säestysnuotit oikeassa sävellajissa Opintopolun hakulomakkeen liitteeksi viimeistään 6.4.2023 klo 15:00 mennessä. Muussa tapauksessa kappaleet esitetään ilman säestystä tai oman säestäjän kanssa.

RYTMIMUSIIKKI

Pääaineen kokeen kappaleet (3) esitetään Savonian järjestämän, opiskelijoista koostuvan yhtyeen (piano, basso, rummut) kanssa.

 • Listalta 1 esitetään yksi kappale. Esitykseen tulee sisältyä teema, improvisoitu soolo ja sointusoittimien soittajilta toisen solistin komppaus.
 • Listalta 2 esitetään kaksi kappaletta, jotka ovat keskenään eri tyylisiä ja tempoisia. Jos kappaleessa on laulumelodia, melodiainstrumenttien soittajat  tulkitsevat sen omilla soittimillaan ja esityksen tulisi sisältää lisäksi säestystä ja improvisoitu soolo (instrumentalistit).
 • Prima vista -tehtävä.

Hakija ilmoittaa valitsemansa kappaleet hakulomakkeessa. Kappaleet esitetään alla ilmoitetuissa sävellajeissa, alkuperäisversioita ja –rakenteita mukaillen. Jos sävellaji poikkeaa alla ilmoitetuista, tulee hakijan toimittaa oikeaan sävellajiin transponoidut säestysnuotit opintopolun hakulomakkeen liitteeksi 6.4.2023 klo 15:00 mennessä.

Lista nro 1 (tästä valitaan yksi kappale)

Jazz:

 • Summertime (G. Gershwin), D-molli
 • All of Me (G. Marks), C-duuri
 • Time After Time (J. Styne), C-duuri
 • Satin Doll (Ellington/Strayhorn), C-duuri

Lista nro 2 (tästä valitaan kaksi kappaletta)

Soul/Funk/R&B:

 • Locked Out of Heaven (B. Mars), D-molli
 • Chicken (P. W. Ellis), Bb-duuri (instr.)
 • Affirmation (J. Feliciano), B-molli  (instr.)
 • Natural Woman (King, Coffin, Wexler), C-duuri
 • Ain´t No Sunshine (B. Withers), A-molli

Latin:

 • Triste (A. C. Jobim), A-duuri
 • How Insensitive (A. C. Jobim), D-molli
 • St. Thomas (S. Rollins), C-duuri  (instr.)
 • Girl from Ipanema (A. C. Jobim), F-duuri

Pop/Rock:

 • Hold The Line (D. Paich), Gb-molli
 • Turning Tables (Adele, Ryan Tedder), C-molli
 • Sinun Vuorosi Loistaa (Juha Tapio), B-molli
 • Maailman Toisella Puolen (Haloo Helsinki), C-duuri
 • Proud Mary (J. Fogerty), D-duuri

 

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämässä valintakokeessa, katso ohjeet Hakeminen-sivulta kohdasta Yksilölliset järjestelyt.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Suuntautumisen valinta

Koulutuksessa suuntaudut klassiseen tai rytmimusiikkiin. 

Opintojesi alussa teet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jota päivität vuosittain.

Opintojen rakenne

Musiikkipedagogin opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opiskeluaika on noin neljä vuotta. 

Opintojen rakenne: 

 • perusopinnot 20 op 
 • ammattiopinnot 115 op 
 • pedagogiset opinnot ja harjoittelu 60 op 
 • valinnaiset opinnot 15 op 
 • harjoittelu 15 op 
 • opinnäytetyö 15 op 

Perusopinnot koostuvat ammattialan perusteista sekä kieli- ja tutkimusopinnoista. 

Ammattiopinnoissa kehitetään ennen kaikkea opiskelijan musiikillista osaamista. Koulutuksessa saat korkeatasoista solistista opetusta neljän vuoden ajan. Opettajat ovat sekä kansallisesti että kansainvälisesti tunnustettuja pedagogeja ja taiteilijoita. Opiskelija voi syventää omaa ammatillista osaamistaan toimimalla erilaisissa yhteisissä projekteissa. Myös yhteismusisoinnilla, workshopeilla, kamarimusiikilla ja orkesteritoiminnalla on merkittävä osuus musiikkipedagogikoulutuksen yhteisöllisyyden ja vuorovaikutustaitojen kehittäjänä. 

Pedagogiset opinnot ja harjoittelu järjestetään yhdessä ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa. Opinnot sisältävät monipuoliset kasvatustieteelliset ja ainepedagogiset opinnot opetusharjoitteluineen. Koulutus antaa laaja-alaisen yleisen opettajan pätevyyden. 

Opiskelija tiedostaa musiikkipedagogin työhön sisältyvien ympäristöjen, tilanteiden ja lähestymistapojen moninaisuuden. Koulutus antaa mahdollisuuden perehtyä musiikin soveltavaan käyttöön – esimerkiksi opetuksen yksilöllistämiseen ja musiikin käyttöön erilaisten oppijoiden kanssa vaikkapa syrjäytyneiden nuorten parissa. Opiskelijalla on tietoa musiikin merkityksestä osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäjänä. 

Valinnaiset opinnot tukevat asiantuntijuuden kehittymistä ja suuntautuvat opiskelijan kiinnostuksen mukaan. 

Harjoittelussa opiskelija perehtyy käytännön työelämään ja hankkii valmiuksia erilaisten toimintatapojen ja työmenetelmien valintaan, käyttöön ja soveltamiseen. Harjoittelu auttaa työllistymään koulutusta ja suuntautumista vastaaviin tehtäviin. 

Opinnäytetyö on opiskelijan oppimisprosessi, jota asiantuntijat tukevat, ohjaavat ja arvioivat. Opiskelija kehittää työelämää opinnäytetyöllään samalla kun prosessi syventää hänen asiantuntijuuttaan valitussa aiheessa. Opinnäytetyö voi olla kehittämistyö, tutkimuksellinen opinnäyte, produktio tai projekti.


Nainen soittaa pianoa.

Iiris Rissasen tarina

"Opiskelun myötä sain monipuolisen katsauksen musiikin ammattilaisen työstä. Opintoni sisälsivät muun muassa harjoitusoppilaiden opettamista sekä työharjoittelujaksoja. Työskentelin muun muassa musiikkileikkikoulu- ja piano-opettajien sijaisena Kuopion konservatoriolla sekä avustavana näyttelijänä Kuopion kaupunginteatterin Sound of Music -musikaalissa."

Kaksi opiskelijaa flyygelin ääressä.

Musiikin opiskelu Savoniassa

Työelämäläheinen koulutus antaa sinulle laajan pohjan monipuolisiin työtehtäviin. Opinnoista saat erinomaiset pedagogiset tiedot ja taidot, vahvat instrumenttitaidot sekä osaamisen luovaan musiikin tuottamiseen.

Viulistit tutkailevat nuotteja sohvalla.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Musiikkipedagogit ovat monipuolisia musiikin ammattilaisia. Valmistuneet toimivat musiikin kentällä laajasti eri tehtävissä, esimerkiksi kansalais- ja kansanopistojen musiikin opetuksessa, musiikkikoulujen, musiikkiopistojen ja konservatorioiden opetustehtävissä. Koulutuksen laaja-alaisuus mahdollistaa toimimisen myös kolmannella sektorilla (mm. järjestö- ja nuorisotyö), teattereissa sekä yrittäjänä. 

Voit itse vaikuttaa opintojesi aikana siihen, minkä tyyppisiin työtehtäviin olet ensisijaisesti suuntautumassa  – musiikkioppilaitoksen opettaja tai musiikin opettaja.  Solististen opintojen lisäksi instrumenttitaidot kehittyvät pääaineesta riippuen kamarimusiikki-, workshop, ensemble ja orkesterisoiton opinnoissa.  

Opintojesi aikana voit tutustua muun muassa soveltavan musiikin käyttöön ja suuntautua työskentelemään erilaisten oppijoiden kanssa.