Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus

Soittamista ja opettamista!

Musiikkipedagogina olet musiikin moniosaaja ja työllistyt erilaisiin työympäristöihin.

Savonian musiikkipedagogin koulutuksessa saat valmiudet taiteelliseen työskentelyyn ja pedagogisen koulutuksen, jonka myötä voit työskennellä musiikin perusopetusta ja ammatillista koulutusta antavissa kunnallisissa ja yksityisissä oppilaitoksissa. Lisäksi saat yleisen pedagogisen pätevyyden, joka on vahva valtti työelämässä.

Opinnoissa yhdistyy käytännönläheisyys, kansainvälisyys ja luonteva yhteistyö Savonian muiden alojen ja musiikkigenrejen opiskelijoiden kanssa. Koulutuksessa suuntaudut klassiseen musiikkiin tai rytmimusiikkiin.

Muiden alojen opiskelijoiden ohella teet yhteistyötä alueen taidelaitosten, muun muassa Kuopion konservatorion, Taideyliopiston, Kuopion Kaupunginteatterin ja Kuopion kaupunginorkesterin, kanssa. Projektien ja produktioiden kautta taiteellinen tietotaitosi ja yhteistyötaitosi kehittyy.

Savonian musiikkipedagogikoulutukseen voit tutustua Instagramissa @savoniamusiikki Facebookissa @Savonia Musiikki ja Tanssi


Koulutuksen sisältö

Savonian musiikkipedagogin koulutus on suunniteltu ja toteutettu musiikkialan työelämän tarpeet huomioiden ja valtakunnallisia vaatimuksia noudattaen. Keskeisiä asioita opinnoissasi ovat pedagogiset, solistiset ja teoreettiset opinnot sekä yhteismusisointi vaihtelevissa kokoonpanoissa.

Opinnoissa korostuu hyvät soitto- ja laulutaidot, musiikkikasvatukselliset tiedot ja esiintymiskokemus. Sinulta edellytetään hyvää solistista osaamista, teoreettisia taitoja ja vuorovaikutusvalmiuksia.

Opintoihisi liittyy runsaasti työelämäharjoittelua. Osana opintoja toimit eri koulutusalojen yhteisissä projekteissa ja produktioissa niin tekijänä kuin koordinaattorinakin.

Koulutuksesta saat myös valmiuden elinikäiseen oppimiseen, kehittymiseen ja oman ammattitaidon ylläpitämiseen.


Kevät 2022, 2. yhteishaku

Hakuaika

16.03.2022 – 30.03.2022

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2022 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2022 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Sari Mokkila-Karttunen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 7415

Opiskelijavalinta ja valintakoe

Aloituspaikat: 27
Ensikertalaisuuskiintiö: 16

Opiskelijat valitaan valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Valintakokeet järjestetään 23.-25.5.2022 Kuopion Musiikkikeskuksella (klassinen musiikki), Kuopionlahdenkatu 23 C, 70100 Kuopio ja Kotkankalliolla (rytmimusiikki), Kotkankallionkatu 12, 70600 Kuopio.

Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen ja siinä testataan hakijan solistisia taitoja ja soveltuvuutta alalle. Valintakoe on hakijalle maksuton. Hakija huolehtii itse mahdollisista matka- ja majoituskustannuksista. Hakijan tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä valintakokeessa.

Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 pistettä) valintakokeen enimmäispistemäärästä (maksimi 100 pistettä). Jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti. Jokaisesta osiosta on saatava vähintään 45% pisteistä.

Valintakokeen sisällöstä kerrotaan tarkemmin valintakoeoppaassa (pdf)

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämässä valintakokeessa, katso ohjeet Hakeminen-sivulta kohdasta Yksilölliset järjestelyt.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Pääaineen valinta

Koulutuksessa suuntaudut klassiseen tai rytmimusiikkiin.

Opintojesi alussa teet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jota päivität vuosittain.

Opintojen rakenne

Musiikkipedagogin opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opiskeluaika on noin neljä vuotta.

Opintojen rakenne:

  • perusopinnot 20 op
  • ammattiopinnot 115 op
  • pedagogiset opinnot ja harjoittelu 60 op
  • valinnaiset opinnot 15 op
  • harjoittelu 15 op
  • opinnäytetyö 15 op

Perusopinnot koostuvat perustiedoista opintoihin ja työhön liittyen sekä kieli- ja tutkimusopinnoista.

Ammattiopinnoissa kehitetään ennen kaikkea opiskelijan musiikillista osaamista. Koulutuksessa saat korkeatasoista solistista opetusta neljän vuoden ajan. Opettajat ovat sekä kansallisesti että kansainvälisesti tunnustettuja pedagogeja ja taiteilijoita. Opiskelija voi syventää omaa ammatillista osaamistaan toimimalla eri koulutusalojen yhteisissä projekteissa. Myös yhteismusisoinnilla, workshopeilla, kamarimusiikilla ja orkesteritoiminnalla on merkittävä osuus musiikkipedagogikoulutuksen yhteisöllisyyden ja vuorovaikutustaitojen kehittäjänä.

Pedagogiset opinnot ja harjoittelu järjestetään yhdessä ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa. Opinnot sisältävät monipuoliset kasvatustieteelliset ja ainepedagogiset opinnot opetusharjoitteluineen. Koulutus antaa laaja-alaisen yleisen opettajan pätevyyden.

Opiskelija tiedostaa musiikkipedagogin työhön sisältyvien ympäristöjen, tilanteiden ja lähestymistapojen moninaisuuden. Koulutus antaa mahdollisuuden perehtyä musiikin soveltavaan käyttöön – esimerkiksi opetuksen yksilöllistämiseen ja musiikin käyttöön erilaisten oppijoiden kanssa vaikkapa syrjäytyneiden nuorten parissa. Opiskelijalla on tietoa musiikin merkityksestä osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäjänä.

Valinnaiset opinnot tukevat asiantuntijuuden kehittymistä ja suuntautuvat opiskelijan kiinnostuksen mukaan.

Harjoittelussa opiskelija perehtyy käytännön työelämään ja hankkii valmiuksia erilaisten toimintatapojen ja työmenetelmien valintaan, käyttöön ja soveltamiseen. Harjoittelussa opitaan myös kehittämään asiakas- ja työelämälähtöisesti uusia ratkaisuja ja toiminnan laatua. Harjoittelu auttaa työllistymään koulutusta ja suuntautumista vastaaviin tehtäviin.

Opinnäytetyö on opiskelijan työelämäläheinen oppimisprosessi, jota asiantuntijat tukevat, ohjaavat ja arvioivat. Opiskelija kehittää työelämää opinnäytetyöllään samalla kun prosessi syventää hänen asiantuntijuuttaan valitussa aiheessa. Opinnäytetyö voi olla kehittämistyö, tutkimuksellinen opinnäyte, produktio, projekti tai koostettu opinnäyte.


Nainen soittaa pianoa.

Iiris Rissasen tarina

"Opiskelun myötä sain monipuolisen katsauksen musiikin ammattilaisen työstä. Opintoni sisälsivät muun muassa harjoitusoppilaiden opettamista sekä työharjoittelujaksoja. Työskentelin muun muassa musiikkileikkikoulu- ja piano-opettajien sijaisena Kuopion konservatoriolla sekä avustavana näyttelijänä Kuopion kaupunginteatterin Sound of Music -musikaalissa."

Sormet pianon koskettimilla.

Musiikin opiskelu Savoniassa

Työelämäläheinen koulutus antaa sinulle laajan pohjan monipuolisiin työtehtäviin. Opinnoista saat erinomaiset pedagogiset tiedot ja taidot, vahvat instrumenttitaidot sekä osaamisen luovaan musiikin tuottamiseen.

Kannettava tietokone ja kahvikuppi pöydällä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Musiikkipedagogit ovat monipuolisia musiikin ammattilaisia. Valmistuneet toimivat monipuolisesti musiikin kentän eri tehtävissä, esimerkiksi kansalais- ja kansanopistojen musiikin opetuksessa, musiikkikoulujen, -opistojen ja konservatorioiden opetustehtävissä sekä kolmannen sektorin opetus- ja ohjaustehtävissä.

Koulutuksen laaja-alaisuus mahdollistaa työskentelyn myös muun muassa seurakunnissa, kuntien nuorisotoimessa, kerhotoiminnassa, teattereissa sekä yrittäjänä.

Voit itse vaikuttaa opintojesi aikana siihen, minkä tyyppisiin työtehtäviin olet ensisijaisesti suuntaamassa. Esimerkiksi musiikkioppilaitoksen opettajankoulutus painottuu pääinstrumentin hallintaan ja pedagogiikkaan. Solististen valmiuksien lisäksi instrumenttitaidot kehittyvät pääaineesta riippuen kamarimusiikki-, workshop, ensemble ja orkesterisoiton opinnoissa.

Opintojesi aikana voit profiloitua myös muun muassa soveltavan musiikin käyttöön ja suuntautua työskentelemään erilaisten oppijoiden kanssa.