Kaksi fysioterapeuttiopiskelijaa.

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), monialaisen kuntoutuksen asiantuntija, verkkototeutus

Kehitä osaamistasi ja sijoita itseesi – pääsääntöisesti verkossa työskennellen 

Monialaisen kuntoutuksen asiantuntija (YAMK) -koulutuksesta saat osaamisen kuntoutuspalveluiden kehittämiseen, järjestämiseen ja koordinointiin. Lisäksi ylempi ammattikorkeakoulututkinto tarjoaa sinulle laaja-alaisen tietotaidon hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä eri väestöryhmät huomioiden.  

Ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja sitä tukeva kuntoutumistoiminnan merkitys kasvaa jatkuvasti. Tarjolla olevat osaamisteemat – elinikäinen oppiminen, innovaatiot ja kansainvälisyys – auttavat sinua lisäämään osaamistasi ja vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Opit myös hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia ja hyvinvointiteknologiaa asiakkaan kuntoutumisen edistämisessä ja kuntoutuspalvelujen kehittämisessä. 

Koulutus toteutetaan verkkototeutuksena. Opiskelu onnistuu joustavasti työn ohella kotipaikkakunnasta riippumatta. 

Tutkintonimikkeet: 

 • ensihoitaja (ylempi AMK) 
 • fysioterapeutti (ylempi AMK) 
 • kätilö (ylempi AMK) 
 • sairaanhoitaja (ylempi AMK) 
 • sosionomi (ylempi AMK) 
 • terveydenhoitaja (ylempi AMK) 

Kaksi fysioterapeuttiopiskelijaa.

Koulutuksen sisältö

Koulutus toteutetaan verkkototeutuksena. Opiskelu koostuu itsenäisestä opiskelusta verkossa ja intensiivilähipäivistä.

Tutkinto-ohjelmaan sisältyy 1–2 intensiivilähipäivää kuukaudessa. Lähipäivät järjestetään pääsääntöisesti torstaisin ja perjantaisin ja ne kestävät koko päivän (klo 8.15–16).

Lukuvuoden 2023-2024 alustavat intensiivilähipäivät:

 • 15. – 16.9.2023
 • 28. – 29.9.2023
 • 2. – 3.11.2023
 • 17.11.2023
 • 18. – 19.1.2024
 • 21. – 22.3.2024
 • 26.4.2024

Intensiivilähipäivät järjestetään hybridinä. Opetukseen voi osallistua joko paikan päällä Microkadun kampuksella Kuopiossa tai verkon kautta.

Intensiivilähipäivien lisäksi koulutukseen voi sisältyä 1–2 lähijaksoa, riippuen siitä, mitä Savonian yhteisiä opintojaksoja opiskelija valitsee. 

Halutessaan tutkinto-ohjelman voi suorittaa kokonaan verkossa, vierailematta lainkaan Savonian kampuksella. Osallistuminen ainakin koulutuksen aloitussessioon Microkadun kampuksella Kuopiossa on kuitenkin vahvasti suositeltavaa.

Opintojen alussa valitset yhteensä 30 opintopistettä Savonian yhteisistä opinnoista ja alakohtaisista asiantuntijuusopinnoista.

Alakohtaisia asiantuntijuusopintoja ovat: 

 • monialaisen kuntoutuksen lähtökohdat 5 op 
 • toimintakyvyn arviointi kuntoutuksessa 5 op  
 • näyttöön perustuva kuntoutus 5 op  
 • monialaisen kuntoutuksen uudistuvat menetelmät 5 op 
 • hyvinvointiteknologia kuntoutuksessa 5 op 
 • yhteiskehittäminen ja monialaiset verkostot kuntoutuksessa 5 op 

Seuraava hakuaika ei tiedossa

Hakuaika

Hakeminen

Koulutuksen seuraava hakuaika ei ole tiedossa.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Marja Äijö
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh. 044 785 6425

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset päivitetään, kun tiedetään seuraava hakuaika.

**

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon (esim. fysioterapeutti, sosionomi, toimintaterapeutti, ensihoitaja, kätilö, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, geronomi, kuntoutusohjaaja) suorittaneille. Hakukelpoisuuden antaa myös muu korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) sosiaali- ja terveysalan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2023).

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan virallinen allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Viralliseksi allekirjoitukseksi hyväksytään todistuksen antajan omakätinen allekirjoitus tai sähköinen allekirjoitus (kaunokirjoitusfontilla tehty allekirjoitus ei ole virallinen). Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Hakijan tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 6.4.2023 klo 15:00 mennessä.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalintaa koskevat tiedot päivitetään, kun tiedetään seuraava hakuaika.

Opintojen rakenne

Opintojesi laajuus on 90 opintopistettä. Opintojen kesto on noin 2,5–3 vuotta. 

Opintojen rakenne: 

 • yhteiset opinnot 30 op 
 • alakohtaiset asiantuntijuusopinnot 30 op 
 • opinnäytetyö 30 op 

Koulutuksen vastuuopettaja yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaa ja tukee henkilökohtaisten tavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa. 


Opiskelijat opiskelevat kampuksen ravintolassa.

Savonia Master School

Työ- ja toimintaympäristön muuttuessa osaamisen kehittäminen ja uusimman tiedon hakeminen on tie työmarkkinoilla menestymiseen. Opiskelemalla ylemmän korkeakoulututkinnon Savonia Master Schoolissa kasvatat osaamistasi ja saat tietotaidon työelämän kehittämiseen. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativampiin tehtäviin.

Sairaanhoitaja laittamassa tiputusta.

Opiskelu sosiaali- ja terveysalalla

Sote-alan ammattilaisille tarjoamme elinikäisiä urakehitysmahdollisuuksia. Ylemmän AMK-tutkinnon opiskelu onnistuu joustavasti työn ohella. Myös työnantajasi hyötyy opiskelusta, koska koulutukseen sisältyvät kehittämistehtävät ja opinnäytetyö voidaan kohdentaa työyhteisöösi. Koulutuksen kotipesänä toimii Microkadun kampus Kuopiossa.

Terveydenhoitajaopiskelijat tutkivat papereita.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on suunnattu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille. YAMK-tutkinto laajentaa ja syventää osaamistasi sekä antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimiseen. 

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.