Ryhmä opiskelijoita työskentelee keskustellen saman pöydän ääressä.

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjä, verkkototeutus

Maailma tarvitsee välittämistä!

YAMK-koulutuksesta saat osaamisen mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijatehtäviin ja toiminnan kehittämiseen.

Opinnoissa opit ymmärtämään, soveltamaan, analysoimaan, arvioimaan ja luomaan uusia lähestymistapoja mielenterveys- ja päihdetyöhön. Kehityt alan tutkitun tiedon hankkimisessa sekä tiedon analysoinnissa ja soveltamisessa. Tutuiksi tulevat myös tutkimustyöhön perustuva kehittäminen ja esimiestyö.

Valmistuttuasi sinulla on vahva mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijuuteen pohjaava kehittäjäosaaminen ja voit työskennellä vaihtelevissa mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijatehtävissä sosiaali- ja terveysalalla.


Opiskelija opiskelee kampuksen ravintolassa.

Koulutuksen sisältö

Opintojen alussa valitset yhteisistä ja alakohtaisista asiantuntijuusopinnoista suoritettavat 30 opintopisteen kokonaisuudet henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelmasi mukaisesti.

Alakohtaisia opintoja ovat

 • mielenterveys- ja päihdetyön yhteiskunnallinen vaikuttavuus 5 op
 • strateginen mielenterveys- ja päihdetyön edistäminen 5 op
 • mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämisen erilaisissa toimintaympäristöissä 5 op
 • vaikuttavien ja asiakaslähtöisten palvelujen monialainen kehittäminen 10 op
 • digitaaliset ratkaisut sosiaali- ja terveysalalla 5 op

Opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman yhdessä ohjaavan opettajansa kanssa. Koulutuksen vastuuopettaja yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaa ja tukee henkilökohtaisten tavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa.


Syksyn yhteishaku 2023

Hakuaika

04.09.2023 – 14.09.2023

Hakeminen

Koulutukseen haetaan syksyn 2023 yhteishaussa. Hakuaika päättyy 14.9.2022 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Teija Korhonen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6013

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon (bioanalyytikko, ensihoitaja, fysioterapeutti, kätilö, röntgenhoitaja, sairaanhoitaja, sosionomi, suuhygienisti, terveydenhoitaja) suorittaneille. Hakukelpoisuuden antaa myös muu soveltuva korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) sosiaali- ja terveysalan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä joulukuun loppuun (31.12.2023).

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksilla. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. organisaation nimi ja yhteystiedot, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan virallinen allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Viralliseksi allekirjoitukseksi hyväksytään todistuksen antajan omakätinen allekirjoitus tai sähköinen allekirjoitus (kaunokirjoitusfontilla tehty allekirjoitus ei ole virallinen). Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavilla virallisilla dokumenteilla. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 21.9.2023 klo 15 mennessä.

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 30

Opiskelijat valitaan valintakurssin perusteella.  

Valintakurssi on tutkintoon kuuluva viiden opintopisteen laajuinen opintojakso, joka vastaa noin 135 tunnin työpanosta. Valintakurssi toteutetaan Savonian verkko-oppimisympäristössä. Hakijoille lähetetään hakuajan jälkeen sähköpostilla ohjeet valintakurssille kirjautumista varten.  

Valintakurssi avautuu 27.9.2023 klo 10.00 ja sulkeutuu 1.11.2023 klo 23.59.   

Valintakurssin maksimipistemäärä on 100 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 40 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Valintakurssi on yhteinen seuraaville Savonian syksyn 2023 yhteishaun hakukohteille:

 • Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), digitalisaation asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla, verkkototeutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), digitalisaation asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla, verkkototeutus
 • Insinööri (ylempi AMK), digitalisaation asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla, verkkototeutus
 • Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, monimuotototeutus
 • Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjä, verkkototeutus

Hakukohde ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä.

Avoimen ammattikorkeakoulun suorituksen saavat kaikki hakijat, jotka ovat suorittaneet valintakurssin hyväksytysti. 

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämällä valintakurssilla, niitä tulee hakea viimeistään 21.9.2023 klo 15:00 mennessä. Katso ohjeet Hakeminen-sivulta kohdasta Yksilölliset järjestelyt.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Opintojen rakenne

Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä. Opiskeluaika on noin kolme vuotta.

Rakenne:

 • kaikille yhteiset opinnot 30 op
 • alakohtaiset asiantuntijuusopinnot 30 op
 • opinnäytetyö 30 op

Opetuksen toteutus

Koulutus järjestetään verkkototeutuksena. Opinnot voi suorittaa kokonaan verkossa.

Opinnot koostuvat lähiopetuksesta verkossa, verkkoympäristössä opiskelusta, itsenäisestä opiskelusta ja oppimistehtävistä. Opintoihin kuuluu verkko-opetusta noin 2 päivää /kk. Osallistuminen verkko-opetukseen on suotavaa, mutta ei pakollista. Luentojen materiaalit ovat saatavilla Moodlessa, mutta luentoja ei nauhoiteta. Opinnot voi suorittaa joustavasti työn ohessa: oppimistehtävät ja opinnäytetyön voi kytkeä oman työpaikan kehittämiseen.

YAMK-tutkinnon laajuus on 90 op ja opiskeluoikeusaikaa myönnetään 3 vuotta.  Lukuvuoden aikana opiskellaan keskimäärin 30 op, mikä tarkoittaa opiskelijan kannalta noin 800 tunnin työpanosta.


Opiskelijat istuvat neuvottelutilassa ja keskustelevat.

Savonia Master School

Työ- ja toimintaympäristön muuttuessa osaamisen kehittäminen ja uusimman tiedon hakeminen on tie työmarkkinoilla menestymiseen. Opiskelemalla ylemmän korkeakoulututkinnon Savonia Master Schoolissa kasvatat osaamistasi ja saat tietotaidon työelämän kehittämiseen. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativampiin tehtäviin.

Opiskelijat opiskelevat kampuksen ravintolassa.

Työelämä vahvasti taustalla

YAMK-opiskelijana voit kytkeä opintojaksojen oppimistehtäviä ja opinnäytetyösi oikeaan työelämään, joko omaan työpaikkaasi tai muuhun valitsemaasi organisaatioon. Lisäksi Savonian tutkimus- ja kehittämistoiminnassa on tarjolla työelämään liittyviä oppimistehtäviä tai opinnäytetyön aiheita.

Savonia-brändätty kahvikuppi kahvipöydällä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkailemaan opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Asiantuntijakoulutuksen jälkeen sinun on mahdollista työskennellä mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisasiantuntijana eri tehtävissä moniammatillisissa työyhteisöissä ja yrityksissä. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on englanniksi Master of Health Care (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014).

Mahdollisia tehtävänimikkeitä:

 • hanke- tai projektipäällikkö
 • palvelusuunnittelija, palvelukoordinaattori
 • suunnittelija ja kouluttaja