Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjä

Maailma tarvitsee välittämistä!

Koulutuksesta saat osaamisen mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijatehtäviin.

Opinnoissa opit ymmärtämään, soveltamaan, analysoimaan, arvioimaan ja luomaan uusia lähestymistapoja mielenterveys- ja päihdetyöhön. Kehityt alan tutkitun tiedon hankkimisessa sekä tiedon analysoinnissa ja soveltamisessa. Tutuiksi tulevat myös tutkimustyöhön perustuva kehittäminen ja esimiestyö.

Valmistuttuasi sinulla on vahva mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijuuteen pohjaava kehittäjäosaaminen.


Miesopiskelija istuu käytävän nojatuolilla ja työskentelee kannettavalla tietokoneella.

Koulutuksen sisältö

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, jotka suoritetaan pääosin verkossa.

Lähipäivä on enintään kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetusjaksot järjestetään pääsääntöisesti torstaisin ja perjantaisin.

Opintojen alussa valitset yhteisistä ja alakohtaisista asiantuntijuusopinnoista suoritettavat 30 opintopisteen kokonaisuudet henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelmasi mukaisesti. Koulutuksen vastuuopettaja yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaa ja tukee henkilökohtaisten tavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Alakohtaisia opintoja ovat

 • mielenterveys- ja päihdetyön yhteiskunnallinen vaikuttavuus 5 op
 • strateginen mielenterveys- ja päihdetyön edistäminen 5 op
 • mielenterveyden ja päihteettömyyden edistäminen 5 op
 • mielenterveys ja päihdepalvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen 10 op
 • digitaaliset ratkaisut sosiaali- ja terveysalalla 5 op

Kevätlukukauden 2023 alustavat lähiopetuspäivät ovat seuraavat. Opetuspäiviin voi osallistua etäyhteydellä.

 • Mielenterveys- ja päihdetyön yhteiskunnallinen vaikuttavuus 5 op
  • 13.1.2023 klo 14–16
  • 14.1.2023 klo 8-16
  • 10.2.2023 klo 8-16
  • 3.3.2023 klo 8–16
 • Strateginen mielenterveys- ja päihdetyön edistäminen 5 op
  • 2.3.2023 klo 8–16
  • 24.3.2023 klo 8–16
  • 21.4.2023 klo 8–16
 • Mielenterveyden ja päihteettömyyden edistäminen 5 op
  • 14.4.2023 klo 8–16
  • 11.5.2023 klo 8–16
  • 12.5.2023 klo 8–16
  • 26.5.2023 klo 8–16

Syksyn yhteishaku 2022

Hakuaika

31.08.2022 – 14.09.2022

Hakeminen

Koulutukseen haetaan Syksyn 2022 yhteishaussa, hakuaika päättyy 14.9.2022 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Teija Korhonen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6013

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon (bioanalyytikko, ensihoitaja, fysioterapeutti, kätilö, röntgenhoitaja, sairaanhoitaja, sosionomi, suuhygienisti, terveydenhoitaja) suorittaneille. Hakukelpoisuuden antaa myös muu korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) sosiaali- ja terveysalan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä joulukuun loppuun (31.12.2022).

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 21.9.2022 klo 15 mennessä.

Opiskelijavalinta ja ennakkotehtävän ohjeet

Aloituspaikat: 20

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella.

Ennakkotehtävän ohjeet julkaistaan tällä sivulla 31.8.2022.

Ennakkotehtävän ohjeet (pdf)

Ennakkotehtävä palautetaan liittämällä se Opintopolun hakulomakkeelle 21.9.2022 klo 15:00 mennessä. Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.

Ennakkotehtävän maksimipistemäärä on 100 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 40 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Opintojen rakenne

Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä. Opiskeluaika on noin kolme vuotta.

Rakenne:

 • kaikille yhteiset opinnot 30 op
 • alakohtaiset asiantuntijuusopinnot 30 op
 • opinnäytetyö 30 op

Opiskelija rakentaa legoilla.

Työelämäläheinen opinnäytetyö

Savoniassa teet opinnäytetyösi työelämäläheisesti, joka mahdollistaa sinulle verkostoitumisen oman alasi tai muiden alojen asiantuntijoiden ja työnantajien kanssa jo opintojen aikana. Opiskelijana osoitat kykeneväsi itsenäisesti tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan työelämän kehittämishaasteita.

Muotoilun opiskelija tietokoneella.

Työelämä vahvasti taustalla

YAMK-opiskelijana voit kytkeä opintojaksojen oppimistehtäviä ja opinnäytetyösi oikeaan työelämään, joko omaan työpaikkaasi tai muuhun valitsemaasi organisaatioon. Lisäksi Savonian tutkimus- ja kehittämistoiminnassa on tarjolla työelämään liittyviä oppimistehtäviä tai opinnäytetyön aiheita.

Kannettava tietokone työpöydällä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkailemaan opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Asiantuntijakoulutuksen jälkeen sinun on mahdollista työskennellä mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisasiantuntijana eri tehtävissä moniammatillisissa työyhteisöissä ja yrityksissä. YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistossa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Mahdollisia tehtävänimikkeitä:
 • Hanke- tai projektipäällikkö
 • Palvelusuunnittelija, palvelukoordinaattori
 • Suunnittelija ja kouluttaja