Kaksi suuhygienistiä.

Suuhygienisti (AMK), päivä-
toteutus

Suun terveys on pääasia!

Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Laajuus: 210 op, 3,5 vuotta

Suuhygienistinä olet suun terveyden asiantuntija.  

Koulutuksessa opiskelet suun terveydenhoitotyötä, hammaslääketiedettä ja terveyden edistämistä. Lisäksi opit työskentelemään itsenäisesti ja yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhoidon työryhmien kanssa. 

Työssäsi suuhygienistinä tarkastat ja arvioit asiakkaiden suun terveydentilaa, osallistut suu- ja hammassairauksien varhais- ja ylläpitohoitoon. Työsi tärkein osa-alue on suun terveyttä edistävä toiminta, sen suunnittelu, organisointi ja kehittäminen. 

Suuhygienistin ammatissa tarvitset ohjausosaamista, kädentaitoja, tarkkuutta, päätöksenteko- ja järjestelykykyä sekä palveluasennetta. Terveysala muuttuu jatkuvasti, joten kyky osaamisen kehittämiseen läpi työuran on tärkeää. 

Valmistuttuasi olet taitava suun terveydenhoitotyön asiantuntija ja osaat hyödyntää asiantuntijuuttasi moniammatillisessa yhteistyössä. Sinulla on vahva tieto- ja taitoperusta sekä hyvät valmiudet jatkuvaan oppimiseen ja asiantuntijuutesi kehittämiseen. 

Koulutuksen sisältö

Savonia-ammattikorkeakoulun suuhygienistikoulutuksessa saat suuhygienistin työssä tarvittavan tieto- ja taitoperustan. Opintosi koostuvat vuositeemoista.

Ensimmäisenä vuotena perehdyt laajasti ammattialaan ja suun terveydenhoidon perusteisiin. Hankit perusosaamista suun terveydenhoitotyöstä ja suun terveyden edistämisestä. Harjoittelet kliinistä osaamista taitopajoissa ja simulaatioissa.

Toisena opiskeluvuotena lisäät teoreettista ja kliinistä osaamistasi. Perehdyt eri ikäisten suun terveyttä edistävään toimintaan ja perheen suun terveydenhoitotyöhön. Kieliopinnot tukevat ammattitaidon opiskelua ja eri kulttuureista tulevien potilaiden kohtaamista.

Kolmantena vuotena syvennät osaamistasi opiskelemalla asiakaslähtöistä suun terveydenhoitotyötä erilaisissa yhteisöissä ja erityisryhmiin kuuluvien asiakkaiden suun terveydenhoitotyötä. Hankit tutkimus- ja kehittämisosaamista ja aloitat opinnäytetyön tekemisen.

Viimeisenä opiskeluvuotena osaat soveltaa ja arvioida suun terveydenhoitotyön osaamistasi. Syvennät osaamistasi syventävissä ja valinnaisissa opinnoissa kehittymistarpeesi mukaan. Opinnäytetyösi valmistuu. Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti alan ammattilaisille sekä suurelle yleisölle.

Kaksi suuhygienistiä.

Aktiivista yhteistyötä

Savonian suuhygienistikoulutus tekee aktiivista yhteistyötä etenkin Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin suun terveydenhoidon opetusklinikan kanssa. Toiminnassa ovat mukana alueen suuhygienisti- ja hammaslääkäriopiskelijat.

Kaksi suuhygienistiä.

Opiskelu sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysala tarvitsee aina osaajia ja tarjoaa elinikäisiä mahdollisuuksia uralla kehittymiseen. Suuhygienistikoulutuksen kotipesänä toimii Microkadun kampus Kuopiossa.

Terveydenhoitajaopiskelijat tutkivat papereita.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.

Uramahdollisuudet

Suuhygienistejä työskentelee suun terveydenhuollon yksiköissä, sairaaloissa, muissa hoito- ja hoivayksiköissä, yksityisillä hammaslääkäriasemilla ja yrittäjinä omilla vastaanotoillaan.  

Myös alan laitteita, tarveaineita ja välineitä valmistavat ja markkinoivat yritykset tarjoavat töitä suuhygienisteille myynti- ja markkinointitehtävissä. Suuhygienistinä sinulla on mahdollisuus työskennellä esimerkiksi hallinnollisissa tehtävissä, esihenkilötehtävissä, asiantuntijana sekä tutkimus ja kehittämistehtävissä. 

Useimmissa työtehtävissä teet yhteistyötä eri sidosryhmien kuten hammaslääkäreiden, hammashoitajien, hammasteknikoiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten – esimerkiksi terveydenhoitajien ja sosionomien – kanssa.

Kevät 2024, 2. yhteishaku

Hakuaika

13.03.2024 – 27.03.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2024 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 27.3.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Mirja Halonen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6412

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 30
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 26 (merkitty sulkuihin)
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

  • 10 (9) ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
  • 5 (4) ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
  • 15 (13) AMK-valintakokeen perusteella

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 27. – 30.5.2024 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

 

TERVEYDELLISET VAATIMUKSET

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan sekä merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Perehdy huolellisesti alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin.

Suuntautumisen valinta

Suuhygienistin koulutuksessa ei valita suuntautumista. 

Opintojen rakenne

Suuhygienistin opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opintojen kesto on noin 3,5 vuotta.

Opintojen rakenne:

  • ammattialaan perehtyminen 60 op
  • oman osaamisen kehittäminen 60 op
  • oman osaamisen syventäminen 60 op
  • oman osaamisen soveltaminen 30 op

Opetuksen toteutus

Suuhygienistiopinnot ovat päätoimista päiväopiskelua. Opinnot koostuvat lähiopetuksesta, verkko-opiskelusta, simulaatioharjoittelusta ja ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta.

Ammattitaitoa edistävät harjoittelujaksot toteutuvat aidoissa työympäristöissä. Harjoittelua voi olla Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin suun terveydenhoidon opetusklinikan lisäksi eri puolilla Suomea ja kansainvälisessä vaihdossa.

Opiskelusi tueksi laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa aiemmin hankittua osaamista voidaan hyödyntää. Savonian opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat opiskelusuunnitelmasi tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa.