Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus

#sosiaali- ja terveysala

Kouluttaudu asiakaslähtöisen työn ammattilaiseksi

Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työ suuhygienistinä kohdentuu aikaisempaa painokkaammin suun terveyttä edistävään toimintaan, sen suunnitteluun, organisointiin ja kehittämiseen. Lisäksi suuhygienistinä arvioit asiakkaiden suun terveydentilaa ja osallistut heidän suu- ja hammassairauksien varhaishoitoon.

Suuhygienistin suun terveydenhoitotyöllä tarkoitetaan yksilön, ryhmän ja yhteisön tarpeista lähtevää suun terveyden edistämistä, johon sisältyvät parodontologinen (iensairauksien hoito) ja kariologisten (hammaskarieksen hoito) infektiosairauksien ehkäisy, varhaishoito sekä suun terveyttä ylläpitävä ja purentaelimen toimintaan liittyvä kuntouttava hoito.

Suuhygienistin työ edellyttää sinulta hammaslääketieteen, hoitotyön ja terveyden edistämisen laaja-alaista osaamista. Sinulla tulee olla kyky työskennellä sekä itsenäisesti että suun terveydenhoidon työryhmissä. Suuhygienistinä teet yhteistyötä myös muiden ammattihenkilöiden kanssa, kuten terveydenhoitajien, puhe- ja toimintaterapeuttien, sosiaalialan asiantuntijoiden ja opettajien kanssa.

Toimiminen suuhygienistinä on vaativaa ja se edellyttää sinulta jatkuvaa ammattitaidon ylläpitoa mm. liittyen uusimman tekniikan ja muuttuvien materiaalien käytön hallintaan sekä uusien suun terveydenhuollon palvelumuotojen, kuten liikkuvat ja digitaaliset palvelut, kehittämiseen. Ammatissa tarvitaan käden taitoja ja tarkkuutta sekä päätöksenteko- ja järjestelykykyä nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Työssä tarvitaan hyvää palveluasennetta sekä kykyä luoda kontakti erilaisiin, usein pelokkaisiinkin potilaisiin.


Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään toisessa yhteishaussa. Kevään 2021 osalta hakuaika päättyi 31.3.2021 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Mirja Halonen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh. 044 785 6412


Koulutuksen sisältö

Opiskelu on päätoimista päiväopiskelua. Ensimmäisenä vuotena perehdyt laajasti ammattialaan ja suun terveydenhoidon perusteisiin. Hankit perusosaamista suun terveydenhoitotyöstä ja suun terveyden edistämisestä. Harjoittelet hankkimalla kliinistä osaamista taitopajoissa ja simulaatioissa.

Toisena opiskeluvuotena lisäät teoreettista ja kliinistä osaamistasi. Perehdyt asiakaslähtöiseen suun terveydenhoitotyöhön. Kieliopinnot tukevat ammattitaidon opiskelua ja eri kulttuureista tulevien potilaiden kohtaamista.

Kolmantena opiskeluvuotena syvennät osaamistasi opiskelemalla perheen suun terveydenhoitotyötä ja suun terveydenhoitotyötä erilaisissa yhteisöissä. Hankit tutkimus- ja kehittämisosaamista, ja aloitat opinnäytetyön tekemisen.

Viimeisenä opiskeluvuotena osaat soveltaa ja arvioida suun terveydenhoitotyön osaamistasi. Syvennät osaamistasi valinnaisissa opinnoissa kehittymistarpeesi mukaan, ja opinnäytetyösi valmistuu. Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti sekä alan sisäisille että ulkopuolisille yleisöille.

Opiskelijavalinta

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

  • 9 ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
  • 6 ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
  • 12 AMK-valintakokeen perusteella
  • 3 aiempien korkeakouluopintojen perusteella

 

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 31.5. – 9.6.2021 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

 

OPISKELIJAVALINTA AIEMPIEN KORKEAKOULUOPINTOJEN PERUSTEELLA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi aiempien korkeakouluopintojesi perusteella. Lisätietoa opiskelijavalinnasta aiempien korkeakouluopintojen perusteella löydät täältä.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

 

TERVEYDELLISET VAATIMUKSET

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan sekä merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Perehdy huolellisesti alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin.

Pääaineen valinta

Asiantuntijuutesi kehittyminen alkaa ammattialaan perehtymisestä ja etenee harjaantumisen ja soveltamisen kautta suun terveydenhoitotyön asiantuntijaksi. Oppiminen on tavoitteellista, tilannesidonnaista ja vuorovaikutuksellista toimintaa. Tämä edellyttää tavoitteidesi ja päämäärien tunnistamista.

Opetussuunnitelmassa opintojaksot ovat laajempia opintokokonaisuuksia ja tukevat asiantuntijuutesi kehittymistä. Samalla mahdollistuu opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistyminen. Suuhygienistin oman alan tiedollinen ja taidollinen osaaminen on hyvin laajaa, ja se muodostuu terveyden edistämisen osaamisesta, suun terveydenhoitotyön osaamisesta, suun terveydenhoitotyön ja ympäristön turvallisuusosaamisesta, suun terveydenhoitotyön kehittämisen ja johtamisen osaamisesta.

Laadit opiskelusi tueksi henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelman, jossa aiemmin hankittua osaamista voit hyödyntää opiskelussasi. Savonian opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat opiskelusuunnitelmasi tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa. Opiskelijana olet itse aktiivinen toimija ja oppija ja vastaat opintojesi etenemisestä.

Opiskelusi sisältää opiskelua oppilaitoksella, verkko-opiskelua, taitopajoja ja simulaatio-opiskelua, itsenäistä opiskelua ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Ammattitaitoa edistävät harjoittelujaksot toteutuvat aidoissa työympäristöissä, harjoittelua voi olla Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin suun terveydenhoidon opetusklinikan lisäksi eri puolilla Suomea.

Opintojen rakenne

Yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, mikä tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Opinnot jakautuvat perus- ja ammattiopintoihin sekä valinnaisiin opintoihin. Opiskelu sisältää työelämälähtöistä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Opetussuunnitelmassa opintojaksot laajoja opintokokonaisuuksia ja tukevat asiantuntijuutesi kehittymistä. Samalla mahdollistuu opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus‐ ja kehittämistoiminnan yhdistäminen.


Hoitotyöntekijöitä istuu sohvaryhmässä.

Aktiivista yhteistyötä

Savonian suuhygienistikoulutus tekee aktiivista yhteistyötä etenkin Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin suun terveydenhoidon opetusklinikan kanssa. Toiminnassa ovat mukana alueen suuhygienisti- ja hammaslääkäriopiskelijat.

Opiskelu sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysala tarvitsee aina osaajia ja tarjoaa elinikäisiä mahdollisuuksia uralla kehittymiseen. Suuhygienistikoulutuksen kotipesänä toimii Microkadun kampus Kuopiossa.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin syksyn 2021 opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Suuhygienistinä olet ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut suun terveydenhoitotyön asiantuntija. Työskentelet julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmissä edistäen väestön suun terveyttä. Osaat ennakoida suun terveydenhuollon palveluntarpeen muutoksia, arvioida niiden merkitystä omalla alallasi sekä kehittää suun terveydenhoitotyötä vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin.

Suuhygienistejä työskentelee terveyskeskusten suun terveydenhuollon yksiköissä, sairaaloissa, muissa hoitolaitoksissa sekä yksityisillä hammaslääkäriasemilla sekä yrittäjinä omilla vastaanotoillaan. Myös alan laitteita, tarveaineita ja välineitä valmistavat ja markkinoivat yritykset tarjoavat töitä suuhygienisteille messuilla ja erilaissa projektiluonteisissa tapahtumissa. Suuhygienistinä sinulla on mahdollisuus työskennellä esimerkiksi opetustehtävissä, hallinnollisissa ja esimiestehtävissä, asiantuntija-, tutkimus ja kehittämistehtävissä tai myynti- ja markkinointitehtävissä.

Useimmissa työtehtävissä teet yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, kuten hammaslääkärit, hammashoitajat, hammasteknikot sekä muut terveydenhuollon ammattilaiset.