Mies tablet tietokone kädessä

Tradenomi (ylempi AMK)

Digitalisaation asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla, verkkototeutus

Verkko-opintoina sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation asiantuntijaksi!

Koulutuspaikkakunta: verkkokampus
Laajuus: 90 op, 3 vuotta

YAMK-koulutuksen aikana perehdyt digitalisaation käsitteeseen, opit hyödyntämään ajankohtaisia digitaalisia ratkaisuja asiakkuusprosessin tukemiseksi. Opit myös kehittämään uusia asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia digitaalisia menetelmiä. Tutuiksi tulevat potilas- ja asiakastarpeesta lähtevä digitaalisten palvelujen arviointi ja analysointi.

Opinnoissasi perehdyt tuotekehityksen ja hankintatoimen merkitykseen ja saat valmiuksia osallistua näihin oman alueesi asiantuntijana. Opit arvioimaan myös digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvaa palveluohjausta.  Huomioit myös potilas- ja asiakasturvallisuuden sekä tietoturva- ja tietosuojanäkökulmat ja arvioit niiden toteutumista digitaalisissa ja teknologisissa ympäristöissä.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuasi sinulla on vahva asiantuntemus digitalisaatiosta sosiaali- ja terveysalalla. Osaat perustaa toimintasi näyttöön perustuvaan tietoon. Tunnet sosiaali- ja terveysalan kehittämiskohteet ja muutostarpeet digitalisaation näkökulmasta niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Koulutuksen jälkeen osaat myös seurata, ylläpitää ja ohjata digitaalisten palveluiden toimivuutta organisaatiossa. 

Opinnoissa painottuu työelämälähtöisyys. Opinnäytetyön aihetta valitessa voit huomioida oman asiantuntijuutesi ja työyhteisösi kehittämistarpeet. Opinnäytetyö on mahdollista tehdä erilaisiin yhteistyöorganisaatioihin. Kaikissa oppimistehtävissäsi käytät näyttöön perustuvaa tietoa ja sovellat opittua käytännön työelämään.

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina. Koulutus järjestetään monialaisesti yhdessä sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan opiskelijoiden kanssa.

Koulutuksen sisältö

Opintojen alussa valitset yhteisistä ja alakohtaisista asiantuntijuusopinnoista suoritettavat 30 opintopisteen kokonaisuudet henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelmasi mukaisesti.

Alakohtaisia opintoja ovat:


  • digitaaliset ratkaisut sosiaali- ja terveysalalla 5 op

  • tietoturva ja tietosuoja digitaalisissa järjestelmissä 5 op

  • potilas- ja asiakasturvallisuus digitaalisissa ja teknologisissa ympäristöissä 5 op

  • digitaalisten ja teknologisten ratkaisujen tuotekehitys ja hankinta 5 op

  • digitaalisten ja teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen ja käyttö potilas- ja asiakastyössä 5 op

  • palveluohjaus digitaalisissa ympäristöissä 5 op

Opiskelijat tekevät ryhmätyötä yhteistyötilassa.

Työelämä vahvasti taustalla

YAMK-opiskelijana voit kytkeä opintojaksojen oppimistehtäviä ja opinnäytetyösi oikeaan työelämään, joko omaan työpaikkaasi tai muuhun valitsemaasi organisaatioon. Lisäksi Savonian tutkimus- ja kehittämistoiminnassa on tarjolla työelämään liittyviä oppimistehtäviä tai opinnäytetyön aiheita.

Opiskelijat opiskelevat kirjaston tiloissa.

Savonia Master School

Työ- ja toimintaympäristön muuttuessa osaamisen kehittäminen ja uusimman tiedon hakeminen on tie työmarkkinoilla menestymiseen. Opiskelemalla ylemmän korkeakoulututkinnon Savonia Master Schoolissa kasvatat osaamistasi ja saat tietotaidon työelämän kehittämiseen. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativampiin tehtäviin.

Opiskelija opiskelee istuen kahvikupin äärellä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä ja opiskeluaika noin 2,5–3 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin koulutuksen opetussuunnitelman avulla.

Uramahdollisuudet

Asiantuntijakoulutuksen jälkeen sinun on mahdollista työskennellä digitalisaation asiantuntija- ja johtamistehtävissä moniammatillisissa työyhteisöissä. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Tradenomi (YAMK) on englanniksi Master of Business Administration (MBA) (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014).

Tehtävänimikkeitä: digitaalisten palveluiden asiantuntija, hanke- tai projektipäällikkö, palveluesimies, palvelupäällikkö, suunnittelija, kouluttaja, erityisasiantuntija

Syksyn yhteishaku 2024

Hakuaika

28.08.2024 – 11.09.2024

Hakeminen

Tiedot päivitetään kevään aikana.

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Tiedot päivitetään kevään aikana.

Opiskelijavalinta

Tiedot päivitetään kevään aikana.

Opintojen rakenne

Tiedot päivitetään kevään aikana.

Opetuksen toteutus

Koulutus järjestetään verkkototeutuksena. Opinnot voi suorittaa kokonaan verkossa.

Opinnot koostuvat verkkoympäristössä opiskelusta, itsenäisestä opiskelusta, käytännön työstä ja oppimistehtävistä. Opintoihin kuuluu yksittäisiä luentopäiviä ja seminaareja, jotka ilmoitetaan hyvissä ajoin edellisen lukukauden aikana. Luennot ja seminaarit ovat pääosin nauhoitettuja. Opinnot on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohessa: oppimistehtävät ja opinnäytetyön voi kytkeä oman työpaikan kehittämiseen.

YAMK-tutkinnon laajuus on 90 op ja opiskeluoikeusaikaa myönnetään 3 vuotta. Lukuvuoden aikana opiskellaan keskimäärin 30 op, mikä tarkoittaa opiskelijan kannalta noin 800 tunnin työpanosta. Opinnot on mahdollista suorittaa myös nopeammin, noin 1.5 vuodessa.