Erillishaut

#savonia

Erillishaut

Yhteishakujen lisäksi Savonia järjestää erillishakuja, joiden hakukohteet ja hakuajat vaihtelevat vuosittain.

Erillishakujen prosessit ja hakuajat tulevat muuttumaan 1.1.2022 alkaen. Päivitämme tälle sivulle uudet ohjeet joulukuun 2021 aikana.

Alla olevat ohjeet koskevat vielä syksyn 2021 erillishakuja.

Siirtoa ja uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta voi hakea kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa ja marraskuussa. Seuraava hakuaika on 1. – 15.11.2021. Hakuaika päättyy haun viimeisenä päivänä klo 15.00. Huomaathan että kaikkiin Savonian koulutuksiin ei välttämättä voi hakea siirtoa tai uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta.

Voit hakea opiskeluoikeuden siirtoa Savoniaan, jos sinulla on opiskeluoikeus jossakin toisessa suomalaisessa korkeakoulussa.

Voit hakea uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta tutkinnon loppuun suorittamiseksi, jos olet opiskellut suomalaisessa korkeakoulussa ja menettänyt opiskeluoikeutesi eroamisen, opiskeluoikeusajan päättymisen tai ilmoittautumisen laiminlyönnin vuoksi.

Lista Savonian koulutuksista löytyy uudesta opintopolusta. Kun löydät oikean koulutuksen, klikkaa sitä ja valitse oikea toteutus, rullaa sitten sivua alaspäin kunnes näet mitä hakukohteita koulutuksessa on. Täytä hakulomake oikeasta kohdasta, joko siirtohaku tai uudelleen myönnnettävä opiskeluoikeus.

Aikataulut

Hakijapalvelujen yhteystiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
Postiosoite: PL 6, 70201 KUOPIO
Käyntiosoite: Microkatu 1 (B-osa, 1. krs)
70210 KUOPIO

Sähköposti: hakijapalvelut@savonia.fi ja admissions@savonia.fi
Puhelin: 044 785 7002

Palveluajat: ma-pe klo 10-15

Siirtohaku

 • Hakuaika on 1.-15.11.2021. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä klo 15:00.
 • Täytä hakemus hakuaikana, siirtohaun hakulomake löytyy Opintopolusta.
 • Liitä hakemukselle 17.11.2021 klo 23:59 mennessä virallinen opintorekisteriote ja opiskelutodistus. Mikäli haet siirtoa ylempään amk-tutkintoon, liitä hakemukselle myös kopiot työtodistuksistasi ja tutkintotodistuksesta.
 • Päätös ilmoitetaan sähköpostitse viimeistään 17.12.2021 mennessä.

Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus

 • Hakuaika on 1.-15.11.2021. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä klo 15:00.
 • Ota yhteyttä Savonian yhteyshenkilöön ja tee hänen kanssaan hops.
 • Täytä hakemus hakuaikana, uudelleen myönnettävä opiskeluoikeuden hakulomake löytyy Opintopolusta.
 • Liitä hakemukselle 17.11.2021 klo 23:59 mennessä virallinen opintorekisteriote, opiskelutodistus ja Savonian yhteyshenkilön hyväksymä hops.
 • Maksa käsittelymaksu 17.11.2021 klo 23:59 mennessä.
 • Päätös ilmoitetaan sähköpostitse viimeistään 17.12.2021 mennessä.

Siirtohaku

Voit hakea opiskeluoikeuden siirtoa Savoniaan, jos sinulla on opiskeluoikeus jossakin toisessa suomalaisessa korkeakoulussa. Jos olet jo Savonian opiskelija, löydät ohjeet sisäisestä siirrosta Savonian Repusta.

Siirtohaun hakuaika on kaksi kertaa vuodessa, 2. – 15.5 ja 1. – 15.11. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä klo 15.00.

Siirtohausta päättää koulutusala. Valinta on mahdollinen vain, jos täytät siirtohaun valintaperusteet, koulutuksessa on vapaita opiskelupaikkoja ja opintosi voidaan joko hyväksilukea tai sisällyttää hakemaasi Savonian tutkinto-ohjelmaan siten, että pystyt suorittamaan tutkintosi tavoiteajassa, eli säännönmukaisen opiskeluoikeuden aikana. Ylempään amk-tutkintoon siirtoa haettaessa sinun tulee myös täyttää hakukelpoisuusvaatimukset.

Vapaiden opiskelupaikkojen määrä vaihtelee tutkinto-ohjelmittain ja joissakin tutkinto-ohjelmissa tai ryhmissä niitä voi olla vain muutamia.

Syksyn 2021 siirtohaussa voi hakea siirtoa kaikkiin Savonian YAMK-tutkinto-ohjelmiin, sekä tekniikan alan, luonnonvara-alan, kulttuurialan ja matkailu- ja ravitsemisalan AMK-tutkinto-ohjelmiin. Sosiaali- ja terveysalalla siirtoa voi hakea vain Iisalmen kampuksen sosionomi AMK-koulutukseen. Liiketalouden alan AMK-tutkinto-ohjelmiin ei voi hakea siirtoa.

Tutustu Savonian tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmiin.

Siirtohaun valintaperusteet

Siirtoa voit hakea aikaisintaan ensimmäisen lukukauden aikana, jolloin olet läsnä olevana opiskelijana. Siirtoa tulee hakea kuitenkin viimeistään, kun norminmukaista tutkinnon suoritusaikaa on jäljellä vähintään yksi (1) lukukausi. Mikäli opiskelet jo +1 vuodella tai lisäajalla, et voi hakea siirtoa.

Voit hakea siirtoa

 • AMK-tutkinto-ohjelmaan, jos sinulle on kertynyt ammattikorkeakoulututkinnon tai kandidaatin tutkinnon opintoja vähintään 22 op / lukukausi tai 45 op / lukuvuosi
 • YAMK-tutkinto-ohjelmaan, jos sinulle on kertynyt ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tai maisteritutkinnon opintoja vähintään 15 op / lukukausi tai 30 op / lukuvuosi

Opinnot tulee olla kirjattuna opintorekisteriin hakuajan päättymiseen mennessä. Hyväksilukuja ei lasketa kertymään, eikä keskeneräisiä opintoja huomioida.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon siirtoa haettaessa hakijalla on oltava soveltuva pohjakoulutus ja valmistumisen jälkeistä alan työkokemusta vähintään 24 kk. Voit tarkistaa hakemasi tutkinnon vaatimukset täältä.

Mikäli hakijoita on enemmän kuin vapaita opiskelupaikkoja, voidaan valinnassa painottaa opintojen etenemistä tai opintomenestystä.

Huomioitavaa siirtohaussa

Voit siirtyä englanninkielisestä tutkinto-ohjelmasta suomenkieliseen tai toisin päin. Kielitaito voidaan testata ja jos kielitaito todetaan riittäväksi, voi siirtyminen olla mahdollinen. HUOM! Suurin osa opinnoista tulee suorittaa sillä tutkinto-ohjelman opetuskielellä, josta valmistuu. Esimerkiksi englanninkielisestä tutkinto-ohjelmasta ei voi valmistua, jos suurin osa opinnoista on suoritettu suomeksi.

Terveysalalla tutkinto-ohjelman on oltava sama kuin lähtökorkeakoulussasi. Siirtyminen on kuitenkin mahdollista sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja kätilön tutkintojen välillä.

Ammattikorkeakoululla on oikeus saada sosiaali- ja terveysalalla siirto-opiskelijaksi hakevalta opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä toiselta korkeakoululta tiedot mahdollisesta vireillä olevasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta käsittelystä.

Tanssinopettajakoulutukseen ja musiikkipedagogikoulutukseen siirtyminen edellyttää soveltuvuuskokeesta riittävän tuloksen saamista. Hakukelpoiset hakijat kutsutaan hakuajan päättymisen jälkeen Savonian soveltuvuuskokeeseen.

Rakennusarkkitehtikoulutukseen siirtyminen edellyttää, että hakijalla on hyväksytty tulos rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeesta.

Siirron hakeminen

Hakeminen tapahtuu uudessa Opintopolussa osoitteessa beta.opintopolku.fi.

Siirtohakulomake (avautuu uuteen välilehteen)

Täytä hakemus huolella hakuaikana ja liitä hakemukselle vaaditut liitteet viimeistään 17.11.2021 klo 23.59 mennessä:

 • opiskelutodistus, josta selviää opintojen alkamisaika, tutkinto sekä käytetyt läsnä- ja poissaololukukaudet
 • ajan tasalla oleva opintorekisteriote, josta selviää suorittamasi opintojaksot, niiden suorituspäivät, laajuudet ja arvosanat, sekä mahdolliset hyväksiluetut opintojaksot
 • ylempään amk-tutkintoon hakeva: kopiot työtodistuksista ja tutkintotodistuksesta

Voit pyytää opiskelutodistuksen ja opintorekisteriotteen nykyisen oppilaitoksesi opiskelijapalveluista. Vaihtoehtoisesti voit myös jakaa Oma opintopolku -palvelusta suoritustietosi, mikäli siellä näkyvät vaaditut tiedot.

Saat hakemuksesi perille saapumisesta vahvistusviestin sähköpostiisi.

Hakuajan jälkeen

Seuraa sähköpostiasi ja vastaa täydennyspyyntöihin mahdollisimman pian.

Päätöksestä ilmoitetaan sähköpostitse viimeistään kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä.

Hyväksytyn siirtohakijan tulee vahvistaa siirtyminen Savoniaan päätöksessä ilmoitetulla tavalla annettuun määräaikaan mennessä.

Lähtökorkeakoulusta tulee erota vasta sen jälkeen, kun on saanut päätöksen hyväksymisestä ja kun kaikki keskeneräiset opinnot on kirjattu opintorekisteriin. Erota täytyy kuitenkin viimeistään, kun opinnot alkavat Savoniassa. Erotodistus ja lopullinen rekisteriote on esitettävä viimeistään ensimmäisenä opiskelupäivänä Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelujen toimistossa.

Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes erotodistus ja rekisteriote on esitetty.


Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus

Jos olet opiskellut Savoniassa tai jossakin muussa korkeakoulussa ja olet menettänyt opiskeluoikeutesi (olet eronnut, opiskeluoikeusaika on päättynyt tai olet laiminlyönyt ilmoittautumisen), voit hakea uudelleen opiskeluoikeutta ko. tutkinnon loppuun suorittamiseksi.

Hakuaika uudelleen myönnettävään opiskeluoikeuteen on kaksi kertaa vuodessa, 2. – 15.5 ja 1. – 15.11. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä klo 15.00.

Uuden opiskeluoikeuden myöntämisestä päättää koulutusjohtaja. Opiskeluoikeus myönnetään pääsääntöisesti seuraavan lukukauden alusta lähtien ja saat opintojen loppuun saattamiseksi riittäväksi katsotun opiskeluoikeusajan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman perusteella.

Opiskeluoikeuden myöntämisen kriteerit

Opiskeluoikeus voidaan myöntää vain samaan tai vastaavaan tutkinto-ohjelmaan, jossa aikaisempi opiskeluoikeus on ollut, ja vain sellaiseen tutkinto-ohjelmaan, joka on Savonian tarjonnassa. Opiskeluoikeus voidaan myöntää vain, jos täytät kriteerit. Kriteerit riippuvat siitä, miten olet menettänyt opiskeluoikeutesi.

Eronnut tai opiskeluoikeusaika päättynyt

Uusi opiskeluoikeus voidaan myöntää, jos amk-tutkinnosta puuttuu opintoja enintään 60 opintopistettä tai yamk-tutkinnosta enintään 30 opintopistettä. Opiskeluoikeus voidaan myöntää maksimissaan vuodeksi. Jos opintoja puuttuu enemmän, voi opiskella ensin avoimessa ammattikorkeakoulussa siihen saakka, kunnes ehdot täyttyvät. Avoimen ammattikorkeakoulun yhteyshenkilöiden tiedot löydät nettisivuiltamme.

Ilmoittautumisen laiminlyönti

Uusi opiskeluoikeus voidaan myöntää, jos opintojen loppuun saattaminen on realistista opiskeluoikeusaikana. Opiskeluoikeusaika kuluu koko sen ajan, kun ilmoittautumisen laiminlyönti on tapahtunut. Ensin kuluu poissaoloaika (2 lukuvuotta ennen 1.8.2015 aloittaneilla opiskelijoilla ja 1 lukuvuosi 1.8.2015 jälkeen opintonsa aloittaneilla) ja sen jälkeen opiskeluoikeusaika. Mikäli opiskeluoikeutta ei voida myöntää, ohjataan hakemaan yhteishaussa.

Terveydelliset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan sekä merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Perehdy huolellisesti alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin.

Ennen hakuaikaa

Ennen hakuaikaa ole yhteydessä Savonia-ammattikorkeakoulun, oman tutkinto-ohjelmasi yhteyshenkilöön, jotta ehditte tarkistamaan tutkinnostasi puuttuvat opinnot.

Puuttuvat opinnot ja suoritusaikataulu kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan eli HOPSiin. Yhteyshenkilön tulee hyväksyä HOPS.

HOPS-yhteyshenkilöt, pdf

HOPS-pohja hakemuksen liitteeksi, pdf

Hakuaikana

Hakeminen tapahtuu uudessa Opintopolussa osoitteessa beta.opintopolku.fi.

Hakulomake uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus (avautuu uuteen välilehteen)

Täytä hakemus huolella ja liitä hakemukselle vaaditut liitteet kevään haussa viimeistään 17.5. klo 23.59 ja syksyn haussa viimeistään 17.11. klo 23.59 mennessä:

 • opiskelutodistus, josta selviää käyttämäsi opiskeluaika sekä läsnä/poissaolokaudet
 • opintorekisteriote, josta selviää aiemmin suorittamasi opinnot
 • opinto-ohjaajan hyväksymä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma HOPS

Voit pyytää opiskelutodistuksen ja opintorekisteriotteen entisen oppilaitoksesi opiskelijapalveluista.

Saat hakemuksesi perille saapumisesta vahvistusviestin sähköpostiisi.

Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu, joka maksetaan Savonian verkkokaupassa studystore.savonia.fi/  kevään haussa 17.5. mennessä ja syksyn haussa 17.11. mennessä. Kuittia ei tarvitse liittää hakemukselle tai toimittaa Hakijapalveluihin, saamme tiedon maksusta talouspalveluista.

 

Hakuajan jälkeen

Seuraa sähköpostiasi ja vastaa täydennyspyyntöihin mahdollisimman pian.

Päätöksestä ilmoitetaan sähköpostitse viimeistään kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä.

Mikäli opiskeluoikeutta ei voida erillishaussa myöntää, saat päätöksen mukana ohjeita jatkosta.

Mikäli opiskeluoikeus myönnetään ja otat opiskelupaikan vastaan, sinut merkitään automaattisesti läsnä olevaksi koko myönnetylle opiskeluoikeusajalle. Jos olet menettänyt opiskeluoikeutesi ilmoittautumisen laiminlyönnin vuoksi, voit ilmoittautua myös poissaolevaksi, mikäli sinulla on vielä käyttämättä poissaolokausia. Jos olet menettänyt opiskeluoikeutesi eroamisen tai opiskeluoikeusajan päättymisen vuoksi, et voi ilmoittautua poissaolevaksi, vaan olet läsnä oleva koko myönnetyn opiskeluoikeusajan.

Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus kuuluu yhden korkeakoulupaikan säännöksen piiriin. Jos sinulle myönnetään opiskeluoikeus ja otat opiskelupaikan vastaan, et voi enää ottaa vastaan toista korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa saman lukukauden aikana.

Lisätietoja yhden korkeakoulupaikan säännöksestä löydät Hakeminen -osiosta.

YTHS:n terveydenhoitomaksu

Vuoden 2021 alusta alkaen ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat ovat oikeutettuja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön eli YTHS:n palveluihin.

Läsnäolevaksi ilmoittautuneiden tutkinto-opiskelijoiden, jotka suorittavat AMK- tai YAMK-tutkintoa, tulee maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu.

Opiskelijalle ei lähetetä laskua, vaan maksu pitää maksaa oma-aloitteisesti.

Lue lisää YTHS:n palveluista täältä.

Tarkemmat ohjeet terveydenhoitomaksun maksamisesta löydät Kelan nettisivulta.