Siirtohaku

Siirtyminen toisesta korkeakoulusta Savoniaan.

Ohjeet siirtohakuun

Voit hakea

 • opiskeluoikeuden siirtoa Savoniaan, jos sinulla on tutkinto-opiskeluoikeus jossakin toisessa suomalaisessa korkeakoulussa.
 • opiskeluoikeuden siirtoa toiseen Savonian tutkinto-ohjelmaan, jos olet jo Savonian tutkinto-opiskelija.

Siirtoa voi hakea mihin tahansa tutkinto-ohjelmaan, sen ei tarvitse olla sama, jossa voimassa oleva opiskeluoikeutesi on. AMK-opiskelijana tai kandidaatin tutkinnon opiskelijana voit kuitenkin hakea siirtoa vain AMK-tason tutkinto-ohjelmaan ja YAMK- tai maisteri-opiskelijana YAMK-tason tutkinto-ohjelmaan. Siirtyminen on mahdollista, jos sinun opiskeluoikeusaikasi riittää (+1 vuosi huomioiden) tutkinnon suorittamiseen ja tutkinto-ohjelmassa on vapaita paikkoja. 

YAMK-tutkinto-ohjelmaan haettaessa sinulla tulee myös olla soveltuva pohjakoulutus ja sen jälkeen hankittu soveltuva vähintään 2 vuoden (24 kk) työkokemus. Voit tarkistaa pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset hakemasi YAMK-tutkinto-ohjelman tiedoista Savonian nettisivuilta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

Anne Koskela,
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh. 044 785 5050


hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Hakeminen

Jos haluat hakea siirtoa, katso tarkemmat ohjeet ja tarvittavat liitteet alta, ja täytä siirtohakemus Opintopolussa.

Hakemuksen voit täyttää milloin vain, mutta huomaathan, että:

 • jos haet siirtoa 1.4.- 30.9. välisenä aikana ja hakemuksesi hyväksytään, opiskeluoikeutesi alkaa syyslukukaudella
 • jos haet siirtoa 1.10 – 12.3. välisenä aikana ja hakemuksesi hyväksytään, opiskeluoikeutesi alkaa kevätlukukaudella.

Huom.! Jos olet jo Savonian tutkinto-opiskelija ja haluat hakea siirtoa toiseen tutkinto-ohjelmaan, huomaathan että siirtoa voit hakea vasta ensimmäisen läsnäolokauden aikana ja siirtyminen voi tapahtua vasta ensimmäisen läsnäolokauden jälkeen. Esimerkiksi, jos olet aloittanut opintosi tammikuussa, voit aikaisintaan hakea siirtoa vasta 1.4. jälkeen.

Hakemukselle tarvittavat liitteet

Liitä tarvittavat liitteet hakulomakkeelle:

Savonian sisäistä siirtoa hakevat

 • Hyväksilukusuunnitelma = Vertaa suorittamiasi opintoja viimeisimpään hakemasi tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan ja tee itsellesi alustava hyväksilukusuunnitelma.
  • Opetussuunnitelmat löydätSavonian nettisivuilta Opinto-oppaasta. Etsi hakemasi tutkinto-ohjelman uusin opetussuunnitelma koulutusalan ja opetusmuodon perusteella.
  • Tallenna hyväksilukusuunnitelma koneellesi, täytä sähköisesti ja liitä se hakemuksellesi. Täytä suunnitelma käyttäen apuna aiemmista opinnoista saamaasi todistusta/rekisteriotetta ja suorittamiesi kurssien opintojaksokuvauksia.

YAMK-tutkintoon hakevalta lisäksi:

 • linkki Oma opintopolun suoritustietoihin, josta näkyy aiemman korkeakoulututkinnon suoritustiedot TAI
 • kopio aiemman korkeakoulututkinnon, opistoasteen tutkinnon tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon tutkintotodistuksesta JA
 • kopiot työtodistuksista, jotka osoittavat, että sinulla on vähintään kaksi vuotta (24kk) soveltuvaa työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

 

Toisesta korkeakoulusta Savonian AMK-tutkintoon hakevat:

 • Hyväksilukusuunnitelma = Vertaa suorittamiasi opintoja viimeisimpään hakemasi tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan ja tee itsellesi alustava hyväksilukusuunnitelma.
  • Opetussuunnitelmat löydät Savonian nettisivuilta, valitse ensin kampus ja sen jälkeen uusin mahdollinen ko. tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma.
  • Tallenna hyväksilukusuunnitelma koneellesi, täytä sähköisesti ja liitä se hakemuksellesi. Täytä suunnitelma käyttäen apuna aiemmista opinnoista saamaasi todistusta/rekisteriotetta ja suorittamiesi kurssien opintojaksokuvauksia.
 • linkki Oma opintopolku -palvelun omiin suoritustietoihin, josta käy ilmi nykyisen tutkinto-ohjelman opiskeluoikeuden tiedot, käytetyt läsnä- ja poissaololukukaudet sekä suoritetut opinnot TAI
 • viralliset ja allekirjoitetut kopiot opiskelutodistuksesta ja opintorekisteriotteesta.
 • Linkki opintojaksokuvauksiin tai opintojaksokuvaukset

 

Toisesta korkeakoulusta Savonian YAMK-tutkintoon hakevat:

 • Hyväksilukusuunnitelma = Vertaa suorittamiasi opintoja viimeisimpään hakemasi tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan ja tee itsellesi alustava hyväksilukusuunnitelma.
  • Opetussuunnitelmat löydät Savonian nettisivuilta, valitse ensin kampus ja sen jälkeen uusin mahdollinen ko. tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma.
  • Tallenna hyväksilukusuunnitelma koneellesi, täytä sähköisesti ja liitä se hakemuksellesi. Täytä suunnitelma käyttäen apuna aiemmista opinnoista saamaasi todistusta/rekisteriotetta ja suorittamiesi kurssien opintojaksokuvauksia.
 • linkki Oma opintopolku -palvelun omiin suoritustietoihin, josta käy ilmi nykyisen tutkinto-ohjelman opiskeluoikeuden tiedot, käytetyt läsnä- ja poissaololukukaudet sekä suoritetut opinnot TAI
 • viralliset ja allekirjoitetut kopiot opiskelutodistuksesta ja opintorekisteriotteesta.

Lisäksi:

 • linkki Oma opintopolun suoritustietoihin, josta näkyy aiemman korkeakoulututkinnon suoritustiedot TAI
 • kopio aiemman korkeakoulututkinnon, opistoasteen tutkinnon tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon tutkintotodistuksesta JA
 • kopiot työtodistuksista, jotka osoittavat, että sinulla on vähintään kaksi vuotta (24kk) soveltuvaa työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.
 • Linkki opintojaksokuvauksiin tai opintojaksokuvaukset

 

Hakemuksen käsittely

Hakemuksesi käsitellään kuukauden kuluessa sen saapumisesta. Hakemuksia ei käsitellä viikoilla 10 ja 42, sekä joulu- ja kesälomien aikana.

Mikäli sinulla on voimassa oleva opiskeluoikeus suomalaisessa korkeakoulussa (YAMK-tutkintoon hakevalla myös soveltuva pohjakoulutus ja työkokemus)

 1. Käsittelijä vertaa suorittamiasi opintoja hakemaasi tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan ja selvittää koulutusalalta onko sopivassa ryhmässä tilaa. 
 2. Mikäli sopivassa ryhmässä on tilaa, käsittelijä tekee yhdessä koulutusalan kanssa alustavan HOPSin (henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman) ja tarkastaa onko sinun mahdollista valmistua opiskeluoikeusaikasi puitteissa 
 3. Mikäli siirto on mahdollinen, käsittelijä ilmoittaa asiasta sinulle. 

Seuraa sähköpostiasi, sillä sinulta saatetaan pyytää lisätietoja hakemukseesi. Saat myös päätöksen sähköpostitse. 

Mikäli siirto on mahdollinen, sinulla on 7 vrk aikaa ottaa paikka vastaan. Jos otat opiskelupaikan vastaan, sinun tulee erota lähtökorkeakoulusta ennen kuin opinnot alkavat Savoniassa. Opintojen alussa HOPS tarkentuu. 

Mikäli sinulla ei ole voimassa olevaa opiskeluoikeutta toisessa suomalaisessa korkeakoulussa, YAMK-hakijalla ei ole tutkintoon soveltuvaa pohjakoulutusta tai työkokemusta, hakemassasi ryhmässä ei ole tilaa tai siirto ei muusta syystä ole mahdollinen, käsittelijä ilmoittaa sinulle asiasta.

Huomioitavaa

 • Siirtohaussa opiskelijan olemassa oleva opiskeluoikeus siirtyy sellaisenaan uuteen tutkinto-ohjelmaan ja edeltävän tutkinto-ohjelman opiskeluoikeus lakkaa.  
 • Vapaiden opiskelupaikkojen määrä vaihtelee tutkinto-ohjelmittain. Joissakin tutkinto-ohjelmissa tai ryhmissä vapaita opiskelupaikkoja ei ole ollenkaan tai niitä voi olla vain muutamia.  
 • Jos siirtoa hakee musiikkipedagogin, tanssinopettajan tai rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelmaan, on hakijan suoritettava soveltuvuuskoe hyväksytysti, jotta siirto on mahdollinen. Jos hakija on jo aiemmin suorittanut soveltuvuuskokeen, koulutusala päättää voidaanko se huomioida vai järjestetäänkö hakijalle uusi koetilaisuus.  
 • Englanninkielisestä tutkinto-ohjelmasta voi siirtyä suomenkieliseen tai toisin päin. On kuitenkin huomioitava, että englanninkielisissä tutkinto-ohjelmissa voi tutkintoon sisältyä suomen- tai ruotsinkielisiä opintoja ammattikorkeakoulututkinnoissa enintään 30 opintopistettä ja ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa 10 opintopistettä. 
 • Siirryttäessä tutkinto-ohjelmaan, jonka opetus- ja tutkintokieli on eri kuin tutkinto-ohjelmassa, josta siirrytään, voidaan opiskelijan riittävä kielitaito arvioida osana opintojen hyväksilukumenettelyä.  
 • Mikäli hakee siirtoa englanninkieliseen tutkinto-ohjelmaan ja hakija on lukuvuosimaksuvelvollinen, siirtyminen on mahdollista vain lukukausien alkuun, koska lukuvuosimaksua ei voi pilkkoa lukukautta pienemmäksi  
 • Ammattikorkeakoululla on oikeus saada sosiaali- ja terveysalalla siirto-opiskelijaksi hakevalta opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaa koskevat tiedot sekä toiselta korkeakoululta tiedot mahdollisesta vireillä olevasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta käsittelystä.  
 • Kun hyväksytty siirto-opiskelija on ottanut tarjotun opiskelupaikan vastaan Opintopolussa, Savonian opiskelijapalvelut ilmoittaa siirrosta lähtökorkeakouluun, jossa opiskelija kirjataan eronneeksi. Siirto-opiskelijan täytyy tarkistaa, että kaikki suoritetut opinnot näkyvät opintorekisterissä ennen siirto-opiskelupaikan vastaanottamista. Siirto-opiskelijan valinta on ehdollinen, kunnes hänen opintosuorituksensa on tarkistettu ja eropyyntö toimitettu lähtökorkeakouluun.