Hanna Hytönen, suuhygienisti (ylempi AMK)

Tarmokas ja tiedonjanoinen suuhygienisti

Valmistuin suuhygienistiksi Savonia-ammattikorkeakoulusta vuonna 2005. Tammikuussa 2006 aloitin työt Kuopion kaupungin suun terveydenhuollossa. Olin pakahtua onnesta saadessani töitä heti valmistumisen jälkeen. Kuopion kaupungin suun terveydenhoito oli hyvä paikka vastavalmistuneelle suuhygienistille. Vaikka organisaatio oli suuri – oli siellä hyvin pitkälle mietityt ja valmistellut prosessit sekä monta kokenutta kollegaa antamassa ammatillista tukea.

Sain suloisen esikoiseni Heidin vuonna 2009. Töihin palattuani minua odotti hieno mahdollisuus toimia Kuopion kaupungin edustajana Savonian luotsaamissa Hambulanssi ja SuuPIRSSI projekteissa. Projektien jälkeen vuonna 2012 minut valittiin Vuoden Suuhygienistiksi. Vuodenvaihteessa 2012-13 perustimme kolmen suuhygienistin yhteisen Suun terveyspalvelut HYMY Oy yrityksen, jonka kautta tarjoamme suun terveyden palveluita Pohjois-Savon alueen ikääntyvälle väestölle. Kotiin saatava palvelu on Suomen ensimmäisiä tällä alalla.

Kuopion kaupungilla työskentelyn aikana suoritin Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon ja näyttötyönä tein suun terveydenhuollon tuotteistuksen ja päivystyksen jatkohoitona ostettavien juurihoitojen palvelusetelin. Suorittaessani terveyshallintotieteen aineopintoja avoimessa yliopistossa ryhdyin miettimään ammatillista kehittymistäni toisenlaisesta näkökulmasta ja hain töihin Kuopion yliopistollisen sairaalaan suu- ja leukasairauksien poliklinikalle, jossa aloitinkin työt keväällä 2014. Vuonna 2015 syntyi suloinen kuopukseni Sofia.

Sote-uudistus ja digitalisaatio alkoivat olla yhä useammin aiheina työpaikan kahvipöytäkeskusteluissa vuonna 2017. Aiheesta oli myös hyvin paljon lehdissä ja televisiossa. Tuntui, etten siltikään saanut aiheesta tarpeeksi tietoa ja ratkaisuksi löysin Savonian tarjoaman englanninkielisen YAMK-tutkinnon ”Master’s Degree Programme in Digital Health”.

Onnellisesti opintojen loppusuoralla

Tällä hetkellä opiskelen siis englanninkielisessä Master’s Degree Programme in Digital Health –tutkinto-ohjelmassa ja valmistun vuodenvaihteessa. Hain opiskelemaan alaa, koska pidän haasteista. Digitalisaatio ja sote-uudistus ovat kiehtoneet minua ja halusin oppia kyseisestä asiasta ja tuoda tämän alan tietämystä myös työpaikalleni. Ottaessani selvää kyseisistä opinnoista, tunsin niissä olevan paljon potentiaalia tulevaisuuden urakehityksen ja laajemmin terveydenhoitoalan kannalta – juuri tällaista kehitystä terveydenhoidossa tullaan tarvitsemaan.

Olen tykännyt opiskelusta Savoniassa. Erityisesti olen pitänyt opintojen sisällöstä ja laajasta oppimismahdollisuudesta. Olen pitänyt positiivisena sitä, että omaa työkokemusta voi hyödyntää opinnoissa paljon. Olen kokenut monia oppimisessa onnistumisen iloja, jotka ovat antaneet voimia jaksamiseen. Mielestäni näistä ns. valonpisaroista tietää, että opintojen suunta on oikea.

Opintojen aikana olen oppinut paljon englannin kieltä ja saanut esiintymisvarmuutta. Opinnot ovat antaneet hyvän pohjan sote-ajatteluun ja digitalisaatioon. Olen saanut tietoja ja taitoja muun muassa:

  • tietoturvasta ja etiikasta digitaalisten palveluiden alueella
  • käyttäjäystävällisestä palveluiden lähestymisestä
  • palvelumuotoilusta
  • monitieteellisestä yhteistyöstä ja yrittäjyydestä
  • mobiilisovelluksista sekä
  • johtajuudesta.

Opintojen aikana olin myös mukana järjestämässä eHealth2018-konferenssia Helsingissä ja Tukholmassa. 

Työn ja opiskelun yhteensovittaminen on vaatinut paljon suunnitelmallisuutta ja myös ripauksen päättäväisyyttä sekä periksiantamattomuutta. Syksyn 2018 olen ollut opintovapaalla, jotta saisin suoritettua opinnäytetyön ja viimeiset kurssit loppuun. Tänä vuonna olen myös oppinut olemaan itselleni armollinen ja hyväksymään keskeneräisyyttä – opinnäytetyöprojektini kesti vuoden. Projekti on ollut erittäin opettavainen, mutta myös haasteellinen monessa mielessä. Erityisen vaikuttunut olen ollut Istekin ja Kuopion yliopistollisen sairaalan useista työntekijöistä ja heidän taidoistaan ja sitoutumisestaan sekä työhön että perheeseen.

Hannan projekteja
Hannan projekteja
Hanna Hytönen eHealth konferenssissa
Hanna Hytönen eHealth konferenssissa

Kiinnostuitko alasta? Tutustu koulutukseen!