Kesätyö poiki opinnäytetyön – Joonaksen tarina

Aloitin ympäristötekniikan insinöörin opintoni Savoniassa vuonna 2018 polkuopintoina. Aiemmalta koulutukseltani olen LVI-asentaja.

Kesällä ennen opintojeni aloitusta työskentelin teollisuuden huoltotehtävissä. Eräänä kesäisenä päivänä työskennellessäni energialaitoksella katsoin kattilaan ruiskutettavaa mustalipeää ja pohdin poltosta syntyviä ilmansaasteita ja ympäristöä. Työpäivän jälkeen asia oli yhä mielessäni ja päätin selata koulutustarjontaa.

Huomasin, että Savoniassa avautuu haku ympäristötekniikan polkuopintoihin elokuun alussa ja siinä hetkessä päätin hakea koulutukseen.

Elokuu tuli, hakupaperit täytettiin ja paikka saatiin. Opinnot etenivät aikataulussa ja kiinnostus ympäristötekniikan alaa kohtaan kasvoi vain ajan kuluessa. Minua kiinnostavat erityisesti mittaus- ja suunnittelutyöt sekä erilaiset haitta-aineiden seurannat niin vesissä kuin maaperässä.

Pari seuraavaa kesää kului sekä vanhoja töitä, että projektitöitä tehden.

Keväällä 2021 hain Kuopiossa toimivaan konsulttiyritykseen töihin ja minut valittiin kesätyöntekijäksi. Kesä kului nopeasti mielenkiintoisten maasto-, kunnostus- ja valvontatöiden parissa ja syksyn lähestyessä minulta kysyttiin, haluaisinko jatkaa heille työskentelyä opintojen ohessa ja kiinnostaisiko minua opinnäytetyö. Vastaukseni oli tietenkin kyllä.

Opintojen jälkeen haaveena olisi tietenkin työllistyä mahdollisimman nopeasti ja jossain vaiheessa suorittaa vielä ylempi korkeakoulututkinto.

Vinkkini uusille opiskelijoille:

  • Aikatauluta työntekoa ja varaa riittävästi aikaa.
  • Täydellisyyteen ei tarvitse pyrkiä.
  • Tutustu alasi uusiin tuuliin opintomateriaalien ulkopuolelta.

Joonas Holopainen

Ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma


Kiinnostuitko alasta?