Koiranulkoiluttaja Kuopiossa.

Insinööri (AMK), ympäristö-
tekniikka, päivä-
toteutus

Pidä ympäristöstä huolta!

Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Laajuus: 240 op, 4 vuotta

Ympäristötekniikan insinöörinä olet kestävän elinympäristön asiantuntija!

Tehtäväsi on varmistaa yhdyskuntien ja teollisuuden toimintaedellytykset ympäristön kannalta kestävällä tavalla nyt ja tulevaisuudessa. Huomioit kestävän kehityksen, kiertotalouden ja ilmastomuutoksen vaikutukset ja tarkastelet näitä varautumisen, kestävän talouden sekä ympäristötekniikan näkökulmasta.

Savonia-ammattikorkeakoulun ympäristötekniikan opinnot antavat vahvan osaamisen ja näkemyksen eri ympäristötoimialoille: vesi- ja jätehuoltoon, ilmansuojeluun, energiatekniikkaan, teollisuuden ympäristöasioiden hallintaan sekä pilaantuneen ympäristön hoitoon ja kunnostukseen. Tehtäväsi voivat olla suunnittelu-, työnjohto-, tuotanto-, tuotekehitys-, hallinto-, valvonta- tai rakentamistehtäviä oman kiinnostuksesi mukaan.

Opinnoissa korostuu käytännönläheinen tekemällä oppiminen, jossa apuna on Savonian ainutlaatuinen vesi- ja ympäristötekniikan tutkimuslaboratorio. Opinnoissasi pääset hyödyntämään tutkimuslaboratorion laitekantaa, ja osallistut samalla yrityksille tehtäviin työelämän projekteihin.

Valmistuttuasi olet keskeisessä roolissa rakentamassa ihmiskunnalle kestävää tulevaisuutta!

Koulutuksen sisältö

Savonian ympäristötekniikan insinöörikoulutuksesta saat ympäristötoimialoilla tarvittavan tietotaidon. Koulutus on käytännönläheistä ja koulutuksessa korostuu projektioppiminen ja monialaisuus.

Opetuksen kokeellinen osuus toteutetaan todellisissa tutkimusympäristöissä kentällä tai laboratoriossa. Harjoitustyöt kohdistuvat yhdyskuntien ja teollisuuden todellisiin kehitystehtäviin ja erilaisiin rakennuskohteisiin.

Savonian ainutlaatuisessa vesi- ja ympäristötekniikan tutkimuslaboratoriossa käytössäsi on korkeatasoiset laitteistot esimerkiksi puhtaan veden ja jäteveden käsittelyyn, biokaasun tuotantoon, ympäristömonitorointiin sekä sisä- ja ulkoilman laadun seurantaan.

petra_hamalainen-5

Petran tarina

”Ympäristöasiat, kestävän ympäristön suojelu ja ilmastonmuutos on itselle viimeisten vuosien aikana herännyt tärkeiksi aiheeksi. Tahdoin päästä alalle, jossa päästään kehittämään ympäristömme hyvinvointia.”

Tekniikan opiskelija ja pienoisvesijohtoverkosto.

Opiskelu tekniikan alalla

Ympäristötekniikkaa opiskelet Kuopiossa Microkadun kampuksella. Insinöörikoulutuksella on käytössään monipuolinen laboratoriokalustus. Pitkäaikaisimmat yhteistyökumppanimme ovat kampusalueella sijaitsevat Itä-Suomen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Geologian tutkimuskeskus.

tekniikka_kuva_ursula_arsiola-42

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.

Uramahdollisuudet

Ympäristötekniikan insinöörinä voit työskennellä tehtävissä, jotka liittyvät esimerkiksi ympäristön suojeluun, hoitoon ja hallintaan, vesihuoltoon, vesistöjen hoitoon ja kunnostukseen, ympäristörakentamiseen, ilmansuojeluun, jätehuoltoon, bioenergia-alaan, ympäristömittauksiin ja prosessien monitorointiin tai prosessiteollisuuden ympäristökuormitusten hallintaan.

Toimenkuvaasi voi kuulua tehtäviä muun muassa suunnittelu-, markkinointi-, työnjohto-, tuotanto-, rakentamis- tai hallintoasioihin liittyen, oman kiinnostuksesi ja suuntautumisesi mukaan.

Työnantajina ovat esimerkiksi suunnittelutoimistot, jätehuoltoyhtiöt, energia- ja vesilaitokset, ympäristöteknologia-alan ja prosessiteollisuuden yritykset, kuntien ympäristö- ja tekniset virastot sekä alueiden ympäristökeskukset.

Pohjois-Savo on merkittävä ympäristöliiketoiminnan keskittymä Suomessa, ja alueella toimivat ympäristö- ja bioenergiatoimialan yritykset työllistävät noin 3000 ihmistä. Sen lisäksi alueella toimii noin 500 henkilöä erilaisissa tutkimus- ja kehitystehtävissä.

Kevät 2024, 2. yhteishaku

Hakuaika

13.03.2024 – 27.03.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2024 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 27.3.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Merja Tolvanen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6269

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 40
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 34 (merkitty sulkuihin)
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

 • 10 (8) ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
 • 10 (8) ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
 • 20 (18) AMK-valintakokeen perusteella

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 27. – 30.5.2024 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä AMK-valintakokeessa, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Suuntautumisen valinta

Kolmannen vuoden keväästä alkaen suuntaudut kahteen syventävään opintokokonaisuuteen.

Syventävät opintokokonaisuudet ovat:

 • vesihuoltotekniikka
 • ympäristönsuojelu
 • ympäristörakentaminen
 • ympäristön ja teollisuusprosessien monitorointi

Opintojen rakenne

Ympäristötekniikan insinööriopintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opintojen kesto on noin neljä vuotta.

Opinnot koostuvat lähiopetuksesta, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoittelusta. Osana opintojasi pääset osallistumaan alan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.

Opintojen rakenne:

 • perusopinnot 40 op
 • ammattiopinnot 140 op
 • valinnaiset opinnot 15 op
 • työharjoittelu 30 op
 • opinnäytetyö 15 op

Perusopinnot suoritat pääasiassa ensimmäisen ja toisen lukuvuoden aikana. Perusopinnoissa keskityt ympäristöalan eri osa-alueiden ymmärtämiseen, insinööritieteiden perusteisiin, kieliopintoihin sekä vuorovaikutustaitoihin. Perusopinnoissa luot laaja-alaisen pohjan ammattiopintoja varten.

Ammattiopinnot suoritat perusopintojen jälkeen. Kaikille alan opiskelijoille yhteisissä ammattiopinnoissa luot vankan osaamispohjan ympäristötoimialoille. Koulutuksen johtavana ajatuksena on tarjota sinulle kattava kokonaisnäkemys ympäristötoimialalta ja syventää tietämystäsi työelämän tarpeiden mukaan.

Valinnaisia opintoja voit valita 15 opintopistettä. Valinnaiset opinnot suuntaavat ja tukevat asiantuntijuutesi kehittymistä omien kiinnostuksen kohteidesi mukaan.

Halutessasi sinulla on hyvät mahdollisuudet osallistua kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Voit sisällyttää opintoihisi myös Itä-Suomen yliopiston ympäristötieteiden opintotarjontaa.

Opetuksen toteutus

Opiskelu on päätoimista päiväopiskelua klo 8–18 välillä. Opiskelusi sisältää lähi-, etä- ja itsenäistä opiskelua. Lähiopetus tapahtuu Kuopiossa Microkadun kampuksella.  Opiskeluun sisältyvät työharjoittelut suoritetaan kesällä.