Insinööri (AMK), ympäristötekniikka, päivätoteutus

Pidä ympäristöstä huolta!

Ympäristötekniikan insinöörin tehtävänä on varmistaa yhdyskuntien ja teollisuuden toimintaedellytykset ympäristön kannalta kestävällä tavalla myös tulevaisuudessa. Tehtävissäsi ympäristötekniikan insinöörinä huomioit kestävän kehityksen, kiertotalouden, ilmastomuutoksen vaikutukseen varautumisen ja kestävän talouden.

Savonian ympäristötekniikan opinnot antavat sinulle vankan osaamisen ja näkemyksen eri ympäristötoimialoille: vesi- ja jätehuoltoon, ilmansuojeluun, energiatekniikkaan, teollisuuden ympäristöasioiden hallintaan sekä pilaantuneen ympäristön hoitoon ja kunnostukseen. Tehtäväsi voivat olla suunnittelu-, työnjohto-, tuotanto-, tuotekehitys-, hallinto-, valvonta- tai rakentamistehtäviä oman kiinnostuksen mukaan.

Opinnoissa korostuu käytännönläheinen tekemällä oppiminen, jossa apuna on Savonian ainutlaatuinen vesi- ja ympäristötekniikan tutkimuslaboratorio. Opinnoissasi pääset hyödyntämään tutkimuslaboratorion laitekantaa, ja osallistut samalla yrityksille tehtäviin työelämän projekteihin.

Valmistuttuasi olet ympäristöasioiden ja -tekniikan asiantuntija. Olet keskeisessä roolissa rakentamassa ihmiskunnalle kestävää tulevaisuutta!


Koulutuksen sisältö

Savoniassa insinöörikoulutus on käytännönläheistä, koulutuksessa korostuvat projektioppiminen ja monialaisuus.

Opetuksen kokeellinen osuus toteutetaan todellisissa tutkimusympäristöissä kentällä tai laboratoriossa. Harjoitustyöt kohdistuvat yhdyskuntien ja teollisuuden todellisiin kehitystehtäviin ja erilaisiin rakennuskohteisiin.

Savonian ainutlaatuisessa vesi- ja ympäristötekniikan tutkimuslaboratorissa käytössäsi on korkeatasoiset laitteistot esimerkiksi puhtaan veden ja jäteveden käsittelyyn, biokaasun tuotantoon, ympäristömonitorointiin sekä sisä- ja ulkoilman laadun seurantaan.


Kevään 2022 lisähaku

Hakuaika

28.07.2022 – 04.08.2022

Hakeminen

Koulutukseen on jäänyt vapaita opiskelupaikkoja, joten voit hakea koulutukseen kesän 2022 lisähaussa. Lisähaku päättyy 4.8.2022 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Merja Tolvanen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6269

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 5
Ensikertalaisuuskiintiö: ei käytössä
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Lisähaussa opiskelijat valitaan Savonian oman valintakokeen perusteella.

Valintakoe järjestetään keskiviikkona 10.8.2022 klo 9.00 – 11.30 Savonian Microkadun kampuksella, osoitteessa Microkatu 1, luokassa J312.

Hakijan tulee ottaa mukaan kokeeseen henkilöllisyystodistus, lyijykynä, pyyhekumi, viivoitin ja laskin.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Pääaineen valinta

Opintojesi alussa suoritat kaikille ympäristötekniikan opiskelijoille yhteisiä opintoja.

Kolmannen vuoden keväästä alkaen suuntaudut kahteen syventävään opintokokonaisuuteen. Syventävät opintokokonaisuudet ovat:

 • vesihuoltotekniikka
 • ympäristönsuojelu
 • ympäristörakentaminen
 • ympäristön ja teollisuusprosessien monitorointi

Halutessasi sinulla on hyvät mahdollisuudet osallistua kansainväliseen opiskelijavaihtoon.

Ympäristötekniikan opiskelijana voit lisäksi valita 15 opintopistettä valinnaisia opintoja. Valinnaiset opinnot suuntaavat ja tukevat asiantuntijuutesi kehittymistä omien kiinnostuksen kohteidesi mukaan.

Voit sisällyttää opintoihisi myös Itä-Suomen yliopiston ympäristötieteiden opintotarjontaa.

Opintojen rakenne

Ympäristötekniikan insinööriopintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opiskeluaika on noin neljä vuotta.

Opinnot koostuvat lähiopetuksesta, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoittelusta. Osana opintojasi pääset osallistumaan alan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.

Opintojen rakenne:

 • perusopinnot 40 op
 • ammattiopinnot 140 op
 • valinnaiset opinnot 15 op
 • työharjoittelu 30 op
 • opinnäytetyö 15 op

Perusopinnot suoritat pääasiassa ensimmäisen ja toisen lukuvuoden aikana. Perusopinnoissa keskityt ympäristöalan eri osa-alueiden ymmärtämiseen, insinööritieteiden perusteisiin, kieliopintoihin sekä vuorovaikutustaitoihin. Perusopinnoissa luot laaja-alaisen pohjan ammattiopintoja varten.

Perusopintojen jälkeen suorittamissasi yhteisissä ammattiopinnoissa luot vankan osaamispohjan ympäristötoimialoille. Koulutuksen johtavana ajatuksena on tarjota sinulle kattava kokonaisnäkemys ympäristötoimialalta ja syventää tietämystäsi työelämän tarpeiden mukaan.

Opintojen myöhemmässä vaiheessa, kolmannen vuoden keväällä ja neljännen vuoden syksyllä, syvennyt valitsemallesi aihealueelle.

Syventymisvaihtoehdot ovat:

 • vesihuolto
 • ympäristönsuojelu
 • ympäristömonitorointi
 • ympäristörakentaminen

Kevät 2022, 2. yhteishaku

Hakuaika

16.03.2022 – 30.03.2022

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2022 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2022 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Merja Tolvanen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6269

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 30
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 24 (merkitty sulkuihin)
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

 • 8 (6) ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
 • 7 (6) ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
 • 15 (12) AMK-valintakokeen perusteella

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 30.5. – 3.6.2022 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä AMK-valintakokeessa, löydät ohjeet samalta sivustolta.

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Pääaineen valinta

Opintojesi alussa suoritat kaikille ympäristötekniikan opiskelijoille yhteisiä opintoja.

Kolmannen vuoden keväästä alkaen suuntaudut kahteen syventävään opintokokonaisuuteen. Syventävät opintokokonaisuudet ovat:

 • vesihuoltotekniikka
 • ympäristönsuojelu
 • ympäristörakentaminen
 • ympäristön ja teollisuusprosessien monitorointi

Halutessasi sinulla on hyvät mahdollisuudet osallistua kansainväliseen opiskelijavaihtoon.

Ympäristötekniikan opiskelijana voit lisäksi valita 15 opintopistettä valinnaisia opintoja. Valinnaiset opinnot suuntaavat ja tukevat asiantuntijuutesi kehittymistä omien kiinnostuksen kohteidesi mukaan.

Voit sisällyttää opintoihisi myös Itä-Suomen yliopiston ympäristötieteiden opintotarjontaa.

Opintojen rakenne

Ympäristötekniikan insinööriopintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opiskeluaika on noin neljä vuotta.

Opinnot koostuvat lähiopetuksesta, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoittelusta. Osana opintojasi pääset osallistumaan alan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.

Opintojen rakenne:

 • perusopinnot 40 op
 • ammattiopinnot 140 op
 • valinnaiset opinnot 15 op
 • työharjoittelu 30 op
 • opinnäytetyö 15 op

Perusopinnot suoritat pääasiassa ensimmäisen ja toisen lukuvuoden aikana. Perusopinnoissa keskityt ympäristöalan eri osa-alueiden ymmärtämiseen, insinööritieteiden perusteisiin, kieliopintoihin sekä vuorovaikutustaitoihin. Perusopinnoissa luot laaja-alaisen pohjan ammattiopintoja varten.

Perusopintojen jälkeen suorittamissasi yhteisissä ammattiopinnoissa luot vankan osaamispohjan ympäristötoimialoille. Koulutuksen johtavana ajatuksena on tarjota sinulle kattava kokonaisnäkemys ympäristötoimialalta ja syventää tietämystäsi työelämän tarpeiden mukaan.

Opintojen myöhemmässä vaiheessa, kolmannen vuoden keväällä ja neljännen vuoden syksyllä, syvennyt valitsemallesi aihealueelle.

Syventymisvaihtoehdot ovat:

 • vesihuolto
 • ympäristönsuojelu
 • ympäristömonitorointi
 • ympäristörakentaminen

Aleksi Väänänen.

Aleksi Väänäsen tarina

"Opiskelupaikkana Savonia on ollut kokemusteni perusteella hyvä. Työtilat ovat aivan uunituoreita ja aktiviteetteja opiskelijoille on enemmän kuin tarpeeksi."

Microkadun kampus ilmakuvassa.

Opiskelu tekniikan alalla

Ympäristötekniikkaa opiskelet Kuopiossa Microkadun kampuksella. Insinöörikoulutuksella on käytössään monipuolinen laboratoriokalustus. Pitkäaikaisimmat yhteistyökumppanimme ovat kampusalueella sijaitsevat Itä-Suomen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Geologian tutkimuskeskus.

Kannettava tietokone, sekä kahvikuppi ja kyniä pöydällä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Pohjois-Savo on merkittävä ympäristöliiketoiminnan keskittymä Suomessa, ja alueella toimivat ympäristö- ja bioenergiatoimialan yritykset työllistävät noin 3000 ihmistä. Sen lisäksi alueella toimii noin 500 henkilöä erilaisissa tutkimus- ja kehitystehtävissä.

Ympäristöala tarjoaa runsaasti erilaisia mahdollisuuksia ja työpaikkoja opiskelijoille sekä alalla toimiville insinööreille.

Ympäristötekniikan koulutuksesta valmistuvana insinöörinä voit työskennellä tehtävissä, jotka liittyvät esimerkiksi ympäristön suojeluun, hoitoon ja hallintaan, vesihuoltoon, vesistöjen hoitoon ja kunnostukseen, ympäristörakentamiseen, ilmansuojeluun, jätehuoltoon, bioenergia-alaan, ympäristömittauksiin ja prosessien monitorointiin tai prosessiteollisuuden ympäristökuormitusten hallintaan.

Toimenkuvaasi voi kuulua tehtäviä muun muassa suunnittelu-, markkinointi-, työnjohto-, tuotanto-, rakentamis- tai hallintoasioihin liittyen, oman kiinnostuksesi ja suuntautumisesi mukaan.

Työnantajina ovat esimerkiksi suunnittelutoimistot, jätehuoltoyhtiöt, energia- ja vesilaitokset, ympäristöteknologia-alan ja prosessiteollisuuden yritykset, kuntien ympäristö- ja tekniset virastot sekä alueiden ympäristökeskukset.