Ruoka-annoksia pöydällä.

Eettisen elintarvikeyrittäjyyden oppikokonaisuus

Maailman kasvava ruoan kysyntä, ilmastonmuutokseen liittyvät resurssien rajallisuus ja maatalouden kyvyttömyys vastata kasvavaan kysyntään pakottavat ihmiskunnan kehittämään kestävämpiä järjestelmiä. Kestävien ja eettisten käytäntöjen tarpeesta on tullut haaste, johon Euroopan unioni ja Yhdistyneet Kansakunnat rohkaisevat kaikkia tarttumaan. Euroopan komission mukaan elintarvike- ja juoma-ala on suurin valmistava teollisuus, joka luo kilpailuedullaan merkittävän kauppataseen ylijäämän. Tätä korkean lisäarvon alaa hallitsevat pk-yritykset. Pk-yritykset ovat kuitenkin olleet hitaita reagoimaan, koska niillä ei ole ollut riittävästi ammatillista kapasiteettia, riittäviä taitoja tai tietoja innovatiivisen muutoksen käynnistämiseen eettisen ja kestävän ruoan liiketoiminnan kehittämisessä, tuotannossa ja markkinoinnissa. Tärkeä osa vihreää siirtymää ovat päivittäiset käytäntömme ruoan tuotannossa, kehityksessä, jakelussa, myynnissä, markkinoinnissa ja kuluttajien ruoan valinnoissa. Eettisen elintarvikeyrittäjyyden -kokonaisuus käynnistää globaalin muutoksen rohkaisten ja edistäen koko elintarvikeketjun toimijoita eri puolilla maailmaa ottamaan harppauksen tietojensa ja toimintojensa kehittämisessä.

  • Saarela, Anna-Maria (Savonia-ammattikorkeakoulu)
  • Whyte, Paula
  • Casey, Orla
  • Butterfield, Devon
  • Ramalhosa, Elsa
  • Baser, Gözdegul
  • Mutlu, Evla