Aivoterveyden edistäminen

#savoniaAMK

Erikoistumiskoulutus 30 op

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: 1500€ (alv 0%)
Haku koulutukseen: 6.4.–16.5.2021 (haku päättynyt!)
Koulutuksen ajankohta: 7.10.2021–20.5.2022

Tule opiskelemaan aivoterveyden edistämistä monialaisessa joukossa! Koulutuksen aikana perehdyt aivoterveyden edistämiseen koko elämän mittaisena haasteena. Koulutuksen aikana perehdytään aivoterveyden ennaltaehkäisyyn, sairauksien hoitoon ja kuntoutumisen sekä kulttuurihyvinvoinnin tukemiseen monialaisesta näkökulmasta.

Koulutusesite (pdf)

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveysalan-, kulttuurin-, taiteen tai liikunnan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään aivoterveyden osaamistaan.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija:

 • osaa arvioida asiakaslähtöisesti aivojen hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä toimintakykyä ja voimavaroja,
 • ymmärtää ennaltaehkäisyn ja osaa soveltaa tietoa asiakkaan ja hänen omaisensa hoidossa ja ohjaamisessa,
 • osaa hyödyntää lääkkeettömiä interventioita aivoterveyden edistämisessä, kuten liikunta, ravitsemus, kulttuuri, taide ja musiikki,
 • osaa kehittää työn kognitiivista ergonomiaa,
 • toteuttaa näyttöön perustuen asiakaslähtöistä monialaista ennaltaehkäisyä, hoitoa ja kuntoutumista,
 • toimii aivoterveyden asiantuntijana monialaisessa työyhteisössä ja verkostoissa,
 • osallistuu  asiakaslähtöisten, aivoterveyttä edistävien palveluprosessien suunnitteluun, toteutukseen ja palvelun kehittämiseen.

Tarkemmat tavoitteet on kuvattu opetussuunnitelman opintokokonaisuuksien yhteydessä.

Sisältö

 • Aivoterveys hyvinvoinnin perustana lapsuudesta vanhuuteen 6 op
 • Aivoterveyden monialainen edistäminen eri toimintaympäristöissä 8 op
 • Toimintakyvyn, kuntoutumisen ja elämänlaadun tukeminen 9 op
 • Asiakaslähtöisen palveluosaamisen kehittäminen aivoterveyden edistämisessä 7 op

Katso opetussuunnitelma >>

Ajankohta

7.10.2021–20.5.2022

Lähipäivät (osa etänä, osa kampuksella):
7.-8.10.2021 (kampuksella), 12.11.2021 (etänä), 10.12.2021 (etänä), 20.-21.1.2022 (kampuksella), 18.3.2022 (etänä), 22.4.2022 (etänä), 19.-20.5.2022 (kampuksella)

Hinta

Koulutuksen hinta: 1500€ (alv 0%), laskutetaan kahdessa yhtä suuressa erässä
(lokakuussa 2021 ja helmikuussa 2022).

Hakeminen

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella 6.4.–16.5.2021 välisenä aikana.

Koulutukseen valituille ilmoitetaan viimeistään viikolla 20. Valitun tulee vahvistaa paikan vastaanottaminen 27.5.2021 klo 15:00 mennessä.

Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja vahvistuksen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairastapauksissa.

Lisätiedot

Anu Kinnunen, fysioterapian lehtori, anu.kinnunen@savonia.fi tai 044 785 6432
Marja-Anneli Hynynen, hoitotyön lehtori, marja-anneli.hynynen@savonia.fi tai 044 785 6460