Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus

#savoniaAMK

Erikoistumiskoulutus 30 op

Seuraava Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus on suunniteltu alkavaksi syksyllä 2022

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: 1500 € (alv 0%)
Haku koulutukseen: tarkennetaan myöhemmin
Koulutuksen ajankohta: tarkennetaan myöhemmin

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus laajentaa ja syventää sosiaali- ja terveysalan ammatillista osaamista siten, että koulutuksen suorittaneilla on vahva ammatillinen osaaminen asiakas- ja palveluohjauksen asiakastyöhön, palvelujen ja palveluketjujen kehittämiseen sekä palveluinnovaatioiden rakentamiseen. Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen suorittanut henkilö voi toimia vaativissa palveluohjauksen ja palveluiden yhteensovittamisen tehtävissä muun muassa palveluohjaajana, case managerina ja palveluiden integroijana.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen on suunnitellut kaksikymmentäyksi ammattikorkeakoulua yhdessä ja ne tekevät yhteistyötä myös koulutuksen toteutuksessa.

Kohderyhmä

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Tavoitteet ja sisällöt

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksessa (30 opintopistettä) on kuusi opintojaksoa. Opintojaksot ovat viiden opintopisteen laajuisia. Opintojaksoittain on määritelty osaamistavoitteet, jotka huomioon ottaen erikoistuja laajentaa ja syventää ammatillista osaamistaan.

•            Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat 5 op
•            Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt 5 op
•            Moniammatillinen yhteistyön asiantuntijuus 5 op
•            Vuorovaikutus ja osallisuus digitaalisessa asiakas- ja palveluohjauksessa 5 op
•            Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä asiakas- ja palveluohjaus 5 op
•            Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus 5 op

Toteutus

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä, mikä tarkoittaa laskennallisesti noin 810 tuntia työtä.

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähityöskentelypäivien lisäksi on itsenäistä, ohjattua opiskelua. Erikoistumiskoulutuksessa käytetään verkko-oppimisympäristöä (MoodleRooms).

Erikoistumiskoulutuksessa tehdään kirjallisia oppimistehtäviä ja kehittämiskokeilu. Oppimistehtävien avulla ammatillisen osaamisen kehittymisestä saadaan jatkuvaa tietoa ja erikoistuja saa jatkuvaa palautetta omasta edistymisestään.

Aikataulu

Seuraava Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus on suunniteltu alkavaksi syksyllä 2022
Tarkemmat päivät ilmoitetaan tällä sivulla myöhemmin.
Lähityöskentelypäiviä on koulutuksen aikana yhteensä 11 ja etäohjauksia viisi.  

Paikkakunnat

Savonia-ammattikorkeakoulu toteuttaa koulutuksen Kuopiossa.

Hinta

Erikoistumiskoulutuksen hinta on 1500 € (alv 0%). Laskutetaan kahdessa erässä (lokakuussa 2022 ja helmikuussa 2023).

Hakeminen

Hae erikoistumiskoulutukseen täyttämällä sähköinen hakulomake. Hakulomake lisätään tälle sivulle myöhemmin.

Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja vahvistuksen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairastapauksissa.

Lisätietoja

Sisällöstä:
Marjo Heikkinen
Lehtori
Sosiaali- ja terveysala
Savonia-ammattikorkeakoulu
044 785 6549
marjo.heikkinen@savonia.fi