Henkilö istuu kannettavan tietokoneen edessä ja hänen kohotetulla kämmenellään on terveydenhuoltoon liittyvien ikonien kuvia.

Digiosaajaksi sosiaali- ja terveysalalle (YAMK)

#savoniaAMK

Osaajakoulutus: Digiosaajaksi sosiaali- ja terveysalalle (YAMK) 30 op

Digiosaajaksi sosiaali- ja terveysalalle (YAMK) -osaajakoulutus antaa valmiuksia toimia erilaisissa digitalisaatioon liittyvissä asiantuntijan ja kehittäjän tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. 

Koulutus antaa erityisesti valmiuksia hallita ja ymmärtää erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisia prosesseja niin asiakkaan kuin organisaationkin näkökulmasta. Lisäksi koulutus vahvistaa valmiuksia kehittää digitaalisia menetelmiä, niiden hankintaa sekä käyttöönottoa huomioiden myös tietoturvanäkökulma ja asiakasturvallisuus. 

Opintojen laajuus on 30 opintopistettä. Opinnot muodostuvat Digitalisaatio asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla ylempi AMK-tutkinnon syventävistä alakohtaisista opinnoista. Opinnot suoritettuasi saat osaajakoulutuksesta digitaalisen osaamismerkin eli Open Badgen. 

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu opisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille sekä maisteri tai ylemmän amk-tutkinnon suorittaneille, jotka tarvitsevat digitaalisen asiantuntijuuden opintoja. Osaajakoulutus on suunnattu sinulle, joka olet kiinnostunut kehittämään sosiaali- ja terveysalan digitaalisia prosesseja ja menetelmiä näyttöön perustuen, huomioiden asiakaslähtöisyyden, innovatiivisuuden ja talouden näkökulmat. 

Sisällöt

Digiosaajaksi sosiaali- ja terveysalalle -osaajakoulutus koostuu kuudesta opintojaksosta:

  • Digitaaliset ratkaisut sosiaali- ja terveysalalla 5 op
  • Tietoturva ja tietosuoja digitaalisissa järjestelmissä 5 op
  • Potilas- ja asiakasturvallisuus digitaalisissa ja teknologisissa ympäristöissä 5 op
  • Digitaalisten ja teknologisten ratkaisujen tuotekehitys ja hankinta 5 op
  • Palveluohjaus digitaalisissa ympäristöissä 5 op
  • Digitaalisten ja teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen ja käyttö potilas- ja asiakastyössä 5 op

Osaajakoulutuksen opetussuunnitelma 2024 – 2025.

Opinnot muodostuvat Digitalisaation asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla ylempi AMK -tutkinnon syventävistä alakohtaisista opinnoista. Kun sinulla on soveltuva, vähintään kahden vuoden työkokemus aiemman korkeakoulututkinnon tai opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen ja olet suorittanut 30 opintopistettä avoimessa AMK:ssa, pääset YAMK-tutkinto-opiskelijaksi joustavan väylän kautta. Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot on mahdollista hyväksilukea osin tai kokonaan. Opintojen vastaavuudesta ja hyväksilukemisesta päättää korkeakoulu tutkinto-ohjelmakohtaisesti.

Ilmoittautuminen koulutukseen ja hinta

Ilmoittautumisaika: Ilmoittautuminen keväällä 2025 alkavaan osaajakoulutukseen alkaa tammikuussa 2025.
Opiskelupaikat: Koulutukseen on 10 aloituspaikkaa.

Hinta: Hinta ilmoitetaan myöhemmin.

Savoniasta valmistuneille avoimet opinnot ovat maksuttomia vuoden ajan valmistumisen jälkeen.

Suorittaminen

Osaajakoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä.

Koulutus toteutetaan YAMK-tasoisena verkkokoulutuksena, joka sisältää pääosin itsenäistä opiskelua verkossa. Muutama verkossa toteutettava lähipäivä toteutetaan osallistavin menetelmin Zoomissa. Pääsääntöisesti opintojaksoihin kuuluvat webinaarit nauhoitetaan. 

Opinnot alkavat maaliskuussa 2024 ja kestävät n. 1,5 vuotta.

HUOM! Digitaaliset ratkaisut sosiaali- ja terveysalalla 5 op on mahdollista suorittaa kesäopintoina. Tehtävä tulee olla palautettuna 31.7.2024 ja opintojakso arvioidaan elokuussa 2024. Osallistuakseen digitaalisten ja teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen ja käyttö 5 op -opintojaksolle keväällä 2025, edeltävät opinnot tulee olla suoritettuina. 

Opinnot suoritettuasi saat osaajakoulutuksesta Soten digiosaaja -digitaalisen osaamismerkin eli Open Badgen. 

Keväällä 2024 alkavan toteutuksen lähipäivät verkossa

Kevät 2024 

pe 1.3.2024 8.30-11.30 (aloituspäivä, verkko) 
ma 27.5.2024 14.00-16.00 (verkko) 

Syksy 2024 

ma 2.9.2024 klo 14.00-16.00 (verkko) 
pe 8.11.2024 klo 8.30-14.00 (verkko) 

Kevät 2025 

ti 13.5.2024 klo 15.00-19.00 (verkko)  
la 19.5.2024 klo 9.00-15.00 (verkko) 
ma 30.5.2025 klo 14.00-16.00 (päätöspäivä, verkko) 

Mikä on digitaalinen osaamismerkki?

Kun sinulla on koossa 30 op osaajakoulutukseen kuuluvia opintoja, lähetä siitä viesti avoinamk@savonia.fi -osoitteeseen. Listaa viestiin suorittamasi koulutukseen kuuluvat opinnot ja niiden suoritusajankohdat. Löydät yksittäiset suoritukset Oma opintopolku -palvelusta. Lisäksi tarvitsemme sinun oman sähköpostiosoitteesi, koska sähköinen osaamismerkki lähetetään siihen. Älä käytä koulun tai työpaikkasi osoitetta. Suorituksesi tarkistetaan ja sinulle myönnetään digitaalinen osaamismerkki. Saat myös ohjeet merkin käyttöönottamiseen.

Mikä on digitaalinen osaamismerkki?

Lisätietoja

Lehtori, Elisa Snicker, etunimi.sukunimi@savonia.fi, puh. 044 785 5015
Ilmoittautumiseen ja avoimessa amk:ssa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä: avoinamk@savonia.fi