Kaksi työhaalareihin ja kypäriin pukeutunutta henkilöä katsoo useilla näytöillä näkyvää tietoa tehtaassa.

Kattilalaitoksen käytön valvoja

Avoin osaamiskokonaisuus: Kattilalaitoksen käytön valvoja 30 op

Kattilalaitoksen käytön valvoja osaamiskokonaisuudessa on mahdollista suorittaa painelaitelain ns. Insinööripykälän mukainen täydennyskoulutus. ”Insinööri tai diplomi-insinööri, jolla on tutkinnossaan höyry- ja kuumavesikattiloiden suunnittelua, rakentamista ja hoitoa koskevia opintosuorituksia ja työkokemusta kattilalaitosten käytöstä ja kunnossapidosta, ei tarvitse pätevyyskirjaa toimiakseen kattilalaitoksen käytönvalvojana.”

HUOM! Viranomainen tekee lopullisen päätöksen koulutuksen riittävyydestä käytönvalvojan pätevyyteen. Lue lisää Tukesin verkkosivuilta.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on tekniikan alan insinöörikoulutus, mutta joilta puuttuu kattilalaitoksen käytön valvojan pätevyydet.

Tavoitteet ja sisällöt

Opintokokonaisuus tuottaa tarvittavilta osin kattilaitoksen käytön valvojalta vaadittavan osaamisen.

Opintojen sisällöt kattavat:

  • kattilalaitoksiin liittyvät säädösvelvoitteet
  • höyrytekniikka
  • turbiinitekniikka
  • kattila- ja voimalaitostekniikka
  • kattilalaitoksen sähkö- ja automaatiotekniikka
  • polttotekniikka.

Täydentävät opintojaksot suoritetaan pääasiassa energiatekniikan koulutusohjelman monimuotototeutuksen opintojaksoilla.

Jokaiselle opiskelijalle luodaan oma henkilökohtainen opintosuunnitelma oman tarpeen ja aikataulun mukaisesti.

Katso Kattilalaitoksen käytön valvoja -osaajakoulutukseen kuuluvat opintojaksot opetussuunnitelmasta.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot on mahdollista hyväksilukea osin tai kokonaan, jos myöhemmin jatkat tutkintokoulutuksessa. Opintojen vastaavuudesta ja hyväksilukemisesta päättää korkeakoulu tutkinto-ohjelmakohtaisesti.

Ilmoittautuminen koulutukseen ja hinta

Ilmoittautuminen koulutukseen alkaa 1.9.2024. Ennen ilmoittautumista, ole yhteydessä TKI-asiantuntija Petteri Heinoon (puh, 044 785 6759, etunimi.sukunimi@savonia.fi). Sinulle luodaan henkilökohtainen opintosuunnitelma ennen ilmoittautumista.

Ilmoittautuminen avoimen amk:n koulutuskalenterissa 1.9.2024 alkaen.

Hinta: Koulutuksen hinta on 10 euroa / op, joka maksetaan kokonaisuuteen ilmoittautumisen yhteydessä. Opintomaksu määräytyy opintojen laajuuden mukaan.

Savoniasta valmistuneille avoimet opinnot ovat maksuttomia vuoden ajan valmistumisen jälkeen.

Suorittaminen

Täydentävät opintojaksot suoritetaan pääasiassa energiatekniikan koulutusohjelman monimuotototeutuksen opintojaksoilla. Monimuotototeutukset ovat suunniteltu siten, että ne ovat suoritettavissa joustavasti esimerkiksi töiden ohella. Teorialuennot toteutetaan verkossa ilta-aikaan ja mahdolliset läsnäoloa vaativat harjoitukset on sijoitettu torstai, perjantai ja lauantaipäiville.

Opinnot suoritetaan Savonian Varkauden kampuksella (Opiskelijankatu 3, 78210 Varkaus)

Lisätietoja

TKI-asiantuntija Petteri Heino, puh. 044 785 6759, etunimi.sukunimi@savonia.fi
Ilmoittautumiseen ja avoimessa amk:ssa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä: avoinamk@savonia.fi