Vastuullinen johtaminen ja verkostotyö (YAMK-taso)

#savoniaAMK #osaajakoulutus

Osaajakoulutus: Vastuullinen johtaminen ja verkostotyö (YAMK-taso)

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: Opintojaksojen hinta 15 e/opintopiste. 5 op:n opintojakso maksaa 75 euroa. Opintojaksokohtainen maksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Savoniasta valmistuneille avoimet opinnot ovat maksuttomia vuoden ajan valmistumisen jälkeen.

Ilmoittautuminen Avoimen amk:n koulutuskalenterissa

Lukuvuoden 2021 – 2022 nonstop-opintojaksoille ilmoittautuminen 17.8.2021 – 15.5.2022 (opiskeluaika 15.9.2021 – 31.7.2022)

Kesän 2022 opintoihin ilmoittautuminen päättyy 15.5.2022.

Lukuvuoden 2022 – 2023 nonstop-opintojaksoille ilmoittautuminen 15.8.2022 – 15.7.2023 (opiskeluaika 15.9.2022 – 31.7.2023)

Kohderyhmä

Jatkuva oppiminen, osaamisen kehittäminen ja uusimman tiedon hakeminen avaavat tietä työmarkkinoilla menestymiseen. Vastuullinen johtaminen ja verkostotyö (YAMK-taso) -osaajakoulutus yhdistää yrityksen tai organisaation johtamisen ja vastuullisuusnäkökulmat. Kaikki kokonaisuuteen kuuluvat opinnot opiskellaan monialaisissa ryhmissä yhdessä yamk-tutkinto-opiskelijoiden kanssa, mikä mahdollistaa laajan verkottumisen ja dialogin eri alojen toimijoiden kanssa.

Koulutuksesta hyötyä kehittämis- ja johtamistehtävissä toimiville tai niihin tehtäviin aikoville. Valitsemalla englanninkielisiä opintoja voi kehittää myös kielitaitoaan ja kv-valmiuksiaan.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot on mahdollista hyväksilukea osin tai kokonaan, jos myöhemmin jatkat yamk-tutkintokoulutuksessa. Opintojen vastaavuudesta ja hyväksilukemisesta päättää korkeakoulu tutkinto-ohjelmakohtaisesti. Lue lisää Savonian joustavasta väylästä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Osaajakoulutuksen opinnot ja ajoittuminen

  • Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus 5 op, nonstop
  • vaihtoehtoisesti sama englanninkielisenä Strategic Thinking and Future Orientation 5 ects, nonstop
  • Innovaatio-osaaminen 5 op, nonstop
  • Vastuullinen liiketoiminta 5 op, nonstop / Vastuullinen organisaatio 5 op, nonstop (syksystä 2022 lähtien)
  • Strateginen projektiosaaminen​ 5 op, nonstop
  • Vaihtoehtoisesti sama englanninkielisenä Strategic Project Knowledge​ 5 ects, nonstop
  • Monikulttuuristuva työympäristö 5 op, nonstop
  • Sustainable development and climate change, what has it to do with me? – 5 ects kesä 2022, muuttuu nonstopiksi syksystä 2022 lähtien
  • Päätöstukityökalut vastuullisiin ratkaisuihin 5 op kesä 2022, muuttuu nonstopiksi syksystä 2022 lähtien

Koulutuksen opetussuunnitelma >>

Suorittaminen

Verkko-opinnot. Koulutus toteutetaan kokonaan verkko-opiskeluna. 30 op tarkoittaa opiskelijan työnä noin 800 tuntia.

Vastuullinen johtaminen ja verkostotyö (YAMK-taso) -osaajakoulutus koostuu opiskelijan valitsemista opintojaksoista. Koulutuksen laajuus on 30 op ja sen suorittamiseen tarvitaan 6 opintojaksoa. Kun on suorittanut koulutukseen kuuluvia opintoja vähintään 30 op, saa vastuullisen johtamisen ja verkostotyön (YAMK-taso) digitaalisen osaamismerkin eli Open Badgen. Huom! Kaksi opintojaksoa on tarjolla sekä suomen- että englanninkielisenä. Ne voi sisällyttää osaajakoulutukseen vain yhden kerran.

Digitaalinen osaamismerkki

Kun sinulla on koossa 30 op osaajakoulutukseen kuuluvia opintoja, lähetä siitä viesti avoinamk@savonia.fi -osoitteeseen. Listaa viestiin suorittamasi koulutukseen kuuluvat opinnot ja niiden suoritusajankohdat. Löydät yksittäiset suoritukset Oma opintopolku -palvelusta. Lisäksi tarvitsemme sinun oman sähköpostiosoitteesi, koska sähköinen osaamismerkki lähetetään siihen. Älä käytä koulun tai työpaikkasi osoitetta. Suorituksesi tarkistetaan ja sinulle myönnetään digitaalinen osaamismerkki. Saat myös ohjeet merkin käyttöönottamiseen.

Mikä on digitaalinen osaamismerkki?

Lisätietoja:
avoinamk@savonia.fi

Osaajakoulutus on tiettyyn aihepiiriin keskittyvä täsmäkoulutus. Se ei kuitenkaan ole tutkintoon johtavaa koulutusta. Opinnoista on mahdollista tehdä myös yksittäisiä opintojaksoja avoimen ammattikorkeakoulun opintoina.