Vastuullinen johtaminen ja verkostotyö (YAMK-taso)

#savoniaAMK #osaajakoulutus

Osaajakoulutus: Vastuullinen johtaminen ja verkostotyö (YAMK-taso)

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: Opintojaksojen hinta 15 e/opintopiste. 5 op:n opintojakso maksaa 75 euroa. Opintojaksokohtainen maksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Savoniasta valmistuneille avoimet opinnot ovat maksuttomia vuoden ajan valmistumisen jälkeen.

Ilmoittautuminen Avoimen amk:n koulutuskalenterissa

Lukuvuoden 2023–2024 opintojaksoille ilmoittautuminen 1.8.2023 – 15.7.2024.
Lukuvuoden 2024–2025 opintojaksoille ilmoittautuminen alkaa kesäkuussa.

Kohderyhmä

Jatkuva oppiminen, osaamisen kehittäminen ja uusimman tiedon hakeminen avaavat tietä työmarkkinoilla menestymiseen. Vastuullinen johtaminen ja verkostotyö (YAMK-taso) -osaajakoulutus yhdistää yrityksen tai organisaation johtamisen ja vastuullisuusnäkökulmat. Kaikki kokonaisuuteen kuuluvat opinnot opiskellaan monialaisissa ryhmissä yhdessä yamk-tutkinto-opiskelijoiden kanssa, mikä mahdollistaa laajan verkottumisen ja dialogin eri alojen toimijoiden kanssa.

Koulutuksesta hyötyä kehittämis- ja johtamistehtävissä toimiville tai niihin tehtäviin aikoville. Valitsemalla englanninkielisiä opintoja voi kehittää myös kielitaitoaan ja kv-valmiuksiaan.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot on mahdollista hyväksilukea osin tai kokonaan, jos myöhemmin jatkat yamk-tutkintokoulutuksessa. Opintojen vastaavuudesta ja hyväksilukemisesta päättää korkeakoulu tutkinto-ohjelmakohtaisesti. Lue lisää Savonian joustavasta väylästä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Osaajakoulutuksen opinnot:

  • Innovaatio-osaaminen 5 op, nonstop 15.9. – 31.7.
  • Kestävä ja vastuullinen johtaminen, nonstop 15.9. – 31.7.
  • Monikulttuuristuva työympäristö/ Moninaisuus työyhteisön voimavarana 5 op, nonstop 15.9. – 31.7.
  • Päätöstukityökalut vastuullisiin ratkaisuihin 5 op, nonstop 15.9. – 31.7.
  • Sustainable Development, Changing Climate and Me 5 ECTS, nonstop 15.9. – 31.7.
  • Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus 5 op, nonstop 15.9. – 31.7.
  • vaihtoehtoisesti sama englanninkielisenä Strategic Thinking and Future Orientation ECTS, nonstop 15.9. – 31.7.
  • Strateginen projektiosaaminen​ 5 op, nonstop 15.9. – 31.7.
  • vaihtoehtoisesti sama englanninkielisenä Strategic Project Knowledge​ 5 ECTS, nonstop 15.9. – 31.7.
  • Vastuullisuus organisaation ytimessä 5 op (aiemmin Vastuullinen liiketoiminta ja Vastuullinen organisaatio 5 op), nonstop 15.9. – 31.7.

Koulutuksen opetussuunnitelma 2022-2023 >>
Koulutuksen opetussuunnitelma 2023-2024 >>
Koulutuksen opetussuunnitelma 2024-2025 >>

Suorittaminen

Verkko-opinnot. Koulutus toteutetaan kokonaan verkko-opiskeluna. 30 op tarkoittaa opiskelijan työnä noin 800 tuntia.

Vastuullinen johtaminen ja verkostotyö (YAMK-taso) -osaajakoulutus koostuu opiskelijan valitsemista opintojaksoista. Koulutuksen laajuus on 30 op ja sen suorittamiseen tarvitaan 6 opintojaksoa. Kun on suorittanut koulutukseen kuuluvia opintoja vähintään 30 op, saa vastuullisen johtamisen ja verkostotyön (YAMK-taso) digitaalisen osaamismerkin eli Open Badgen. Huom! Kaksi opintojaksoa on tarjolla sekä suomen- että englanninkielisenä. Ne voi sisällyttää osaajakoulutukseen vain yhden kerran.

Digitaalinen osaamismerkki

Kun sinulla on koossa 30 op osaajakoulutukseen kuuluvia opintoja, lähetä siitä viesti avoinamk@savonia.fi -osoitteeseen. Listaa viestiin suorittamasi koulutukseen kuuluvat opinnot ja niiden suoritusajankohdat. Löydät yksittäiset suoritukset Oma opintopolku -palvelusta. Lisäksi tarvitsemme sinun oman sähköpostiosoitteesi, koska sähköinen osaamismerkki lähetetään siihen. Älä käytä koulun tai työpaikkasi osoitetta. Suorituksesi tarkistetaan ja sinulle myönnetään digitaalinen osaamismerkki. Saat myös ohjeet merkin käyttöönottamiseen.

Mikä on digitaalinen osaamismerkki?

Lisätietoja:
avoinamk@savonia.fi

Osaajakoulutus on tiettyyn aihepiiriin keskittyvä täsmäkoulutus. Se ei kuitenkaan ole tutkintoon johtavaa koulutusta. Opinnoista on mahdollista tehdä myös yksittäisiä opintojaksoja avoimen ammattikorkeakoulun opintoina.