Lastensuojelu

#savoniaAMK

Erikoistumiskoulutus 30 op

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: 1500€ (alv 0%)
Haku koulutukseen: 1.3-29.8.2021 (hakuaikaa jatkettu!)
Koulutuksen ajankohta: 9.9.2021–20.5.2022

Eettisesti kestävä lastensuojelutyö edellyttää erikoisosaamista. Lastensuojelun erikoistumiskoulutuksessa (30 op) Sinulla on mahdollisuus vahvistaa omaa osaamista soveltamalla opiskeltavia asioita arkityöhön sekä työyhteisösi toiminnan kehittämiseen. Koulutuksessa paneudutaan lastensuojelun ajankohtaisiin kysymyksiin, työmenetelmiin, tutkimuksiin, jaetaan osaamista vertaisryhmässä sekä verkostoidutaan eri toimijoiden kanssa.

Kohderyhmä

Voit hakea koulutukseen, kun Sinulla on sosiaali- ja terveysalan tai muu soveltuva korkeakoulututkinto tai AMK-tutkintoa edeltänyt opistoasteen tutkinto. Lisäksi eduksi katsotaan työkokemus lapsi, nuoriso ja perhepalveluista.

Toteutus ja ajankohta

Toteutetaan yhteistyössä LAB, HAMK ja Xamk kanssa. Erikoistumiskoulutus toteutuu monimuotokoulutuksena sisältäen työskentelyä oppilaitoksessa Kuopion Microkadun kampuksella, verkkovälitteistä ohjausta, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Lastensuojelun erikoistumiskoulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä, mikä tarkoittaa laskennallisesti noin 810 tuntia työtä.Lastensuojelun erikoistumiskoulutuksessa (30 op) seitsemän opintojaksoa. Opintojaksot ovat 2-5 opintopisteen laajuisia.

Lähityöskentelypäiviä on koulutuksen aikana yhteensä 13 ja ne toteutuvat arkipäivisin klo 8:30-16. 

Sisältö

  • Lapset, nuoret ja perheet yhteiskunnassa – eettisesti kestävä lastensuojelutyö muuttuvassa yhteiskunnassa (3 op)
  • Asiakasprosessi lastensuojelutyössä (5 op)
  • Osallistavat asiakastyön menetelmät ja käytännöt lastensuojelutyössä (2 op)
  • Kriisi- ja traumatyö lastensuojelutyössä (5 op)
  • Ehkäisevän lastensuojelutyön työmenetelmät ja -käytännöt (5 op)
  • Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon työmenetelmät ja -käytännöt (5 op)
  •  Palvelujen, työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen kehittäminen lastensuojelutyössä (5 op)

Ajankohta

9.9.2021–20.5.2022

Lähipäivät (etäosallistuminen on mahdollistettu):
9.-10.9.2021, 7.-8.10.2021, 11.-12.11.2021, 3.12, 20-21.1.2022, 17.-18.3.2022, 22.4.2022 ja 20.5.2022

Hinta

Koulutuksen hinta: 1500€ (alv 0%), laskutetaan kahdessa erässä
(lokakuussa 2021 ja helmikuussa 2022).

Hakeminen

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella 1.3-29.8.2021 välisenä aikana. ( HUOM! hakuaikaa jatkettu)
Sähköinen hakulomake.

Koulutukseen valituille ilmoitetaan viimeistään 30.8.2021.
Valitun tulee vahvistaa paikan vastaanottaminen 3.9.2021 klo 15:00 mennessä.
Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairastapauksissa.

Lisätiedot

Johanna Komulainen, puh. 044 785 6622, johanna.komulainen@savonia.fi
Tuija Pakarinen, puh. 044 785 6417, tuija.pakarinen@savonia.fi