Mielenterveys- ja päihdetyö

#savoniaAMK

Erikoistumiskoulutus: Mielenterveys- ja päihdetyö 30 op

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: 1500 € (alv 0 %)
Haku koulutukseen: 6.4.–6.6.2021 (haku päättynyt!)
Koulutuksen ajankohta: 9.9.2021–21.5.2022

Vahvista osaamistasi – valmistaudu tulevaan! Mielenterveys- ja päihdetyön osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa monipuolisesti sosiaali- ja terveysalalla. Erikoistumiskoulutuksessa voit lisätä ja vahvistaa tämän alan osaamistasi.

Koulutuksen esite

Kohderyhmä

Voit hakea koulutukseen, kun sinulla on aiempi sosiaali- tai terveysalan korkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto ja alan työkokemusta.

Tavoitteet

Opintojaksoittain on määritelty osaamistavoitteet, jotka huomioon ottaen erikoistuja laajentaa ja syventää ammatillista osaamistaan.

Sisältö

  • Mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuuden hahmottaminen 5 op
  • Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä 5 op
  • Mielenterveys- ja/tai päihdeongelmien tunnistaminen, hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja verkostojen kanssa 5 op
  • Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät 5 op
  • Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä ja -ohjaus 5 op
  • Kehittyvä mielenterveys- ja päihdetyö 5 op

Opetussuunnitelma >>

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon kuuluu 2 lähiopetuspäivää kuukaudessa sekä itsenäistä opiskelua lähipäivien lisäksi.

Koulutus järjestetään yhteistyössä usean eri ammattikorkeakoulun kanssa.

Ajankohta

9.9.2021–21.5.2022

Lähipäivät: torstai ja perjantai klo 9-16

  • 9.–10.9., 14.–15.10., 11.–12.11. ja 9.–10.12.2021
  • 13.–14.1., 10.–11.2., 17.–18.3., 21.–22.4. ja 19.–20.5.2022

Hinta

Koulutuksen hinta: 1500 € / osallistuja (alv 0 %), laskutetaan kahdessa erässä
(lokakuussa 2021 ja helmikuussa 2022).

Hakeminen

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella 6.4.–6.6.2021.

Valituille ilmoitetaan valinnasta viimeistään 9.6.2021 ja valitun tulee vahvistaa paikan vastaanottaminen 16.6.2021 mennessä.
Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairastapauksissa.

Lisätiedot

Marja-Liisa Rissanen, puh. 044 785 6445 tai marja-liisa.rissanen@savonia.fi
Katri Savolainen, puh. 044 785 6007 tai katri.savolainen@savonia.fi