Kapellimestari johtaa orkesteria

Musiikin johtaminen

#savoniaAMK

Osaajakoulutus: Musiikin johtaminen 30 op

Osaajakoulutuksessa perehdytään erilaisten yhtyeiden johtamiseen. Koulutuksen tavoitteena on osaamisen kehittäminen eri yhtyeiden ja orkesterien kanssa sekä tutustuminen klassisen ja viihdemusiikin eri tyylilajeihin. Koulutus kehittää osallistujien musiikin sovittamisen ja soitintamisen taitoja. Musiikin johtamisen osaajakoulutus sopii osaksi ammatillista täydennyskoulutusta.

Opiskelija perehtyy opintojen aikana johtamisen historiaan ja teoriaan, johtamiskaavoihin sekä erilaisten kokoonpanojen johtamiseen. Tärkeä osa opintoja on koordinaation sekä molempien käsien hallinta johtamistilanteessa. Ryhmädynamiikkaan perehtyminen kuuluu myös osana johtamiskoulutukseen. Johdettavat kokoonpanot vaihtelevat pienyhtyeestä puhallin- ja sinfoniaorkesteriin. Toivottavaa olisi, että opiskelijalla olisi oma kokoonpano tai orkesteri käytössä omassa työyhteisössä, mutta se ei ole pakollinen. Tyylillisesti tutustutaan klassisen musiikin lisäksi myös viihde- ja rytmimusiikkiin.

Kohderyhmä

Koulutus suunnataan musiikinjohdosta kiinnostuneille henkilöille (musiikin opiskelijoille, muusikoille, musiikkipedagogeille, musiikin maistereille). Osallistujilta edellytetään vahvaa musiikillista osaamista ja instrumenttitaitoja.

Tavoitteet ja sisällöt

Musiikin johtaminen -osaajakoulutus rakentuu kolmesta opintojaksosta

  • Teoreettiset opinnot 10 op (kevät 2024)
  • Orkesterin ja/tai yhtyeen johtaminen 10 op (kevät 2024 ja syksy 2024)
  • Harjoittelu ja konsertti 10 op (kevät 2024 ja syksy 2024)

Musiikin johtaminen -osaajakoulutuksen opetussuunnitelma 2023 – 2024.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot on mahdollista hyväksilukea osin tai kokonaan, jos myöhemmin jatkat tutkintokoulutuksessa. Opintojen vastaavuudesta ja hyväksilukemisesta päättää korkeakoulu tutkinto-ohjelmakohtaisesti.

Ilmoittautuminen koulutukseen ja hinta

Ilmoittautumisaika: 2.-31.10.2023. Ilmoittautuminen tapahtuu avoimen amk:n koulutuskalenterissa.
Haastattelu, jossa varmistetaan hakijan soveltuvuus koulutukseen järjestetään 10.11.2023. Haastattelun kesto on 20 min/hakija.
Opiskelupaikat: Koulutukseen on 15 aloituspaikkaa. Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on vähintään 8.

Hinta: Koulutuksen hinta on 300 euroa (10 euroa/opintopiste). Varatun paikan saaneet, haastattelun läpäisseet saavat maksuohjeet opiskelupaikan vahvistamiseksi.

Savoniasta valmistuneille avoimet opinnot ovat maksuttomia vuoden ajan valmistumisen jälkeen.

Suorittaminen

Osaajakoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja opintojen suoritusaika on 12.1.2024 – 31.12.2024.

Koulutuspaikka on Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kuopio. Koulutus toteutetaan avoimen amk:n tarjontaan sisältyvänä monimuotokoulutuksena, myös digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen.  Monimuoto-opiskeluun sisältyy esim. kontaktiopetusta (12 lähijaksoa+ konsertit), pienryhmätyöskentelyä, verkko-opintoja, vertaisohjausta ja -oppimista, työelämäläheistä opiskelua sekä itsenäistä työskentelyä ja itsearviointia. 

Lähijaksoilla työskennellään aluksi kurssin opiskelijoista koostuvan yhtyeen kanssa. Opintojen edetessä siirrytään toimimaan suurempien kokoonpanojen kanssa. Jokaiselle opiskelijalle tehdään kurssin alussa  henkilökohtainen ohjelma, joka esitetään syksyllä 2024 päätöskonsertissa. Videointia käytetään yhtenä oppimismuotona.

Lähijaksot:

pe 12.1.2024 klo 15-19
pe 9.2.2024 klo 15-19
pe 15.3.2024 klo 15-19
pe 12.4.2024 klo 15-19
pe 17.5.2024 klo 15-19
la 18.5.2024 klo 10-15
pe 23.8.2024 klo 15-19
pe 20.9.2024 klo 15-19
la 21.9.2024 klo 10-15
pe 25.10.2024 klo 15-19
la 26.10.2024 klo 10-15
marras-joulukuulla 2024 3 konserttia

Lisätietoja

Lehtori, Rauno Tikkanen etunimi.sukunimi@savonia.fi, puh. 044 785 5351
Ilmoittautumiseen ja avoimessa amk:ssa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä: avoinamk@savonia.fi