Pätevöidy esihenkilöksi sosiaali- ja terveysalalle (YAMK)

#savoniaAMK

Osaajakoulutus: Pätevöidy esihenkilöksi sosiaali- ja terveysalalle (YAMK) 30 op

Pätevöidy esihenkilöksi sosiaali- ja terveysalalle (YAMK) -osaajakoulutus antaa valmiuksia toimia johtajan, esihenkilön ja kehittäjän tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla.

Koulutus antaa erityisesti valmiuksia vastata dynaamisesti, innovatiivisesti ja tietoon perustuen organisaatioiden ja yritysten arjesta nouseviin kehittämis- ja muutostarpeisiin, huomioida asiakaslähtöisyyttä, henkilöstön jaksamista sekä ymmärtää organisaation toimintaan vaikuttavia tekijöitä ja talousprosesseja.

Opintojen laajuus on 30 opintopistettä. Opinnot muodostuvat Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen ylempi AMK -tutkinnon syventävistä alakohtaisista opinnoista.

Kohderyhmä

Koulutus on suunniteltu opisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille sekä maisteri- tai ylemmän amk-tutkinnon suorittaneille, jotka tarvitsevat johtamisen opintoja. Osaajakoulutus on suunnattu sinulle, joka olet kiinnostunut vastaamaan dynaamisesti, innovatiivisesti ja tietoon perustuen organisaatioiden ja yritysten arjesta nouseviin kehittämis- ja muutostarpeisiin, huomioimaan asiakaslähtöisyyden, henkilöstön jaksamisen sekä ymmärtämään organisaation toimintaan vaikuttavia tekijöitä ja talousprosesseja.

Sisällöt

Pätevöidy esihenkilöksi sosiaali- ja terveysalalle -osaajakoulutus koostuu kuudesta opintojaksosta:

  • Johtamisteoreettisten näkemysten kehittyminen 5 op (kevät 2024)
  • Itsensä johtaminen 5 op (kevät 2024 – kevät 2025)
  • Henkilöstöjohtaminen 5 op (kevät 2024)
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä ja ohjaus 5 op (syksy 2024)
  • Sosiaali- ja terveyspalveluiden talousjohtaminen 5 op (syksy 2024)
  • Suunnittelu ja arviointi sosiaali- ja terveysalalla 5 op (kevät 2025)

Pätevöidy esihenkilöksi sosiaali- ja terveysalalle -osaajakoulutuksen opetussuunnitelma 2024 – 2025.

Opinnot muodostuvat Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen ylempi AMK -tutkinnon syventävistä alakohtaisista opinnoista. Kun sinulla on soveltuva, vähintään kahden vuoden työkokemus aiemman korkeakoulututkinnon tai opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen ja olet suorittanut 30 opintopistettä avoimessa AMK:ssa, pääset YAMK-tutkinto-opiskelijaksi joustavan väylän kautta. Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot on mahdollista hyväksilukea osin tai kokonaan. Opintojen vastaavuudesta ja hyväksilukemisesta päättää korkeakoulu tutkinto-ohjelmakohtaisesti.

Ilmoittautuminen koulutukseen ja hinta

Ilmoittautumisaika: Lukuvuonna 2024-2025 osaajakoulutukseen ei ole ilmoittautumista.
Opiskelupaikat: Koulutukseen on 35 aloituspaikkaa. Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on vähintään 15.

Hinta: Koulutuksen hinta on 300 euroa (10 euroa/opintopiste).

Savoniasta valmistuneille avoimet opinnot ovat maksuttomia vuoden ajan valmistumisen jälkeen.

Suorittaminen

Osaajakoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja opintojen suoritusaika on 11.1.2024 – 31.5.2025.

HUOM! Johtamisteoreettisten näkemysten kehittyminen 5 op -opintojaksolle on ennakkotehtävä, joka tulee palauttaa 9.1.2024 mennessä ja Henkilöstöjohtaminen 5 op -opintojakson ennakkotehtävä tulee palauttaa 12.1.2024 mennessä.

Koulutus toteutetaan YAMK-tasoisena monimuotokoulutuksena, joka sisältää lähiopetusta verkossa ja kampuksella sekä opiskelua verkossa. Lähipäivät toteutetaan osallistavin menetelmin osin Zoomissa ja osin Savonian Mikrokadun kampuksella Kuopiossa. Lähipäivät mahdollistavat vuorovaikutuksen sekä opettajan että ryhmän kanssa.

Opinnot alkavat tammikuussa 2024 ja kestävät 1,5 vuotta.

Lähipäivät

Kevät 2024:

to 11.1.2024 klo 9-16 (Kuopion kampus)
pe 12.1.2024 klo 9-17 (Kuopion kampus)
to 8.2.2024 klo 9-16 (verkko)
pe 9.2.2024 klo 9-16 (verkko)
to 14.3.2024 klo 9-16 (verkko)
pe 15.3.2024 klo 9-16 (verkko)
to 2.5.2024 klo 9-16 (verkko)
pe 3.5.2024 klo 9-16 (verkko)

Syksy 2024:

pe 13.9.2024 klo 9-16 (Kuopion kampus)
la 14.9. klo 9-15.30 (verkko)
pe 4.10. klo 9-16 (verkko)
la 5.10. klo 9-15.30 (verkko)
pe 8.11. klo 9-16 (verkko)
la 9.11. klo 9-15.30 (verkko)
pe 5.12. klo 9-12 (verkko)
pe 13.12. klo 9-16 (verkko)
la 14.12. klo 9-15.30 (verkko)

Kevät 2025:

to 9.1.2025 klo 9-16 (Kuopion kampus)
pe 10.1.2025 klo 9-16 (Kuopion kampus)
to 28.2.2025 klo 9-16 (verkko)
to 10.4.2025 klo 9-16 (verkko)
pe 11.4.2025 klo 9-16 (verkko)
ke 28.5.2025 klo 14-16 (Kupion kampus)

Lisätietoja

Erityisasiantuntija, Päivi Tikkanen etunimi.sukunimi@savonia.fi, puh. 044 785 6003
Ilmoittautumiseen ja avoimessa amk:ssa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä: avoinamk@savonia.fi