Mies korjaa vaihteiston jännitettä automaattikytkimillä

Sähköpätevyys

#savoniaAMK

Avoin osaamiskokonaisuus: Sähköpätevyys 10–45 op

Sähköpätevyys-osaamiskokonaisuudessa on mahdollisuus suorittaa Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n myöntämiin sähköpätevyys S1, S2 tai S3 vaadittavat täydentävät opinnot. Tarvittavat opinnot riippuvat aiemmasta tutkinnostasi.

Ohjeet tutkintosi täydentämiseksi löydät Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n internetsivuilta.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu täydennyskoulutukseksi työelämässä oleville henkilöille, jotka tarvitsevat SETI:n myöntämiä sähköpätevyyksiä varten täydentäviä opintoja.

Tavoitteet ja sisällöt

Täydentävät opintojaksot suoritetaan Savonian sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelman monimuotototeutuksen opintojaksoilla.

Opintojen laajuus riippuu aiemmasta tutkinnostasi. Jokaiselle opiskelijalle luodaan oma henkilökohtainen opetussuunnitelma oman tarpeen ja aikataulun mukaisesti.

Katso Sähköpätevyys S1, S2 tai S3 vaadittavat opinnot Opiskelijan oppaasta.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot on mahdollista hyväksilukea osin tai kokonaan, jos myöhemmin jatkat tutkintokoulutuksessa. Opintojen vastaavuudesta ja hyväksilukemisesta päättää korkeakoulu tutkinto-ohjelmakohtaisesti.

Ilmoittautuminen koulutukseen ja hinta

Ilmoittautuminen koulutukseen alkaa syyskuussa 2023. Ilmoittautuminen kokonaisuuteen on tauolla syksyllä 2024. Ennen ilmoittautumista, ole yhteydessä lehtori Sami Tiilikaiseen (puh, 044 785 6052, etunimi.sukunimi@savonia.fi). Tarvittavat opinnot määräytyvät aiemman tutkintosi ja osaamisesi mukaan. Opintojaksot on suoritettavissa tammikuusta 2024 alkaen.

Ilmoittautuminen avoimen amk:n koulutuskalenterissa 1.9.2023 alkaen.

Hinta: Koulutuksen hinta on 10 euroa / op, joka maksetaan kokonaisuuteen ilmoittautumisen yhteydessä. Opintomaksu määräytyy opintojen laajuuden mukaan ja se maksetaan 1-2 erässä. Ilmoittautumisen yhteydessä maksu on kaikilla 100 euroa. Yli 10 op suorittavat maksavat 2. erän, joka on enintään 250 euroa. 2. erän maksuohjeet annetaan erikseen myöhemmin.

Savoniasta valmistuneille avoimet opinnot ovat maksuttomia vuoden ajan valmistumisen jälkeen.

Suorittaminen

Täydentävät opintojaksot suoritetaan pääasiassa sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelman monimuotototeutuksen opintojaksoilla. Monimuotototeutukset ovat suunniteltu siten, että ne ovat suoritettavissa joustavasti esimerkiksi töiden ohella. Teorialuennot toteutetaan verkossa ilta-aikaan ja mahdolliset läsnäoloa vaativat harjoitukset on sijoitettu lauantaipäiville.

Lisätietoja

Lehtori Sami Tiilikainen, puh. 044 785 6052, etunimi.sukunimi@savonia.fi
Ilmoittautumiseen ja avoimessa amk:ssa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä: avoinamk@savonia.fi