Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä

#savoniaAMK

Erikoistumiskoulutus sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: 1500 € (alv 0%)
Haku koulutukseen: 1.4.–30.9.2020
Koulutuksen ajankohta: lokakuu 2020–lokakuu 2021

Pysy SOTE:n kehityksen kärjessä – menesty muutoksessa! Tule kehittämään valmiuksiasi työskennellä vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutuksessa:

 • ennakoit tulevaisuutta
 • otat haltuun päivittäisen muutoksen ja kehittämisen työvälineitä
 • osaat hyödyntää digitaalisia ratkaisuja
 • osallistat asiakkaita palveluiden kehittämiseen
 • arvioit palveluiden taloudellisuutta, laatua ja vaikuttavuutta
 • verkostoidut monialaisesti yli sektorirajojen.

Koulutusesite (pdf)

Kohderyhmä

Voit hakea koulutukseen, kun sinulla on aiempi sosiaali- ja terveysalan tai muu soveltuva korkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto ja alan työkokemusta.

Sisältö ja aikataulu

 • Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut 5 op, 29.–30.10.2020
 • Käyttäjälähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut 5 op, 14.–15.1.2021
 • Digitalisaatio ja ePalvelut 5 op, 18.–19.3.2021
 • Palveluiden laatu ja vaikuttavuuden arviointi 5 op, 6.–7.5.2021
 • Sosiaali ja terveystalousosaaminen 5 op, 16.–17.9.2021
 • Työelämän kehittämisosaaminen 5 op

Katso opetussuunnitelma verkossa >>

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena moderneja oppimisympäristöjä hyödyntäen. Kukin AMK vuorollaan tuottaa lähipäivien sisällön. Oppimistehtävät liittyvät läheisesti työelämään ja kehittävät omaa asiantuntijuutta.
 

Hakeminen

Haku erikoistumiskoulutukseen on 1.4.–30.9.2020.

Valituille ilmoitetaan valinnasta 2.10.2020 mennessä. Paikan vastaanottaminen tulee vahvistaa 9.10.2020 mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairastapauksissa.

Lisätiedot

Minna Kaija-Kortelainen, minna.kaija-kortelainen@savonia.fi
Ann-Nina Maksimainen, ann-nina.maksimainen@lab.fi
Sinikka Volanto, sinikka.volanto@seamk.fi

SeAMK, LAB UAS sekä Savonia AMK logot