Syövän ehkäisy, syöpään sairastuneen hoito ja hoitotyö

#savoniaAMK

Moniammatillinen erikoistumiskoulutus 30 op

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: 1500€ (alv 0%)
Haku koulutukseen: 6.4.-29.4.2021
Koulutuksen ajankohta: 13.9.2021-23.9.2022

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen, ihmislähtöiseen hoitoon ja kuntoutukseen liittyvää erityisosaamista moniammatillisen syövän hoidon jatkumon osaajina ja kehittäjinä.
Näyttöön perustuvan osaamisen vahvistuminen tukee ei vain opiskelijan ja työyhteisön, mutta myös organisaatioiden ja alueellisen asiantuntijuuden kehittymistä.

Koulutusesite

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu jo työelämässä toimiville terveysalan
ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Toteutus

Koulutuksen toteutuksessa hyödynnetään ns. hydridimallia, joka mahdollistaa joustavasti erilaisten opetus- ja oppimismuotojen hyödyntämisen.
Opinnot soveltuvat tehtäväksi työn ohella.

Oppimista tukevat lähiopetus, virtuaalisesti tapahtuva oppiminen, itsenäinen ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja oman henkilökohtaisen asiantuntijuudenkehittämiseen.

Sisältö

  • Ihmis- ja yhteisölähtöinen hoito 6 op
  • Syöpän sairastuneen hoito ja hoitotyö 10 op
  • Syöpään sairastuneen voimavarojen ja selviytymisen tukeminen 6 op
  • Syövän hoidon asiantuntijana kehittyminen 8 op

Ajankohta

Koulutus tapahtuu välillä: 13.9.2021-23.9.2022
Lähipäivät 2021: 13.–14.9., 11.–12.10., 15.11., 10.12.2021
Lähipäivät 2022: 17.-18.1., 14.2., 21.3., 16.5., 22-23.8., 23.9.2022

Hinta

Koulutuksen hinta: 1500€ (alv 0%), laskutetaan kahdessa erässä
(lokakuussa 2021 ja helmikuussa 2022).

Hakeminen

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella 6.4.-29.4.2021 välisenä aikana.
Sähköinen hakulomake.

Tiedot opiskelupaikan saamisesta ja sen vastaanottamisesta tarkentuvat lähiaikoina.

Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja vahvistuksen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairastapauksissa.

Lisätiedot

Leena Koponen puh. 044 785 6494 tai leena.koponen@savonia.fi
Tuula Partanen puh. 044 785 6493 tai tuula.partanen@savonia.fi