Käsia päällekkäin.

Uudistava johtajuus

#osaajakoulutus
#avoinamk

Osaajakoulutus: Uudistava johtajuus

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: Opintojaksojen hinta 15 e/opintopiste. 5 op:n opintojakso maksaa 75 euroa. Opintojaksokohtainen maksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli opiskelet vuoden aikana vähintään 25 op Savonian avoimen amk:n opintoja, on vuosimaksu 350 euroa edullisin vaihtoehto.

Savoniasta valmistuneille avoimet opinnot ovat maksuttomia vuoden ajan valmistumisen jälkeen.


Ilmoittautuminen koulutukseen:

 • Kesän 2024 opintoihin ilmoittautuminen 26.2.-15.5.2024
 • Lukuvuoden 2024-2025 opintoihin ilmoittautuminen alkaa 1.8.2024

Ilmoittautuminen tapahtuu avoimen amk:n koulutuskalenterissa. Tässä linkissä voit seurata tähän osaajakoulutukseen sisältyvien opintojen ajankohtaista tarjontaa. Osaajakoulutus koostuu useista kursseista, joille ilmoittaudutaan jokaiselle erikseen.

Kenelle

Uudistava johtajuus -osaajakoulutuksen suorittaminen sopii osaksi ammatillista täydennyskoulutusta. Siitä on hyötyä esimies- ja johtotehtävissä toimiville tai niihin tehtäviin aikoville. Koulutus sopii myös kaikille työyhteisön ja organisaation kehittämisestä sekä oman työnsä ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille. Koulutuksessa ei ole pohjatieto- tai osaamisvaatimuksia.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot on mahdollista hyväksilukea osin tai kokonaan, jos myöhemmin jatkat tutkintokoulutuksessa. Opintojen vastaavuudesta ja hyväksilukemisesta päättää korkeakoulu tutkinto-ohjelmakohtaisesti.

Osaajakoulutuksen opinnot ja ajoittuminen

 • Lean-johtamisen perusteet 5 op (kesä 2024, nonstop syksy 2024 – kesä 2025)
 • Lean-johtamisen jatkokurssi 3 op (kesä 2024, kesä 2025)
 • Organisaatiokulttuuri yrityksen menestystekijänä 5 op (kesä 2024, nonstop syksy 2024 – kesä 2025)
 • Service Design Thinking 5 op (ei tarjonnassa lv 2024-2025)
 • Muutosjohtaminen 5 op (kevät 2025)
 • Tuloksekas esimiestyö / Tuloksekas johtaminen 5 op (kesä 2024, kesä 2025)
 • Työhyvinvoinnin kehittäminen 5 op (kevät 2025)
 • Uniterveys – Liikunta ja ravitsemus hyvän unen avaimina 5 op (kesä 2024, kevät 2025)
 • Fasilitoinnin perusteet 3 op (kesä 2024, kesä 2025)
 • Tunneäly työssä 5 op (kevät 2025)

Koulutuksen opetussuunnitelma 2023-2024 >>
Koulutuksen opetussuunnitelma 2024-2025 >>

Suorittaminen:

Verkko-opinnot. Uudistavan johtajuuden -osaajakoulutus koostuu opiskelijan valitsemista opintojaksoista. Koulutuksen laajuus on 30 op ja sen suorittamiseen tarvitaan 6-7 opintojaksoa. Kun opiskelija on suorittanut opintoja vähintään 30 op, saa hän uudistavan johtamisen digitaalisen osaamismerkin eli Open Badgen. 

Kuva osaamismerkistä.

Kun sinulla on koossa 30 op osaajakoulutukseen kuuluvia opintoja, lähetä siitä viesti avoinamk@savonia.fi -osoitteeseen. Listaa viestiin suorittamasi koulutukseen kuuluvat opinnot ja niiden suoritusajankohdat. Lisäksi tarvitsemme sinun oman sähköpostiosoitteesi, koska sähköinen osaamismerkki lähetetään siihen. Älä käytä koulun tai työpaikkasi osoitetta. Suorituksesi tarkistetaan ja sinulle myönnetään digitaalinen osaamismerkki. Saat myös ohjeet merkin käyttöönottamiseen.

Mikä on digitaalinen osaamismerkki?

Koulutus toteutetaan kokonaan joustavana verkko-opetuksena. 30 op tarkoittaa opiskelijan työnä noin 800 tuntia. Opintojaksoja on tarjolla kaikkina lukukausina eli syksyllä, keväällä ja kesällä.

Lisätietoja:

avoinamk@savonia.fi

Osaajakoulutus on tiettyyn aihepiiriin keskittyvä täsmäkoulutus. Se ei kuitenkaan ole tutkintoon johtavaa koulutusta. Opinnoista on mahdollista tehdä myös yksittäisiä opintojaksoja avoimen ammattikorkeakoulun opintoina.