Käsia päällekkäin.

Uudistava johtajuus

#osaajakoulutus
#avoinamk

Osaajakoulutus: Uudistava johtajuus

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: Opintojaksojen hinta 15 e/opintopiste. 5 op:n opintojakso maksaa 75 euroa. Opintojaksokohtainen maksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Savoniasta valmistuneille avoimet opinnot ovat maksuttomia vuoden ajan valmistumisen jälkeen.


Haku koulutukseen:

 • Kevään 2023 opintoihin ilmoittautuminen on päättynyt
 • Lukuvuoden 2022 – 2023 nonstoppeihin ilmoittautuminen 15.8.2022 lähtien
 • Kesän 2023 opintoihin ilmoittautuminen 13.3. – 21.4.2023

Ilmoittautuminen tapahtuu avoimen amk:n koulutuskalenterissa. Osaajakoulutus koostuu useista kursseista, joille ilmoittaudutaan jokaiselle erikseen.

Kenelle

Uudistava johtajuus -osaajakoulutuksen suorittaminen sopii osaksi ammatillista täydennyskoulutusta. Siitä on hyötyä esimies- ja johtotehtävissä toimiville tai niihin tehtäviin aikoville. Koulutus sopii myös kaikille työyhteisön ja organisaation kehittämisestä sekä oman työnsä ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille. Koulutuksessa ei ole pohjatieto- tai osaamisvaatimuksia.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot on mahdollista hyväksilukea osin tai kokonaan, jos myöhemmin jatkat tutkintokoulutuksessa. Opintojen vastaavuudesta ja hyväksilukemisesta päättää korkeakoulu tutkinto-ohjelmakohtaisesti.

Osaajakoulutuksen opinnot ja ajoittuminen

 • Lean-johtamisen perusteet 5 op (syksy 2022 ja kesä 2023)
 • Lean-johtamisen jatkokurssi 3 op (kevät 2023 ja kesä 2023)
 • Organisaatiokulttuuri yrityksen menestystekijänä 5 op (nonstop 2022 – 2023)
 • Service Design Thinking 5 op (syksy 2022)
 • Muutosjohtaminen 5 op (kevät 2023)
 • Tuloksekas esimiestyö / Tuloksekas johtaminen 5 op (kesä 2023)
 • Työhyvinvoinnin kehittäminen 5 op (kevät 2023)
 • Uniterveys – Liikunta ja ravitsemus hyvän unen avaimina 5 op (kevät 2023 ja kesä 2023)
 • Fasilitoinnin perusteet 3 op (kesä 2023)
 • Tunneäly työssä 5 op (kevät 2023)

Koulutuksen opetussuunnitelma >>

Suorittaminen:

Verkko-opinnot. Uudistavan johtajuuden -osaajakoulutus koostuu opiskelijan valitsemista opintojaksoista. Koulutuksen laajuus on 30 op ja sen suorittamiseen tarvitaan 6-7 opintojaksoa. Kun opiskelija on suorittanut opintoja vähintään 30 op, saa hän uudistavan johtamisen digitaalisen osaamismerkin eli Open Badgen. 

Kuva osaamismerkistä.

Kun sinulla on koossa 30 op osaajakoulutukseen kuuluvia opintoja, lähetä siitä viesti avoinamk@savonia.fi -osoitteeseen. Listaa viestiin suorittamasi koulutukseen kuuluvat opinnot ja niiden suoritusajankohdat. Lisäksi tarvitsemme sinun oman sähköpostiosoitteesi, koska sähköinen osaamismerkki lähetetään siihen. Älä käytä koulun tai työpaikkasi osoitetta. Suorituksesi tarkistetaan ja sinulle myönnetään digitaalinen osaamismerkki. Saat myös ohjeet merkin käyttöönottamiseen.

Mikä on digitaalinen osaamismerkki?

Koulutus toteutetaan kokonaan joustavana verkko-opetuksena. 30 op tarkoittaa opiskelijan työnä noin 800 tuntia. Opintojaksoja on tarjolla kaikkina lukukausina eli syksyllä, keväällä ja kesällä.

Lisätietoja:

avoinamk@savonia.fi

Osaajakoulutus on tiettyyn aihepiiriin keskittyvä täsmäkoulutus. Se ei kuitenkaan ole tutkintoon johtavaa koulutusta. Opinnoista on mahdollista tehdä myös yksittäisiä opintojaksoja avoimen ammattikorkeakoulun opintoina.