Ihmisiä keskustelemassa piirissä

Valmennusosaaja

#savoniaAMK #valmennusosaaja

Avoin osaamiskokonaisuus: Valmennusosaaja 25 op

Valmennusosaajakoulutus on tarkoitettu työyhteisöjen kehittäjille, valmentajille ja kaikille johtamisesta ja hyvinvoinnista kiinnostuneille.

Koulutus antaa laaja-alaisen näkemyksen yksilön ja yhteisöjen toimintaan ja kehittymiseen liittyvistä tekijöistä. Koulutuksesta saa myös eväitä itsensä kehittämiseen ja valmiuksia toimia valmennukseen liittyvissä tehtävissä.

Tavoitteet ja sisällöt

Valmennusosaajakoulutus 25 op rakentuu kuudesta verkko-opintojaksosta

  • Itsensä johtamisen työkalut – hyvinvointia ja tehokkuutta työhön (3 op), kevät 2023
  • Uniterveys – Liikunta ja ravitsemus hyvän unen avaimina (5 op), kevät 2023
  • Tuloksekas johtaminen (5 op), kesä ja syksy 2023, voi aloittaa kesällä ja suorittamisaikaa on syksylle asti
  • Sponsorointi ja urheilijabrändin rakentaminen (2 op), syksy 2023
  • Työhyvinvoinnin kehittäminen (5 op), kevät 2024
  • Tunneäly työssä (5 op), kevät 2024

Valmennusosaajakoulutuksen opetussuunnitelma 2023 – 2024.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot on mahdollista hyväksilukea osin tai kokonaan, jos myöhemmin jatkat tutkintokoulutuksessa. Opintojen vastaavuudesta ja hyväksilukemisesta päättää korkeakoulu tutkinto-ohjelmakohtaisesti.

Ilmoittautuminen koulutukseen ja hinta

Ilmoittautuminen keväällä 2023 alkaneelle toteutukselle on päättynyt. Seuraava ilmoittautuminen ilmoitetaan myöhemmin.
Yksittäisille opintojaksoille ilmoittautuminen koulutuskalenterissa lukukausittain.

Hinta: Koko koulutuksen hinta on 250 euroa (10 euroa / op), joka maksetaan kokonaisuuteen ilmoittautumisen yhteydessä.
Yksittäisten opintojaksojen hinta 15 euroa / opintopiste. 5 op:n opintojakso maksaa 75 euroa. Opintojaksokohtainen maksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Savoniasta valmistuneille avoimet opinnot ovat maksuttomia vuoden ajan valmistumisen jälkeen.

Suorittaminen

Valmennusosaajakoulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opiskelu tapahtuu verkossa. Kun on suorittanut koulutukseen kuuluvat opinnot 25 op, saa Valmennusosaajan digitaalisen osaamismerkin eli Open Badgen.

Mikä on digitaalinen osaamismerkki?

Lisätietoja

Ohjausasiantuntija Mari Miettinen, etunimi.sukunimi@savonia.fi, puh. 044 785 7425
Ilmoittautumiseen ja avoimessa amk:ssa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä: avoinamk@savonia.fi