Sairaanhoitajaopiskelija ja vuodepotilas.

Sairaanhoitaja polkuopinnot

Ilmoittautuminen alkaa 29.5.2023

Opiskele sairaanhoitajaksi joustavasti

Savonia käynnistää sairaanhoitajan polkuopinnot Varkaudessa. Opinnot toteutetaan monimuotototeutuksena, joten opiskelu onnistuu joustavasti.

Suoritettuasi hyväksytysti sairaanhoitajan ensimmäisen vuoden opinnot polkuopintoina avoimessa ammattikorkeakoulussa voit hakea tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta. Sairaanhoitajaksi valmistut 3–3,5 vuodessa. 

Ilmoittaudu mukaan! Ilmoittautuminen alkaa 29.5. klo 16.00.

Tietoa sairaanhoitajan polkuopinnoista


Sairaanhoitajaopiskelija leikkaussalivaatetuksessa.

Mitä polkuopinnot ovat?

Polkuopinnoissa opiskelijat opiskelevat sairaanhoitajan tutkintoon kuuluvia ensimmäisen opiskeluvuoden opintoja Savonian avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoina. 

Kun polkuopiskelija on suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajan tutkintoon kuuluvia opintoja vähintään 60 opintopistettä, hän voi hakeutua tutkinto-opiskelijaksi. 

Sairaanhoitajan tutkinnon suorittaminen kestää noin 3–3,5 vuotta. 

Opiskelija seisoo kirjastossa kirja kädessä.

Kenelle polkuopinnot on tarkoitettu?

Sairaanhoitajan polkuopinnot on suunnattu erityisesti Varkauden talousalueilla asuville ja työskenteleville. 

Sairaanhoitajan polkuopinnot on tarkoitettu terveysalasta kiinnostuneille, joiden tavoitteena on suorittaa sairaanhoitajan (AMK) -tutkinto

Opiskelija opiskelee rennosti omalla sohvalla oleillen.

Miten polkuopinnot opiskellaan?

Polkuopiskelijat opiskelevat ensimmäisen vuoden sairaanhoitaja-monimuoto-tutkinto-opiskelijaryhmän mukana.

Opinnot toteutetaan Varkaudessa monimuoto-opiskeluna, jossa ryhmä-, itsenäinen ja verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ sekä kehittämistehtävät muodostavat kokonaisuuden.

Simulaatio-opetus ja taitopajat järjestetään mahdollisesti Kuopiossa Microkadun kampuksella. Opinnoissa hyödynnetään monipuolisesti sähköisiä aineistoja, palveluja ja oppimisympäristöjä, joten opiskelijalla on oltava oma kannettava tietokone.

Osa opiskelusta on läsnäolovelvoitteista. Lähiopiskelua on noin viisi viikkoa lukukaudessa ja se koostuu luennoista, seminaareista, taitopajoista ja simulaatioista.

Kaksi röntgenhoitajaopiskelijaa harjoittelemassa.

Mitä sairaanhoitajan polkuopinnossa opiskellaan?

Sairaanhoitajan polkuopinnoissa sekä myöhemmässä tutkinto-opiskeluvaiheessa opiskellaan sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus -koulutuksen opetussuunnitelman mukaisesti. 

Ikäihminen opiskelee kotona kirjojen ja läppärin kanssa.

Miten polkuopintoihin ilmoittaudutaan?

Polkuopintoihin ilmoittaudutaan 29.5.2023 klo 16.00 alkaen ella.eduplan-koulutuskalenterissa.

Polkuopintopaikkoja on rajoitettu määrä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Rakennusarkkitehtiopiskelijat lukemassa rakennusalan lehtiä.

Mitä polkuopinnot maksavat?

Savonian avoimen ammattikorkeakoulun vuosimaksu on 350 euroa.

Opiskelijoita luokassa Iisalmen kampuksella.

Polkuopintojen aikaiset tuet?

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin.

Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssä olevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Polkuopintojen suorittamisen jälkeen opiskelija saa tutkinto-opiskeluoikeuden ja siirtyy korkeakouluopiskelijan opintososiaalisten etuuksien piiriin.

Kaksi lehtoria.

Keneltä saan lisätietoja?

Mirja Halonen
Lehtori
mirja.halonen@savonia.fi
044 785 6412

Työt ei tekemällä lopu, mutta opinnot loppuvat.

Savoniasta valmistuminen tuntuu hyvältä. Niin hyvältä, että tekee mieli myhäillä.

Savoniassa tutkinnon suorittaneen on syytä hymyillä, sillä työllistyneiden osuus pian valmistumisen jälkeen on yli 90 prosenttia (Tilastokeskus: vuonna 2018 ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet).

84 prosenttia opiskelijoista on sitä mieltä, että opetuksen taso on meillä erityisen laadukasta.

Kaiken lisäksi tilastojen valossa suoritat tutkinnon tavoiteajassa, joten pääset nopeasti kiinni työelämään.

Savonian muut koulutukset ja opinnot

Kehitä itseäsi

AMK-tutkinnot

Syksyn yhteishaussa 4.-14.9.2023 voit hakea tammikuussa alkaviin AMK-tutkinto-ohjelmiin. 

Kehitä itseäsi

Savonia Master School

Savonian Master School kokoaa sateenvarjonsa alle monipuolisen valikoiman YAMK-tutkintoja. Ylemmän korkeakoulututkinnon voi suorittaa missä päin maailmaa tahansa.

Englanninkieliset koulutukset

Vaikka opiskelet englanniksi, tulevaisuuden työpaikkasi ei välttämättä tarvitse olla ulkomailla. Kansainvälisiä työympäristöjä on yhä enemmän myös Suomessa.