Koulutuslistaus
Total: 41

Matkailu- ja ravitsemisala


Ideasta palveluksi, monimuotototeutus, 5 op

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Kuopio

Laskentatoimi matkailu- ja ravitsemisalalla, monimuotototeutus, 5 op

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Kuopio

Markkinoinnin perusteet, monimuotototeutus, 5 op

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Kuopio

Matkailu- ja majoituspalvelujen perusteet, monimuotototeutus, 5 op

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Kuopio

Tapahtumat ja ohjelmapalvelut, monimuotototeutus, 5 op

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Kuopio

Monialainen


Asiantuntijuus ja esimiestoiminta (ylempi AMK), verkkototeutus, 5 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Diabeettisen jalkahaavan hoidon periaatteet

Kesto: 28 Päivää

Paikkakunta: Verkkokurssi

Menetelmäopinnot ja tutkimusviestintä (ylempi AMK), verkkototeutus, 5 op

Kesto: 6 Kuukautta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus (ylempi AMK), NonStop/verkkototeutus, 5 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Tools for Cross-Cultural Communication, 5 op, päivätoteutus/kevät 2021

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Kuopio

Uudistuva työ: Energiaa arkeen, 3 op, NonStop, verkko-opinnot

Kesto: 4 Kuukautta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Uudistuva työ: Hyvinvoiva työyhteisö, 3 op, NonStop, verkko-opinnot

Kesto: 4 Kuukautta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Uudistuva työ: Lean-ajattelulla työ sujuvaksi, 3 op, NonStop, verkko-opinnot

Kesto: 4 Kuukautta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Uudistuva työ: Selkeä viesti vaikuttaa, 3 op, NonStop, verkko-opinnot

Kesto: 4 Kuukautta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Uudistuva työ: Työelämän digitaitoja, 3 op, NonStop, verkko-opinnot

Kesto: 4 Kuukautta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Valaistussuunnittelun koulutus 60 op: Täydennyshaku kevään 2021 opintojaksoille

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Kuopio

Vastuullinen liiketoiminta (ylempi AMK), verkkototeutus, 5 op

Kesto: 0.5 Vuotta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Yrittäjävalmennus (ylempi AMK), NonStop/verkkototeutus, 5 op

Kesto: 0.5 Vuotta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Liiketalous


Kauppa ja yrittäjyys -opintokokonaisuus, 5 – 15 op, verkkototeutus

Kesto: 0.5 Vuotta

Paikkakunta: Kuopio

Lähtölaskenta kannattavaan yritystoimintaan, verkkototeutus, 5 op/kevät 2021

Kesto: 4 Kuukautta

Paikkakunta: Kuopio

Monikulttuuristuva työympäristö (ylempi AMK), verkkototeutus, 5 op

Kesto: 0.5 Vuotta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Palkkahallinto, verkkototeutus, 5 op

Kesto: 0.5 Vuotta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Palvelumuotoilu liiketoiminnan kehittämisessä (ylempi AMK), verkkototeutus, 5 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Kuopio

yPolkuopinnot (yrittäjyyspolku) 5 – 15 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Kuopio

Tekniikka


Matematiikka 1, monimuotototeutus, 5 op/kevät 2021

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Iisalmi

Ohjelmointi 1 – Ohjelmoinnin perusteet, monimuotototeutus, 5 op/kevät 2021

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Kuopio

Polkuopinnot Iisalmi: Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus, 60 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Iisalmi

Polkuopinnot Kuopio: Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus, 60 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Kuopio

Polkuopinnot: Insinööri (AMK), Tietotekniikka, monimuotototeutus, 60 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Kuopio

Tekninen piirtäminen, monimuotototeutus, 5 op/kevät 2021

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Iisalmi

Teknisk svenska, verkkototeutus, 5 op/kevät 2021

Kesto: 4 Kuukautta

Paikkakunta: Iisalmi

Tiedonhallinnan ja tietokannan hallintajärjestelmien opintokokonaisuus, päivätoteutus, 5-10 op

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Kuopio

Web-ohjelmoinnin opintokokonaisuus, päivätoteutus, 5-15 op

Kesto: 0.5 Vuotta

Paikkakunta: Kuopio

Terveysala


Polkuopinnot: Kätilö (AMK), päivätoteutus Kuopiossa, 60 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Kuopio

Polkuopinnot: Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus Iisalmessa, 60 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Iisalmi

Polkuopinnot: Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus Kuopiossa, 60 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Kuopio

Polkuopinnot: Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus Kuopiossa, 60 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Kuopio

Terveysalan AMK-tutkinto-ohjelmien eri laajuisia opintoja Kuopiossa 2020-2021

Kesto: 0.5 Vuotta

Paikkakunta: Kuopio

Sosiaaliala


Polkuopinnot: Sosionomi (AMK), monimuotototeutus Pihtiputaalla, 60 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Iisalmi

Musiikki ja tanssi


Tanssin opettajan tutkinto-ohjelman eri laajuisia opintoja, päivä tai monimuotototeutus

Kesto: 0.5 Vuotta

Paikkakunta: Kuopio