Hakutulosten määrä: 44

Liiketalouden ala


KY1: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5 op

Kesto: 1 Vuotta

KY2: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5 op

Kesto: 1 Vuotta

Uudistuva työ: Lean-ajattelulla työ sujuvaksi 3 op

Kesto: 0.5 Vuotta

Uudistuva työ: Selkeä viesti vaikuttaa 3 op

Kesto: 0.5 Vuotta

Uudistuva työ: Työelämän digitaitoja 3 op

Kesto: 0.5 Vuotta

Luonnonvara-ala


Agrologin tutkinto-ohjelman yksittäiset opinnot

Kesto: 1 Vuotta

Green Care hyvinvointi- ja luonnonvara-alan mahdollisuutena, 5 op

Kesto: 0.5 Vuotta

Monimuotoinen maatalous, 5 op, väyläopinto ja avoin amk

Kesto: 3 Kuukautta

Matkailu- ja ravitsemisala


Monialainen


Asiantuntijuus ja esimiestoiminta (Ylempi AMK) 5 op

Kesto: 1 Vuotta

Business in Digital Health (Master’s Degree), 5 cr

Kesto: 1 Vuotta

Digitalised Working Environment (Master’s Degree), 5 cr

Kesto: 1 Vuotta

Expertise and Supervisory Work (Master’s Degree), 5 cr

Kesto: 1 Vuotta

Laadulliset tutkimusmenetelmät (Ylempi AMK) 5 op

Kesto: 1 Vuotta

Monikulttuuristuva työympäristö (Ylempi AMK) 5 op

Kesto: 1 Vuotta

Strategic Project Knowledge (Master’s Degree), 5 cr

Kesto: 1 Vuotta

Strategic Thinking and Future Orientation (Master’s Degree), 5 cr

Kesto: 1 Vuotta

Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus (Ylempi AMK) 5 op

Kesto: 1 Vuotta

Strateginen projektiosaaminen (Ylempi AMK) 5 op

Kesto: 1 Vuotta

Successful Organisation (Master’s Degree), 5 cr

Kesto: 1 Vuotta

Syksy 2021 Kirjallinen suomen kieli, B1.2-taso

Kesto: 0.5 Vuotta

Syksy 2021 Länsimaisen rytmimusiikin historiaa tanssinopettajaopiskelijoille

Kesto: 0.5 Vuotta

Uudistuva työ: Lean-ajattelulla työ sujuvaksi 3 op

Kesto: 0.5 Vuotta

Uudistuva työ: Selkeä viesti vaikuttaa 3 op

Kesto: 0.5 Vuotta

Uudistuva työ: Työelämän digitaitoja 3 op

Kesto: 0.5 Vuotta

Musiikki ja tanssi


Syksy 2021 Länsimaisen rytmimusiikin historiaa tanssinopettajaopiskelijoille

Kesto: 0.5 Vuotta

Sosiaaliala


Asiakaslähtöinen kuntoutumisprosessi (Ylempi AMK) 5 op

Kesto: 2 Kuukautta

Green Care hyvinvointi- ja luonnonvara-alan mahdollisuutena, 5 op

Kesto: 0.5 Vuotta

Lastensuojelun perusteet: mitä minun on tiedettävä monitoimijaisesta lastensuojelusta? 3 op

Kesto: 0.5 Vuotta

Sosiaali- ja terveysala


Asiakaslähtöinen kuntoutumisprosessi (Ylempi AMK) 5 op

Kesto: 2 Kuukautta

Lastensuojelun perusteet: mitä minun on tiedettävä monitoimijaisesta lastensuojelusta? 3 op

Kesto: 0.5 Vuotta

Preanalytiikka laskimoverinäytteenotossa 2 op

Kesto: 4 Kuukautta

Terveysalan AMK-tutkinto-ohjelmien yksittäiset opinnot Kuopiossa

Kesto: 0.5 Vuotta

Tekniikka


Polkuopinnot kevät 2022: Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto, 60 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Kuopio

Sustainable Solution for Circular Bio-Based World (Master’s degree) 5 cr

Kesto: 11 Päivää

Tekniikan tutkinto-ohjelmien yksittäiset opinnot

Kesto: 1 Vuotta

Terveysala


Asiakaslähtöinen kuntoutumisprosessi (Ylempi AMK) 5 op

Kesto: 2 Kuukautta

Green Care hyvinvointi- ja luonnonvara-alan mahdollisuutena, 5 op

Kesto: 0.5 Vuotta

Preanalytiikka laskimoverinäytteenotossa 2 op

Kesto: 4 Kuukautta

Terveysalan AMK-tutkinto-ohjelmien yksittäiset opinnot Kuopiossa

Kesto: 0.5 Vuotta