Hakutulosten määrä: 60

Liiketalouden ala


KY1: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5 op

Kesto: 0.5 Vuotta

KY2: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5 op

Kesto: 0.5 Vuotta

Uudistuva työ: Lean-ajattelulla työ sujuvaksi 3 op

Kesto: 0.5 Vuotta

Uudistuva työ: Selkeä viesti vaikuttaa 3 op

Kesto: 0.5 Vuotta

Uudistuva työ: Työelämän digitaitoja 3 op

Kesto: 0.5 Vuotta

Luonnonvara-ala


Agrologin tutkinto-ohjelman yksittäiset opinnot

Kesto: 1 Vuotta

Green Care hyvinvointi- ja luonnonvara-alan mahdollisuutena, 5 op

Kesto: 0.5 Vuotta

Matkailu- ja ravitsemisala


Monialainen


Asiantuntijuus ja esimiestoiminta (Ylempi AMK) 5 op

Kesto: 1 Vuotta

Business in Digital Health (Master’s Degree), 5 cr

Kesto: 1 Vuotta

Digitalised Working Environment (Master’s Degree), 5 cr

Kesto: 1 Vuotta

Expertise and Supervisory Work (Master’s Degree), 5 cr

Kesto: 1 Vuotta

Laadulliset tutkimusmenetelmät (Ylempi AMK) 5 op

Kesto: 1 Vuotta

Monikulttuuristuva työympäristö (Ylempi AMK) 5 op

Kesto: 1 Vuotta

Strategic Project Knowledge (Master’s Degree), 5 cr

Kesto: 1 Vuotta

Strategic Thinking and Future Orientation (Master’s Degree), 5 cr

Kesto: 1 Vuotta

Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus (Ylempi AMK) 5 op

Kesto: 1 Vuotta

Strateginen projektiosaaminen (Ylempi AMK) 5 op

Kesto: 1 Vuotta

Successful Organisation (Master’s Degree), 5 cr

Kesto: 1 Vuotta

Syksy 2021 Kirjallinen suomen kieli, B1.2-taso

Kesto: 0.5 Vuotta

Syksy 2021 Länsimaisen rytmimusiikin historiaa tanssinopettajaopiskelijoille

Kesto: 0.5 Vuotta

Uudistuva työ: Lean-ajattelulla työ sujuvaksi 3 op

Kesto: 0.5 Vuotta

Uudistuva työ: Selkeä viesti vaikuttaa 3 op

Kesto: 0.5 Vuotta

Uudistuva työ: Työelämän digitaitoja 3 op

Kesto: 0.5 Vuotta

Musiikki ja tanssi


Syksy 2021 Länsimaisen rytmimusiikin historiaa tanssinopettajaopiskelijoille

Kesto: 0.5 Vuotta

Sosiaaliala


Green Care hyvinvointi- ja luonnonvara-alan mahdollisuutena, 5 op

Kesto: 0.5 Vuotta

Lastensuojelun perusteet: mitä minun on tiedettävä monitoimijaisesta lastensuojelusta? 3 op

Kesto: 0.5 Vuotta

Potilaan/asiakkaan tietojen tuottaminen ja käyttö monialaisessa toiminnassa 2 op

Kesto: 2 Kuukautta

Sosiaali- ja terveysala


Etäterapiapalvelujen asiantuntija -korkeakouludiplomi 30 op

Kesto: 1 Vuotta

Lastensuojelun perusteet: mitä minun on tiedettävä monitoimijaisesta lastensuojelusta? 3 op

Kesto: 0.5 Vuotta

Perioperatiivisen potilaan hoitotyö eri toimintaympäristöissä 10 op

Kesto: 2 Kuukautta

Potilaan/asiakkaan tietojen tuottaminen ja käyttö monialaisessa toiminnassa 2 op

Kesto: 2 Kuukautta

Preanalytiikka laskimoverinäytteenotossa 2 op

Kesto: 4 Kuukautta

Tekniikka


AUTOMAATIOTEKNIIKAN OPINTOKOKONAISUUS, 15 OP

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Varkaus

AUTOMAATIOTEKNIIKKA: Automaatiojärjestelmät, 5 op

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Varkaus

AUTOMAATIOTEKNIIKKA: Etäohjaus ja väylät, 5 op

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Varkaus

AUTOMAATIOTEKNIIKKA: IoT ja Big Data 5 op

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Varkaus

AUTOMAATIOTEKNIIKKA: Prosessi-, instrumentointi- ja automaatiotekniikka, 5 op

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Varkaus

BIOENERGIA: Biopolttoaineet ja biopolttoaineiden tuotanto 5 op

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Varkaus

BIOENERGIA: Energiatekniikan kemia 5 op

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Varkaus

BIOENERGIA: Uusiutuvat energiajärjestelmät 5 op

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Varkaus

BIOENERGIAN OPINTOKOKONAISUUS 15 OP

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Varkaus

Polkuopinnot kevät 2022: Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto, 60 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Kuopio

SUUNNITTELUTEKNIIKKA: 3D-laitesuunnittelu, 5 op

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Varkaus

SUUNNITTELUTEKNIIKKA: Laite- ja laitossuunnittelu, 5 op

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Varkaus

SUUNNITTELUTEKNIIKKA: Materiaalitekniikka, 5 op

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Varkaus

SUUNNITTELUTEKNIIKKA: Valmistus- ja hitsaustekniikka, 5 op

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Varkaus

Tekniikan tutkinto-ohjelmien yksittäiset opinnot

Kesto: 1 Vuotta

UUSIUTUVA ENERGIA: Biopolttoaineet ja biopolttoaineiden tuotanto 5 op

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Varkaus

UUSIUTUVA ENERGIA: Kiertotalous 5 op

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Varkaus

UUSIUTUVA ENERGIA: Uusiutuvat energiajärjestelmät 5 op

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Varkaus

VOIMALAITOSTEKNIIKKA: Automaatiojärjestelmät, 5 op

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Varkaus

VOIMALAITOSTEKNIIKKA: Etäohjaus ja väylät, 5 op

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Varkaus

VOIMALAITOSTEKNIIKKA: Höyrykattila- ja voimalaitosprosessit, 10 op

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Varkaus

VOIMALAITOSTEKNIIKKA: Polttotekniikan laboraatiot, 5 op

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Varkaus

VOIMALAITOSTEKNIIKKA: Prosessi-, instrumentointi- ja automaatiotekniikka, 5 op

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Varkaus

Terveysala


Etäterapiapalvelujen asiantuntija -korkeakouludiplomi 30 op

Kesto: 1 Vuotta

Green Care hyvinvointi- ja luonnonvara-alan mahdollisuutena, 5 op

Kesto: 0.5 Vuotta

Perioperatiivisen potilaan hoitotyö eri toimintaympäristöissä 10 op

Kesto: 2 Kuukautta

Potilaan/asiakkaan tietojen tuottaminen ja käyttö monialaisessa toiminnassa 2 op

Kesto: 2 Kuukautta

Preanalytiikka laskimoverinäytteenotossa 2 op

Kesto: 4 Kuukautta