Hakutulosten määrä: 88

Liiketalouden ala


Asiantuntijuus ja esimiestoiminta (ylempi AMK), verkkototeutus, 5 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Expertise and Supervisory Work (master’s degree), 5 cr, online

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Kesä 2021 KY1: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot

Kesto: 3 Kuukautta

Kesä 2021 KY2: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen

Kesto: 3 Kuukautta

Laadulliset tutkimusmenetelmät (yamk)

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus (ylempi AMK), NonStop/verkkototeutus, 5 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Luonnonvara-ala


Asiantuntijuus ja esimiestoiminta (ylempi AMK), verkkototeutus, 5 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Expertise and Supervisory Work (master’s degree), 5 cr, online

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Laadulliset tutkimusmenetelmät (yamk)

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus (ylempi AMK), NonStop/verkkototeutus, 5 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Matkailu- ja ravitsemisala


Asiantuntijuus ja esimiestoiminta (ylempi AMK), verkkototeutus, 5 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Expertise and Supervisory Work (master’s degree), 5 cr, online

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Laadulliset tutkimusmenetelmät (yamk)

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus (ylempi AMK), NonStop/verkkototeutus, 5 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Monialainen


Asiantuntijuus ja esimiestoiminta (ylempi AMK), verkkototeutus, 5 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Diabeettisen jalkahaavan hoidon periaatteet kevät 2021

Kesto: 4 Kuukautta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Expertise and Supervisory Work (master’s degree), 5 cr, online

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Kesä 2021 Green Care hyvinvointi- ja luonnonvara-alan mahdollisuutena

Kesto: 2 Kuukautta

Kesä 2021 Kuvallisen ilmaisun ja taiteen inspiraationa taidehistorian -ismit

Kesto: 2 Kuukautta

Kesä 2021 Monikulttuuristuva työympäristö (Ylempi AMK)

Kesto: 3 Kuukautta

Kesä 2021 Ohjelmistorobotiikka käytännössä UiPath StudioX:llä

Kesto: 2 Kuukautta

Kesä 2021 Organisaatiokulttuuri yrityksen menestystekijänä

Kesto: 3 Kuukautta

Kesä 2021 Päätöstukityökalut vastuullisiin ratkaisuihin (Ylempi AMK)

Kesto: 2 Kuukautta

Kesä 2021 Perhe, perintö ja asuminen – yksityishenkilön juridiikkaa

Kesto: 3 Kuukautta

Kesä 2021 Suunnitelmallisesti kohti omaa uraa ja työelämää

Kesto: 3 Kuukautta

Kesä 2021 Taidelähtöisten menetelmien käyttö aikuisneurologisessa kuntoutumisessa

Kesto: 3 Kuukautta

Kesä 2021 Taiteen ja kulttuurin mahdollisuudet ohjaamistyössä

Kesto: 3 Kuukautta

Kesä 2021 Tavoitteena unelmaduuni? Vaikuttavalla LinkedIn-profiililla vauhtia työnhakuun

Kesto: 3 Kuukautta

Kesä 2021 Uniterveys – Liikunta ja ravitsemus hyvän unen avaimina

Kesto: 2 Kuukautta

Laadulliset tutkimusmenetelmät (yamk)

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Savonia Online Summer Course 2021 Sustainable development in changing climate, what has it to do with me? (Master Level)

Kesto: 2 Kuukautta

Savonia Open UAS Summer Course 2021 Green Standards and Ecolabels

Kesto: 3 Kuukautta

Savonia Open UAS Summer Course 2021 Service Design (Master level)

Kesto: 3 Kuukautta

Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus (ylempi AMK), NonStop/verkkototeutus, 5 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Muotoilu


Asiantuntijuus ja esimiestoiminta (ylempi AMK), verkkototeutus, 5 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Expertise and Supervisory Work (master’s degree), 5 cr, online

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Kesä 2021 eChild. Alle 5-vuotiaiden lasten funktionaalisten tuotteiden ja vaatteiden suunnittelun perusteet

Kesto: 3 Kuukautta

Laadulliset tutkimusmenetelmät (yamk)

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus (ylempi AMK), NonStop/verkkototeutus, 5 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Musiikki ja tanssi


Asiantuntijuus ja esimiestoiminta (ylempi AMK), verkkototeutus, 5 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Expertise and Supervisory Work (master’s degree), 5 cr, online

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Laadulliset tutkimusmenetelmät (yamk)

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus (ylempi AMK), NonStop/verkkototeutus, 5 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Sosiaaliala


Asiantuntijuus ja esimiestoiminta (ylempi AMK), verkkototeutus, 5 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Expertise and Supervisory Work (master’s degree), 5 cr, online

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Kesä 2021 Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät

Kesto: 2 Kuukautta

Kesä 2021 Sosiaalialan ammattilaisena ikääntyneiden parissa

Kesto: 2 Kuukautta

Laadulliset tutkimusmenetelmät (yamk)

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Preanalytiikka laskimoverinäytteenotossa 2 op, kevät 2021 NonStop

Kesto: 4 Kuukautta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus (ylempi AMK), NonStop/verkkototeutus, 5 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Sosiaali- ja terveysala


Kesä 2021 Hyvinvointiteknologia sosiaali- ja terveysalalla ubiikeissa oppimisympäristöissä

Kesto: 2 Kuukautta

Kesä 2021 Kehitysvammainen henkilö terveydenhuollon palveluverkostoissa

Kesto: 2 Kuukautta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Lastensuojelun perusteet: mitä minun on tiedettävä monitoimijaisesta lastensuojelusta? 3 op

Kesto: 0.5 Vuotta

Tekniikka


Asiantuntijuus ja esimiestoiminta (ylempi AMK), verkkototeutus, 5 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Expertise and Supervisory Work (master’s degree), 5 cr, online

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Kesä 2021 3D-suunnittelua pilvessä – Onshape jatkokurssi

Kesto: 3 Kuukautta

Kesä 2021 3D-suunnittelua pilvessä – Onshape peruskurssi

Kesto: 3 Kuukautta

Laadulliset tutkimusmenetelmät (yamk)

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus (ylempi AMK), NonStop/verkkototeutus, 5 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Tekniikan tutkinto-ohjelmien eri laajuisia opintoja 2020-2021

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Kuopio

Terveysala


Asiantuntijuus ja esimiestoiminta (ylempi AMK), verkkototeutus, 5 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Diabeettisen jalkahaavan hoidon periaatteet kevät 2021

Kesto: 4 Kuukautta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Expertise and Supervisory Work (master’s degree), 5 cr, online

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Haavakipu ja sen hoito kevät 2021

Kesto: 4 Kuukautta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Haavapotilaan ravitsemus kevät 2021

Kesto: 4 Kuukautta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Laadulliset tutkimusmenetelmät (yamk)

Kesto: 5 Kuukautta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Näyttöön perustuva haavanhoito kevät 2021

Kesto: 3 Kuukautta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Palliatiivinen haavanhoito kevät 2021

Kesto: 4 Kuukautta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Polku fysioterapeutiksi 60 op, Vuokatti Sportissa syksy 2021

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Kuopio

Polkuopinnot: Opiskele bioanalyytikoksi satelliittikampuksella Porissa

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Kuopio

Preanalytiikka laskimoverinäytteenotossa 2 op, kevät 2021 NonStop

Kesto: 4 Kuukautta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus (ylempi AMK), NonStop/verkkototeutus, 5 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Verkkokurssi