Hakutulosten määrä: 75

Liiketalouden ala


KY1: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5 op

Kesto: 1 Vuotta

KY2: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5 op

Kesto: 1 Vuotta

Polkuopinnot syksy 2021: Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, 60 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Kuopio

Polkuopinnot syksy 2021: Tradenomi (AMK), Wellness-liiketoiminta, päivätoteutus, 60 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Kuopio

Study Path: Bachelor of Business Administration (BBA), full-time studies, 60 cr

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Kuopio

Uudistuva työ: Lean-ajattelulla työ sujuvaksi 3 op

Kesto: 0.5 Vuotta

Uudistuva työ: Selkeä viesti vaikuttaa 3 op

Kesto: 0.5 Vuotta

Uudistuva työ: Työelämän digitaitoja 3 op

Kesto: 0.5 Vuotta

yPolku 1 Liiketoimintamahdollisuuden tunnistaminen 5 op

Kesto: 2 Kuukautta

Paikkakunta: Kuopio

Luonnonvara-ala


Agrologin tutkinto-ohjelman yksittäiset opinnot

Kesto: 1 Vuotta

Biotieteitä agrologeille, 5 op, väyläopinto

Kesto: 4 Kuukautta

Paikkakunta: Iisalmi

Green Care hyvinvointi- ja luonnonvara-alan mahdollisuutena, 5 op

Kesto: 0.5 Vuotta

Hevosen terveydenhoito ja ruokinta, 5 op

Kesto: 4 Kuukautta

Paikkakunta: Iisalmi

Kannattavuustekijät ja kehittämismahdollisuudet, 5 op

Kesto: 4 Kuukautta

Paikkakunta: Iisalmi

Maatilayrityksen talous, 5 op

Kesto: 3 Kuukautta

Paikkakunta: Iisalmi

Monimuotoinen maatalous, 5 op, väyläopinto

Kesto: 3 Kuukautta

Paikkakunta: Iisalmi

Polkuopinnot syksy 2021: Agrologi (AMK), monimuotototeutus, 60 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Iisalmi

Polkuopinnot syksy 2021: Agrologi (AMK), päivätoteutus, 60 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Iisalmi

Matkailu- ja ravitsemisala


Kansainvälinen matkailu – Suomi matkakohteena 5 op

Kesto: 4 Kuukautta

Polkuopinnot syksy 2021: Restonomi (AMK), päivätoteutus, 60 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Kuopio

Monialainen


Asiantuntijuus ja esimiestoiminta (Ylempi AMK) 5 op

Kesto: 1 Vuotta

Business in Digital Health (Master’s Degree), 5 cr

Kesto: 1 Vuotta

Digitalised Working Environment (Master’s Degree), 5 cr

Kesto: 1 Vuotta

Expertise and Supervisory Work (Master’s Degree), 5 cr

Kesto: 1 Vuotta

Laadulliset tutkimusmenetelmät (Ylempi AMK) 5 op

Kesto: 1 Vuotta

Monikulttuuristuva työympäristö (Ylempi AMK) 5 op

Kesto: 1 Vuotta

Strategic Project Knowledge (Master’s Degree), 5 cr

Kesto: 1 Vuotta

Strategic Thinking and Future Orientation (Master’s Degree), 5 cr

Kesto: 1 Vuotta

Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus (Ylempi AMK) 5 op

Kesto: 1 Vuotta

Strateginen projektiosaaminen (Ylempi AMK) 5 op

Kesto: 1 Vuotta

Successful Organisation (Master’s Degree), 5 cr

Kesto: 1 Vuotta

Uudistuva työ: Lean-ajattelulla työ sujuvaksi 3 op

Kesto: 0.5 Vuotta

Uudistuva työ: Selkeä viesti vaikuttaa 3 op

Kesto: 0.5 Vuotta

Uudistuva työ: Työelämän digitaitoja 3 op

Kesto: 0.5 Vuotta

yPolku 1 Liiketoimintamahdollisuuden tunnistaminen 5 op

Kesto: 2 Kuukautta

Paikkakunta: Kuopio

Muotoilu


Polkuopinnot syksy 2021: Muotoilija (AMK), monimuotototeutus, 60 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Kuopio

Polkuopinnot syksy 2021: Muotoilija (AMK), päivätoteutus, 60 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Kuopio

Musiikki ja tanssi


Polkuopinnot syksy 2021: Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus, 60 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Kuopio

Polkuopinnot syksy 2021: Tanssinopettaja (AMK), päivätoteutus, 60 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Kuopio

Sosiaaliala


Asiakaslähtöinen kuntoutumisprosessi (Ylempi AMK) 5 op

Kesto: 2 Kuukautta

Green Care hyvinvointi- ja luonnonvara-alan mahdollisuutena, 5 op

Kesto: 0.5 Vuotta

Kuntoutuksen monialainen kehittäminen ja verkostotyö (Ylempi AMK) 5 op

Kesto: 4 Kuukautta

Kuntoutumisen edistämisen edellytykset ja vaikuttavuus (Ylempi AMK) 5 op

Kesto: 4 Kuukautta

Lastensuojelun perusteet: mitä minun on tiedettävä monitoimijaisesta lastensuojelusta? 3 op

Kesto: 0.5 Vuotta

Polkuopinnot syksy 2021: Sosionomi (AMK), päivätoteutus, 60 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Iisalmi

Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut 5 op

Kesto: 3 Kuukautta

Sosiaali- ja terveysala


Asiakaslähtöinen kuntoutumisprosessi (Ylempi AMK) 5 op

Kesto: 2 Kuukautta

Ikääntyvien suun terveydenhoitotyö 5 op

Kesto: 2 Kuukautta

Paikkakunta: Kuopio

Kuntoutuksen monialainen kehittäminen ja verkostotyö (Ylempi AMK) 5 op

Kesto: 4 Kuukautta

Kuntoutumisen edistämisen edellytykset ja vaikuttavuus (Ylempi AMK) 5 op

Kesto: 4 Kuukautta

Lastensuojelun perusteet: mitä minun on tiedettävä monitoimijaisesta lastensuojelusta? 3 op

Kesto: 0.5 Vuotta

Polkuopinnot syksy 2021: Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, 60 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Kuopio

Polkuopinnot syksy 2021: Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus, 60 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Kuopio

Polkuopinnot syksy 2021: Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, 60 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Iisalmi

Polkuopinnot syksy 2021: Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, 60 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Kuopio

Polkuopinnot syksy 2021: Sosionomi (AMK), päivätoteutus, 60 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Iisalmi

Polkuopinnot syksy 2021: Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus, 60 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Kuopio

Preanalytiikka laskimoverinäytteenotossa 2 op

Kesto: 4 Kuukautta

Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut 5 op

Kesto: 3 Kuukautta

Tekniikka


Polkuopinnot syksy 2021: Insinööri (AMK), energiatekniikka, monimuotototeutus, 60 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Varkaus

Polkuopinnot syksy 2021: Insinööri (AMK), energiatekniikka, päivätoteutus, 60 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Varkaus

Polkuopinnot syksy 2021: Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, 60 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Kuopio

Polkuopinnot syksy 2021: Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus, 60 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Kuopio

Polkuopinnot syksy 2021: Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, 60 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Kuopio

Polkuopinnot syksy 2021: Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus, 60 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Kuopio

Polkuopinnot syksy 2021: Insinööri (AMK), ympäristötekniikka, päivätoteutus, 60 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Kuopio

Polkuopinnot syksy 2021: Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutus, 60 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Kuopio

Study path: Bachelor of Engineering, Internet of Things, Full-time studies, 60 cr

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Kuopio

Study path: Bachelor of Engineering, Mechanical Engineering, Full-time studies, 60 cr

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Kuopio

Sustainable Solution for Circular Bio-Based World (Master’s degree) 5 cr

Kesto: 1 Kuukautta

Tekniikan tutkinto-ohjelmien yksittäiset opinnot

Kesto: 1 Vuotta

UUSIUTUVA ENERGIA 3: Akkuteknologia ja sähkön varastointi 5 op

Kesto: 4 Kuukautta

Paikkakunta: Varkaus

VESIHUOLTO 1: Vesihuollon perusteet, 5 op

Kesto: 4 Kuukautta

Paikkakunta: Kuopio

VESIHUOLTO 2: Vesihuoltotekniikka, 5 op

Kesto: 4 Kuukautta

Paikkakunta: Kuopio

VESIHUOLTO 3: Vesihuoltoverkoston rakennussuunnittelu, 5 op

Kesto: 4 Kuukautta

Paikkakunta: Kuopio

VESIHUOLTO 4: Vesistöjen hoito, 5 op

Kesto: 4 Kuukautta

Paikkakunta: Kuopio

VOIMALAITOSTEKNIIKKA 1: Tekninen termo- ja virtausdynamiikka, 5 op

Kesto: 4 Kuukautta

Paikkakunta: Varkaus

VOIMALAITOSTEKNIIKKA 3: Termiset turbokoneet ja voimalaitosten oheisjärjestelmät, 5 op

Kesto: 4 Kuukautta

Paikkakunta: Varkaus

Terveysala


Asiakaslähtöinen kuntoutumisprosessi (Ylempi AMK) 5 op

Kesto: 2 Kuukautta

Green Care hyvinvointi- ja luonnonvara-alan mahdollisuutena, 5 op

Kesto: 0.5 Vuotta

Ikääntyvien suun terveydenhoitotyö 5 op

Kesto: 2 Kuukautta

Paikkakunta: Kuopio

Kuntoutuksen monialainen kehittäminen ja verkostotyö (Ylempi AMK) 5 op

Kesto: 4 Kuukautta

Kuntoutumisen edistämisen edellytykset ja vaikuttavuus (Ylempi AMK) 5 op

Kesto: 4 Kuukautta

Polkuopinnot syksy 2021: Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, 60 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Kuopio

Polkuopinnot syksy 2021: Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus, 60 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Kuopio

Polkuopinnot syksy 2021: Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, 60 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Iisalmi

Polkuopinnot syksy 2021: Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, 60 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Kuopio

Polkuopinnot syksy 2021: Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus, 60 op

Kesto: 1 Vuotta

Paikkakunta: Kuopio

Preanalytiikka laskimoverinäytteenotossa 2 op

Kesto: 4 Kuukautta

Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut 5 op

Kesto: 3 Kuukautta