Työkykykoordinaattorikoulutus

Työkykykoordinaattorikoulutus 10 op

Koulutuksen laajuus: 10 op
Koulutuksen ajankohta: 29.9.2022 – 10.5.2023, opetuspäivät ajalla 5.10.2022 – 26.4.2023. Seuraava toteutusajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Koulutuspaikka: Kuopio, Savonian Savilahden kampus (Microkatu 1) sekä verkko-opinnot Moodlessa.
Koulutuksen hinta: Opintomaksu 100 euroa (koko koulutus) tai 75 euroa syksyn osalta. Opintomaksu on maksettava ilmoittautumisen yhteydessä Savonian verkkokaupassa. Maksuohjeet annetaan opiskelupaikan saaneille.
Ilmoittautuminen koulutukseen: 12.9.2022 klo 8:00 – 25.9.2022 klo 23:45 Savonian avoimen ammattikorkeakoulun koulutuskalenterissa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Haku päättynyt. Seuraava hakuajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Hanki monipuoliset valmiudet työkyvyn koordinoitiin

Sinä, joka haluat lisätä osaamistasi työkyvystä, työllistymisestä, kuntoutuksesta ja monialaisesta yhteistyöstä, niin työkykykoordinaattorikoulutus voi olla sinua varten. Koulutus on tarkoitettu erialojen ammattilaisille ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Koulutus sopii henkilöille, jotka työskentelevät esimerkiksi työterveyshuollossa, TE-palveluissa, oppilaitoksissa tai työpaikkansa HR-tehtävissä. Koulutuksen keskeisiä sisältöalueita ovat; työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut (5 op) sekä laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn (5 op).

Opintojaksojen aikana opit perusosaamista työllistymisen ja työkyvyn palvelujärjestelmästä, sen osa-alueista ja toiminnasta. Opit tuntemaan työllistymisen ja työkyvyn haasteisiin liittyviä tekijöitä ja tilanteita. Toisen osion aikana saat ohjaustyön perusosaamista sekä opit toimimaan osana työllistymisen ja työkyvyn tuen yhteistyöverkostoja. Lisäksi opit tunnistamaan työkykyriskejä ja varhaisen välittämisen menetelmiä. Tavoitteena on, että kykenet edistämään kestävään työllistymisratkaisuun pääsemistä ja työhön paluuta.

Sinä, joka haluat palveluihin arvostavaa suhtautumista ihmiseen. Keskittymistä siihen, mitä yksilö osaa ja mikä häntä kiinnostaa. Tule kehittämään ja etsimään ratkaisuja yhdessä. Voit olla kehittämässä nykyistä parempia palveluita sekä ammattilaisten monipuolisempaa osaamista ja tiiviimpää yhteistyötä. Tule hankkimaan osaamista, jolla voit rakentaa mahdollisuuksia työllistymiseen ja työkykyyn sekä poistamaan esteitä!

Koulutuksen opetussuunnitelma >>

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 12.9.2022 klo 8:00 avoimen amk:n koulutuskalenterissa.
Haku päättynyt. Seuraava hakuajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Ilmoittaudu koulutukseen ”Työkykykoordinaattori 10 op
Opiskelupaikkoja (50) täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä 25.9.2022 saakka.

Toteutus ja opintojen rakenne

Koulutus toteutuu avoimen ammattikorkeakoulun verkko-opintoina.

Huom! Läsnäolovaatimus opetuspäivinä 100 %, jotta suoritus voidaan hyväksyä.

Suunnitellut lähipäivät (etävälitteisesti), muutokset mahdollisia.

Ke 5.10.2022
Ke 9.11.2022
Ke 14.12.2022
Ke 1.2.2023
Ke 15.3.2023
Ke 26.4.2023

Työkykykoordinaattorikoulutus on kokonaisuus, joka muodostuu kahdesta 5 opintopisteen suuruisesta opintojaksosta, jotka ovat
1) Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut 5 op
2) Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn 5 op.

Koulutuskokonaisuuden ensimmäisen opintojakson aikana opitaan työllistymisen ja työkyvyn palvelujärjestelmästä, sen osa-alueista ja toiminnasta sekä tuntemaan työllistymisen ja työkyvyn haasteisiin liittyviä tekijöitä ja tilanteita.
Koulutuskokonaisuuden toisen opintojakson aikana opitaan ohjaustyön perusosaamista sekä toimimaan osana työllistymisen ja työkyvyn tuen yhteistyöverkostoja.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Yhteyshenkilö: Mari Tuppurainen, mari.tuppurainen@savonia.fi, puh. 0447856107

Savonia-ammattikorkeakoulu pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.