Työkykykoordinaattorikoulutus

Työkykykoordinaattorikoulutus 10 op

Koulutuksen laajuus: 10 op
Koulutuksen ajankohta: 27.9.2023 – 31.5.2024, opetuspäivät ajalla 3.10.2023 – 24.4.2024. Muutokset aikatauluihin ovat vielä mahdollisia.
Koulutuspaikka: Kuopio, Savonian Savilahden kampus (Microkatu 1) sekä verkko-opinnot Moodlessa.
Koulutuksen hinta: Opintomaksu 100 euroa (koko koulutus). Opintomaksu on maksettava ilmoittautumisen yhteydessä Savonian verkkokaupassa. Maksuohjeet annetaan opiskelupaikan saaneille.
Ilmoittautuminen lukuvuoden 2023 – 2024 koulutukseen: 15.8. – 15.9.2023 Savonian avoimen ammattikorkeakoulun koulutuskalenterissa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Hanki monipuoliset valmiudet työkyvyn koordinoitiin

Sinä, joka haluat lisätä osaamistasi työkyvystä, työllistymisestä, kuntoutuksesta ja monialaisesta yhteistyöstä, niin työkykykoordinaattorikoulutus voi olla sinua varten. Koulutus on tarkoitettu erialojen ammattilaisille ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Koulutus sopii henkilöille, jotka työskentelevät esimerkiksi työterveyshuollossa, TE-palveluissa, oppilaitoksissa tai työpaikkansa HR-tehtävissä. Koulutuksen keskeisiä sisältöalueita ovat; työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut (5 op) sekä laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn (5 op).

Opintojaksojen aikana opit perusosaamista työllistymisen ja työkyvyn palvelujärjestelmästä, sen osa-alueista ja toiminnasta. Opit tuntemaan työllistymisen ja työkyvyn haasteisiin liittyviä tekijöitä ja tilanteita. Toisen osion aikana saat ohjaustyön perusosaamista sekä opit toimimaan osana työllistymisen ja työkyvyn tuen yhteistyöverkostoja. Lisäksi opit tunnistamaan työkykyriskejä ja varhaisen välittämisen menetelmiä. Tavoitteena on, että kykenet edistämään kestävään työllistymisratkaisuun pääsemistä ja työhön paluuta.

Sinä, joka haluat palveluihin arvostavaa suhtautumista ihmiseen. Keskittymistä siihen, mitä yksilö osaa ja mikä häntä kiinnostaa. Tule kehittämään ja etsimään ratkaisuja yhdessä. Voit olla kehittämässä nykyistä parempia palveluita sekä ammattilaisten monipuolisempaa osaamista ja tiiviimpää yhteistyötä. Tule hankkimaan osaamista, jolla voit rakentaa mahdollisuuksia työllistymiseen ja työkykyyn sekä poistamaan esteitä!

Koulutuksen opetussuunnitelma 2022-2023 >>
Koulutuksen opetussuunnitelma 2023-2024 >>
Koulutuksen opetussuunnitelma 2024-2024 >>

Ennakkovaatimukset

Opiskelijoita voi hakeutua koulutukseen monelta eri osaamisalueelta. Opiskelijalta vaaditaan korkeakouluopintojen opiskeluvalmiuksia, joita ovat mm. kirjoittamisen sekä tiedonhaun taidot, itsenäisen opiskelun valmius sekä hyvä tietotekninen osaaminen. Opiskelu vaatii itseohjautuvuutta, suunnitelmallisuutta ja sitoutumista aktiiviseen ja itsenäiseen työskentelyyn.

Muuta huomioitavaa

Opiskeluissa käytämme Moodle- oppimisympäristöä sekä seminaarit toteutetaan verkkovälitteisesti ZOOM- yhteydellä. Seminaareissa vaaditaan aktiivista ja vuorovaikutteista läsnäoloa. Verkossa opiskelu edellyttää toimivaa verkkoyhteyttä ja riittävää laitteistoa

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Toteutus ja opintojen rakenne

Koulutus toteutuu avoimen ammattikorkeakoulun verkko-opintoina. Opintojen laajuus on 10 op eli yhteensä 270h opiskelijan työtä.

Huom! Läsnäolovaatimus opetuspäivinä 100 %, jotta suoritus voidaan hyväksyä.

Suunnitellut lähipäivät (etävälitteisesti), muutokset mahdollisia.

KE 27.9.23 klo 15-16 Ohjausaika (orientaatio opintoihin)
TI 3.10.23 klo 9-15
KE 8.11.23 klo 9-15
KE 13.12.23 klo 9-15
KE 7.2.24 klo 9-15
KE 13.3.24 klo 9-15
KE 24.4.24 klo 9-15

Työkykykoordinaattorikoulutus on kokonaisuus, joka muodostuu kahdesta 5 opintopisteen suuruisesta opintojaksosta, jotka ovat
1) Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut 5 op
2) Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn 5 op.

Koulutuskokonaisuuden ensimmäisen opintojakson aikana opitaan työllistymisen ja työkyvyn palvelujärjestelmästä, sen osa-alueista ja toiminnasta sekä tuntemaan työllistymisen ja työkyvyn haasteisiin liittyviä tekijöitä ja tilanteita.
Koulutuskokonaisuuden toisen opintojakson aikana opitaan ohjaustyön perusosaamista sekä toimimaan osana työllistymisen ja työkyvyn tuen yhteistyöverkostoja.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Yhteyshenkilö: Mari Tuppurainen, mari.tuppurainen@savonia.fi, puh. 0447856107

Savonia-ammattikorkeakoulu pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.