Digitaalinen työympäristö

#savoniaAMK #korkeakouludiplomi

Korkeakouludiplomi: Digitaalinen työympäristö

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: 1.1.2022 jälkeen alkavat opintojaksot ovat maksullisia, 15 euroa / opintopiste. 5 op opintojakso maksaa 75 euroa. Opintojaksokohtainen maksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Ilmoittautuminen koulutukseen:

• Kevään 2022 opintoihin ilmoittautuminen 22.11. – 31.12.2021

• Kesän 2022 opintoihin ilmoittautuminen 14.3. – 22.4.2022

Ilmoittautuminen diplomiin sisältyville opintojaksoille on 
avoimen amk:n koulutuskalenterissa em. ajankohtina.

Kohderyhmä

Digitaalinen työympäristö -korkeakouludiplomin suorittaminen sopii osaksi ammatillista täydennyskoulutusta. Koulutus sopii kaikille, jotka tarvitsevat työssään digitaalisia työkaluja ja ovat kiinnostuneita niihin liittyvän osaamisen kehittämisestä. Koulutus kehittää myös osallistujien työskentelytapoja vastaamaan tämän ajan haasteita ja toimintaympäristöä.  Koulutus sopii myös oman itsensä kehittämisestä kiinnostuneille. Koulutuksessa ei ole pohjatieto- tai osaamisvaatimuksia.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot on mahdollista hyväksilukea osin tai kokonaan, jos myöhemmin jatkat tutkintokoulutuksessa. Opintojen vastaavuudesta ja hyväksilukemisesta päättää korkeakoulu tutkinto-ohjelmakohtaisesti.

Tavoitteet ja sisällöt

  • Digimarkkinoinnin perusteet, 5 op
  • Työelämän digitaitoja, 3 op
  • Turvallisesti kyberajassa, 5 op
  • Google-markkinoinnin työkalut, 5 op
  • Etäergonomia, 3 op
  • User Experience Design, 5 op
  • Itsensä johtamisen työkalut- hyvinvointia ja tehokkuutta työhön, 3 op
  • Lean-ajattelulla työ sujuvaksi, 3 op
  • Tavoitteena unelmaduuni? Vaikuttavalla LinkedIn-profiililla vauhtia työnhakuun, 2 op
  • Strateginen sisältömarkkinointi, 5 op (tulossa syksyllä 2022)

Katso opetussuunnitelma >>

Toteutus

Digitaalinen työympäristö- opinnot koostuvat kymmenestä eri opintojaksosta, kukin 2-5 op. Korkeakouludiplomiin tarvitaan yhteensä vähintään 30 op verran opintojaksosuorituksia. Kun on suorittanut 30 op, saa Digitaalinen työympäristö- osaajan digitaalisen osaamismerkin eli Open Badgen. 

Kun sinulla on koossa 30 op diplomiin kuuluvia opintoja, lähetä siitä viesti avoinamk@savonia.fi -osoitteeseen. Listaa viestiin suorittamasi diplomiin kuuluvat opinnot ja niiden suoritusajankohdat. Lisäksi tarvitsemme sinun oman sähköpostiosoitteesi, koska sähköinen osaamismerkki lähetetään siihen. Älä käytä koulun tai työpaikkasi osoitetta. Suorituksesi tarkistetaan ja sinulle myönnetään digitaalinen osaamismerkki. Saat myös ohjeet merkin käyttöönottamiseen.

Mikä on digitaalinen osaamismerkki?

Koulutus toteutetaan kokonaan joustavana verkko-opetuksena. 30 op tarkoittaa opiskelijan työnä noin 800 tuntia.

Lisätietoja

avoinamk@savonia.fi

Korkeakouludiplomikoulutus on tiettyyn aihepiiriin keskittyvä täsmäkoulutus. Diplomikoulutus ei kuitenkaan ole tutkintoon johtavaa koulutusta. Opinnoista on mahdollista tehdä myös yksittäisiä opintojaksoja avoimen ammattikorkeakoulun opintoina.