Maahanmuuttotyön hankkeet

#savonia

Savonia mukana maahanmuuttajahankkeissa

Savonia-ammattikorkeakoulu osallistuu aktiivisesti valtakunnallisiin ja alueellisiin verkostoihin sekä hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Savonian maahanmuuttotyötä kehitetään ja on kehitetty näissä hankkeissa:

Hankkeet

a nursing student with a patient

Sairaanhoitajaksi Suomessa ja SAILA

Sairaanhoitajaksi Suomessa ja SAILA1 ja 2 -hankkeilla autetaan EU-/ETA-maiden ulkopuolella sairaanhoitajaksi valmistuneiden pätevöitymistä suomalaisille työmarkkinoille. Rahoittajina ovat Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA ja OKM. Yhteistyökumppaneina ovat kaikki Suomen 20 sairaanhoitajan tutkintoa tuottavaa ammattikorkeakoulua. Savoniasta projektikoordinaattorina on Merja Natunen ja projektiasiantuntijana Kukka-Maaria Raatikainen.

PrepProg-Vieraskielinen korkeakouluopintoihin valmentava koulutus

Syyskuussa 2023 aloitetun pilottikoulutuksen kohderyhmänä ovat OKM:n rahoituspäätöksen mukaisesti Ukrainasta paenneet tilapäistä suojelua saavat henkilöt. Pilottitoteutus kestää viisi kuukautta ja päättyy helmikuussa 2024 asti. Englanninkielisiin korkeakouluopintoihin valmentava koulutus on tarkoitettu niille, jotka haluavat opiskella tutkinnon Suomessa englanniksi, mutta heidän kielitaitonsa ei ole vielä riittävä. Koulutuksen on tarkoitus tehdä korkeakoulutusta myös saavutettavammaksi maahanmuuttaneille ja sen aikana opiskellaan englantia, korkeakouluvalmiuksia, suomea tai ruotsia sekä kurkistetaan ammatillisiin opintoihin.

Talent Hub Eastern Finland

Mikä on Talent Hub Eastern Finland?

Talent Hub Eastern Finland on Itä-Suomen yliopiston, Karelian, Savonian, Riverian, Sakkyn ja YSAOn yhteistyöverkosto. Tavoitteemme on, että alueellemme saapuneet kansainväliset opiskelijat löytävät paikkansa, työllistyvät ja kotoutuvat Itä-Suomeen. Autamme kansainvälisiä opiskelijoita konkreettisesti tutustumaan suomalaiseen työelämään, rakentamaan verkostoja, oppimaan kieltä ja löytämään harjoittelu- ja työpaikkoja
sekä mahdollisuuksia yritystoimintaan. Työnantajille tarjoamme tukea ja työkaluja kansainvälisten työntekijöiden rekrytointiin, perehdyttämiseen ja kielen oppimiseen työpaikalla sekä suomalaiseen työkulttuuriin sopeutumiseen.

Mies katsoo läppäriä.

SIMHEmalli

Maahanmuuttajien alueellisten ohjaus- ja urapalveluiden rakentaminen ja vakiinnuttaminen Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen alueella. Yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa. OKM rahoittaa. Hanke on päättynyt 12/2021.

Katso infovideo: SIMHE-ohjaus | in Finnish and in English | 3 min

Opiskelijat tutkivat yhdessä pöydällä olevaa paperia
.

MOKOMA

Monipaikkainen valmennus asiantuntijatehtäviin korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille -hanke on Karelia ja Savonia-ammattikorkeakoulujen ja Itä-Suomen yliopiston yhteinen hanke. OKM rahoittaa. Nimi: KAVA-koulutus. Hanke on päättynyt 9/2022.

Lue myös: Savonian Sanomat | Uusi koulutus korkeakoulutetuille maahanmuuttajille, s. 26 – 27

Opiskelijat kuuntelevat.

Learning to LIVE

LEARNING to Live and Work Together – Increasing the quality of life for vulnerable migrant students in higher education through digital technology enhanced support. Erasmus + rahoitus. Project ended 8/2021. Löydät meidät instagramista #L2Lproject

Monikulttuuriset opintopolut -hankkeessa (1.10.2023–30.9.2026) vahvistamme korkeakoulujen monikulttuurisuutta ja edistämme korkeakouluissa aliedustettujen opiskelijaryhmien, kuten maahanmuuttaneiden ja romanien koulutuspolkuja. Toteutamme hanketta viiden korkeakoulun voimin.

Savonian osahankkeessa tuemme etenkin maahanmuuttaneita ja romaneita korkeakoulutukseen hakeutumisessa järjestämällä kohtaamisfoorumeita sekä syksystä 2024 lähtien ryhmäohjausta ja teematyöpajoja tueksi hakuun ja koulutuspolun suunnitteluun.

Vinkkejä verkostoyhteistyöstä

Katso myös nämä vinkit ja linkit, joihin kannattaa tutustua! Savonia ei ole ollut mukana kehittämässä näitä, mutta niistä voi olla sinulle hyötyä.

  • Maamot.fi: Tukea ja konkreettisia työkaluja maahanmuuttajien ohjaukseen ja neuvontaan. Maahanmuuttajien ohjauksen ja neuvonnan tuki -hanke.
  • Kielitesti: Tampereen korkeakoulut ovat kehittäneet kaikille avoimen, sanaston laajuuteen perustuvan kielitestin. KORKO-hanke.
  • AMOS-hankkeen blogi ja podcastit kielitietoisuuden lisäämisestä toisella asteella Pohjois-Savossa.
  • Kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden tukemisen asiantuntijoiden webportaali | L2L-hankkeen tulos.