Maahanmuuttotyön hankkeet

#savonia

Savonia mukana maahanmuuttajahankkeissa

Savonia-ammattikorkeakoulu osallistuu aktiivisesti valtakunnallisiin ja alueellisiin verkostoihin sekä hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Savonian maahanmuuttotyötä kehitetään ja on kehitetty näissä hankkeissa:

Hankkeet

a nursing student with a patient

Sairaanhoitajaksi Suomessa

Sairaanhoitajaksi Suomessa-hankkeella autetaan EU-/ETA-maiden ulkopuolella ei-bachelor-tasoisen sairaanhoitajan pätevöitymistä suomalaisille työmarkkinoille. Laurean koordinoiman hankkeen työskentelyaika on 1.8.2022-21.12.2024. Rahoittaja on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Muut yhteistyökumppanit ovat OAMK, TAMK ja Turun AMK. Savoniasta projektikoordinaattorina on Leena Koponen ja projektiasiantuntijana Kukka-Maaria Raatikainen.

PrepProg-Vieraskielinen korkeakouluopintoihin valmentava koulutus

Syyskuussa 2023 aloitetun pilottikoulutuksen kohderyhmänä ovat OKM:n rahoituspäätöksen mukaisesti Ukrainasta paenneet tilapäistä suojelua saavat henkilöt. Pilottitoteutus kestää viisi kuukautta ja päättyy helmikuussa 2024 asti. Englanninkielisiin korkeakouluopintoihin valmentava koulutus on tarkoitettu niille, jotka haluavat opiskella tutkinnon Suomessa englanniksi, mutta heidän kielitaitonsa ei ole vielä riittävä. Koulutuksen on tarkoitus tehdä korkeakoulutusta myös saavutettavammaksi maahanmuuttaneille ja sen aikana opiskellaan englantia, korkeakouluvalmiuksia, suomea tai ruotsia sekä kurkistetaan ammatillisiin opintoihin.

Mies katsoo läppäriä.

SIMHEmalli

Maahanmuuttajien alueellisten ohjaus- ja urapalveluiden rakentaminen ja vakiinnuttaminen Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen alueella. Yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa. OKM rahoittaa. Hanke on päättynyt 12/2021.

Katso infovideo: SIMHE-ohjaus | in Finnish and in English | 3 min

Opiskelijat tutkivat yhdessä pöydällä olevaa paperia
.

MOKOMA

Monipaikkainen valmennus asiantuntijatehtäviin korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille -hanke on Karelia ja Savonia-ammattikorkeakoulujen ja Itä-Suomen yliopiston yhteinen hanke. OKM rahoittaa. Nimi: KAVA-koulutus. Hanke on päättynyt 9/2022.

Lue myös: Savonian Sanomat | Uusi koulutus korkeakoulutetuille maahanmuuttajille, s. 26 – 27

Opiskelijat kuuntelevat.

Learning to LIVE

LEARNING to Live and Work Together – Increasing the quality of life for vulnerable migrant students in higher education through digital technology enhanced support. Erasmus + rahoitus. Project ended 8/2021. Löydät meidät instagramista #L2Lproject

Pohjois-Savo Talent Hub

Pohjois-Savo Talent Hub on Savonia-ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston, Kuopion kaupungin ja Kuopion alueen kauppakamarin toteuttama yhteishanke. Hankkeella edistetään alueen korkeakouluista valmistuvien kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä alueen yrityksiin ja muihin organisaatioihin, jotka kärsivät koulutetun työvoiman puutteesta.

Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Jarkko Surakka
jarkko.surakka(ät)savonia.fi
Lue lisää Talent Hubista

Valmentava koulutus

Haluatko korkeakouluun opiskelemaan? Seuraava moniammatillinen Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille alkaa syksyllä 2023. Ilmoittaudu elokuussa 2023.

KAVA-koulutus

Haluatko päästä pian töihin Suomeen? Asiantuntijatehtäviin
valmentava koulutus
kansainvälisille osaajille, 25 op.

Vinkkejä verkostoyhteistyöstä

Katso myös nämä vinkit ja linkit, joihin kannattaa tutustua! Savonia ei ole ollut mukana kehittämässä näitä, mutta niistä voi olla sinulle hyötyä.

  • Maamot.fi: Tukea ja konkreettisia työkaluja maahanmuuttajien ohjaukseen ja neuvontaan. Maahanmuuttajien ohjauksen ja neuvonnan tuki -hanke.
  • Kielitesti: Tampereen korkeakoulut ovat kehittäneet kaikille avoimen, sanaston laajuuteen perustuvan kielitestin. KORKO-hanke.
  • AMOS-hankkeen blogi ja podcastit kielitietoisuuden lisäämisestä toisella asteella Pohjois-Savossa.
  • Kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden tukemisen asiantuntijoiden webportaali | L2L-hankkeen tulos.